Mobiele menu

Cost-effectiveness and cost-utility of at-home infrared temperature monitoring in reducing the incidence of foot ulcer recurrence in patients with diabetes

Wonden aan de voeten zijn een groot probleem bij mensen met diabetes en moeten voorkomen worden. Het thuis meten van de voettemperatuur kan daarbij helpen. We hebben onderzocht wat het effect en doelmatigheid hiervan is in vergelijking met de standaardzorg.
Mensen met diabetes, een verminderd gevoel in hun voeten en een recent genezen voetwond deden hieraan mee. De therapie bestond uit het dagelijks meten van de voettemperatuur op verschillende plekken met een speciale thermometer. Als die temperatuur te hoog was moest een deelnemer (lichamelijke) activiteit verminderen.
We concluderen dat deze aanpak doelmatig is. Bij mensen die hun activiteit verminderen, ontstaan minder voetwonden. Dit resulteert in lagere zorgkosten. De therapietrouw was wel laag. Dagelijks de voettemperatuur meten, wordt als belastend ervaren. Er zijn dus aanwijzingen dat deze behandeling effectief is bij mensen die therapietrouw zijn en dat de behandeling doelmatig is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Eindverslag

Wonden aan de voeten zijn een groot probleem bij mensen met diabetes en moeten voorkomen worden. Het thuis meten van de voettemperatuur kan daarbij helpen. We hebben onderzocht wat het effect en doelmatigheid hiervan is.
We hebben intensieve therapie vergeleken met standaardzorg. Mensen met diabetes, een verminderd gevoel in hun voeten en een recent genezen voetwond deden hieraan mee. De intensieve therapie bestond uit het dagelijks meten van de voettemperatuur op verschillende plekken met een speciale thermometer. Als die temperatuur te hoog was moest een deelnemer activiteit verminderen.
We concluderen dat deze aanpak doelmatig is. Het is goedkoper, door lagere kosten bij mensen die een voetwond ontwikkelen. Er waren minder mensen met een wond. De kwaliteit van leven was wel wat lager. Ook de therapietrouw was laag. Er zijn dus aanwijzingen dat deze behandeling geimplementeeerd kan worden, vooral bij mensen die er het meeste baat en minste last van hebben. 

Op 1-12-2014 is het multicenter gerandomiseerd onderzoek gestart naar de doelmatigheid van het dagelijks meten van de voettemperatuur op het voorkomen van recidive voetwonden bij mensen met diabetes mellitus. In dit onderzoek participeren 5 ziekenhuizen en de daaraan verbonden podotherapiepraktijken. Na een intensieve voorbereidingstijd met goedkeuring van de medische-ethische toetsingscommissies is vanaf augustus 2015 de inclusie van patiënten in het onderzoek begonnen. Mensen met diabetes, neuropathie en een recent doorgemaakte voetwond krijgen door het lot bepaald gebruikelijke voetzorg of gebruikelijke voetzorg met daarbovenop dagelijks op meerdere locaties op beide voeten meten van de huidtemperatuur met een infrarood thermometer. Tot heden zijn 187 patiënten ingestroomd in het onderzoek en zijn daarvan 85 patiënten na 18 maanden gevolgd te zijn uitgestroomd. Het doel is 304 patiënten te includeren. Hoewel in de inclusie een achterstand is opgelopen ten opzichte van de verwachtingen vooraf, vooral omdat patiënten minder bereid bleken deel te nemen dan verwacht en door personele aangelegenheden, heeft de inclusie in de laatste maanden een grote impuls gekregen en zijn in korte tijd 88 patiënten geïncludeerd. Dit komt met name door een sterk geïntensiveerde samenwerking met de participerende podotherapeuten en een zeer gedegen analyse van spreekuurlijsten om geschikte patiënten te identificeren. Met 3 extra ziekenhuizen die aan het onderzoek toegevoegd zijn en een vernieuwd vertrouwen in een goede inclusie, verwachten we het benodigde aantal patiënten te includeren binnen de verlengde inclusietermijn tot 1 april 2018.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837002508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. drs. S.A. Bus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC