Mobiele menu

Corona Power

Projectomschrijving

De winter van 2021 was koud en duurde lang. Mensen zaten opgesloten in hun huizen en communiceerden vooral via schermpjes met elkaar. Jongeren waren op zoek: wie ben ik eigenlijk in deze crisis? Wanneer wordt het leven weer leuk en hoe komen we hieruit? Het was in diezelfde winter dat we vurig hoopten op versoepelingen in het voorjaar. Met dat in het achterhoofd bedachten Netwerk Nieuw Rotterdam, De Werkshop en de gemeente Rotterdam Corona Power: een project waarbij jongeren uit hun huis komen, aan de slag gaan met zichzelf en anderen en ondertussen in hun kracht worden gezet.

Eenzaamheid te lijf
Zo gezegd, zo gedaan. We dachten aan deze jongeren en aan de mensen die ze zouden kunnen helpen. Vooral ouderen hadden een zwaar jaar gehad, de eenzaamheid onder alleenwonenden kwam uit onderzoeken als schrijnend naar voren en datzelfde gold voor veel jongeren. Ook nieuwkomers hadden een zwaar jaar achter de rug. Door de weinige contacten was bij hen de taalbeheersing van het Nederlands achterop geraakt. Daarnaast dachten we ook aan het brengen van een stuk vrolijkheid in de samenleving door middel van groepsactiviteiten voor doelgroepen waarbij jongeren het verschil kunnen maken in levens van mensen die door de pandemie somber waren geworden of van wie de ontwikkeling stil was komen staan.

Samen wandelen, praten, lezen en oefenen
Zo waren vanaf het voorjaar 2021 honderd jongeren actief als taalmaatje, praktisch maatje of deden ze mee aan groepsactiviteiten die mensen een glimlach bezorgden. Veel jongeren waren een taalmaatje. Ze werden door ons in contact gebracht met een statushouder die hier meestal nog maar een paar jaar woont. Dat heeft geleid tot leuke contacten en soms ook vriendschappen voor langere tijd.
Veel statushouders zoeken mensen uit hun eigen cultuur op of ontmoeten alleen andere nieuwkomers op taalles en komen niet zo snel in contact met andere Nederlanders. Juist toen er versoepelingen kwamen, konden deelnemers het leven van statushouders een boost geven. Bijvoorbeeld maatjes die om beurten voor elkaar koken en soms ook elkaars familie uitnodigen.


Gezelligheid
Een deel van de jongeren zette zich in voor ouderen of mensen met een beperking. Hoe welkom waren deze vrijwilligers op afdelingen van woonzorgcentra waar maandenlang bijna niemand op
bezoek mocht komen. Ze brachten gezelligheid, deden spelletjes en bouwden een band op met bewoners. Voor de boodschappenmaatjes geldt hetzelfde, boodschappen worden nooit bij de deur
afgezet, er is altijd ruimte voor ontmoeting en verbinding.

Groepsactiviteiten
Een deel van de jongeren wilde graag samen met andere jongeren activiteiten oppakken. Met de versoepelingen van het voorjaar was dat ook goed mogelijk: de gelukswandelingen met ouderen waarbij je op zoek gaat naar geluk in de stad, het tuinieren bij mensen of koken voor bewoners van woonzorgcentra zijn voorbeelden. Jongeren hebben een leuke tijd met elkaar en de nieuwkomers onder de deelnemers leren in korte tijd meer over hoe het in Nederland werkt, bijvoorbeeld bij woonzorgcentra. De vrijwilligerservaringen zijn het belangrijkste leerpunt binnen Corona Power geweest. Om de jongeren zelfverzekerder te laten starten, hebben we een beknopt trainingsprogramma samengesteld waaruit jongeren konden kiezen. Van cultuursensitief werken en maatjestraining tot werken met statushouders, omgaan met stress en leren reanimeren.

Je bent van waarde
Jongeren die deelnamen aan Corona Power hebben ontdekt hoe waardevol het is om iets voor een ander te doen. Hoe zeer zij van waarde kunnen zijn voor een ander en dat ook een boost geeft aan
hun eigenwaarde. Door zelf achter voordeuren van eenzame mensen te kijken, of door op afdelingen te kijken waar mensen verzorgd wonen ontdekken jongeren dat veel dingen niet vanzelf gaan. Als je
oud bent, kan boodschappen doen een hele klus zijn. Als je niet zelfstandig kunt wonen, is gezelligheid met medebewoners een hele kunst om te ontdekken. Als je nieuwkomer bent, is het een
hele opgave om je echt onderdeel te gaan voelen van een nieuw land. Vrijwilligers zijn altijd nodig, maar zeker in crisistijden als deze kun je nog meer van betekenis zijn voor een ander, nog meer positieve impact maken op de maatschappij. De jongeren die hebben meegedaan aan Corona Power hebben dit ‘first hand’ kunnen ervaren.
We zien nu al dat het voor veel deelnemers niet stopt na de uitreiking van het certificaat voor Corona Power. Ze blijven actief! En daar was het precies om te doen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Corona power zien we als een zeer welkome boost voor jongeren. De coronamaatregelen duren naar alle waarschijnlijkheid nog voort tot zeker de zomer van 2021. Juist in de laatste moeilijke fase willen we jongeren de kans bieden uit de negatieve spiraal te komen. Nu de lente er is en veel sociale activiteiten niet mogelijk zijn, willen we jongeren gedurende 32 uur die boost geven aan hun sociale leven. Bovendien grijpen we Corona Power aan om jongeren perspectief te geven op hun plaats in de samenleving. Een plaats die ze zelf kiezen op basis van hun talenten en kijk op de maatschappij. Naast dat ze met Corona Power hun talenten ontdekken, zetten ze ook stappen om deze verder te ontwikkelen. Hulpontvangers Jongeren zullen zich inzetten voor allerlei kwetsbare Rotterdammers die door de corona crisis kampen met eenzaamheid en stagnatie van hun ontwikkeling. We denken daarbij specifiek aan 1. Nieuwkomers bij wie de taalontwikkeling en inburgering stagneert; 2. Ouderen die (verder) vereenzamen; 3. Kinderen die een leerachterstand op school hebben opgelopen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085103
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Soeropaiman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam