Mobiele menu

Cost-effectiveness of antibiotic treatment of community-acquired pneumonia (CAP): a cluster-randomized, multi-center, cross-over trial of 3 recommended treatment strategies.

Tot nu toe was onbekend wat de optimale antibioticabehandeling is van volwassen patiënten die met ’in de gemeenschap opgelopen pneumonie’ (Engels: community-acquired pneumonie, CAP) worden opgenomen in het ziekenhuis.
Beta-lactam antibiotica hebben een smallere antibiotische dekking ten opzichte van combinatietherapie van beta-lactam met een macrolide of fluorchinolonen. De laatste twee worden echter in verband gebracht met een hoger risico op resistentieontwikkeling.

Resultaat

In de CAP-START studie zijn drie verschillende antibioticastrategieën met elkaar vergeleken. Het effect van de strategieën is gemeten in sterfte tot 90 dagen na opname (de primaire uitkomst), lengte van ziekenhuisopname, duur van intraveneuze antibioticabehandeling en kosten.
De strategie waarin beta-lactam antibiotica werden geadviseerd gaf geen slechtere uitkomst ten opzichte van de andere strategieën. Ook waren er geen verschillen in kosten.
Daarom kunnen beta-lactam antibiotica worden aanbevolen als eerste keuze antibioticatherapie bij volwassenen die met CAP in het ziekenhuis worden opgenomen.

In de media

Niet meer met een kanon op een mug schieten: Behandeling met één antibioticum is voldoende (Mediator 14, no 2015)

Verslagen


Eindverslag

Tot nu toe was onbekend wat de optimale antibioticabehandeling is van volwassen patiënten die met “in de gemeenschap opgelopen pneumonie” (Engels: community-acquired pneumonie, CAP) worden opgenomen op een verpleegafdeling. Beta-lactam antibiotica hebben een smallere antibiotische dekking ten opzichte van combinatietherapie van beta-lactam met een macrolide of fluorchinolonen. De laatste twee worden echter in verband gebracht met een hoger risico op resistentieontwikkeling. In de CAP-START studie hebben wij drie verschillende antibioticastrategieën met elkaar vergeleken. Het effect van de strategieën hebben we gemeten in sterfte tot 90 dagen na opname (de primaire uitkomst), lengte van ziekenhuisopname, duur van intraveneuze antibioticabehandeling en kosten. De strategie waarin een beta-lactam antibiotic werd geadviseerd gaf geen slechtere uitkomst ten opzichte van de andere strategieën. Ook waren er geen verschillen in kosten. Daarom kunnen beta-lactam antibiotica worden aanbevolen als eerste keuze antibioticatherapie bij volwassenen die met CAP op een verpleegafdeling worden opgenomen.

In 8 Nederlandse ziekenhuizen wordt onderzocht of er een verschil is in de kosten-effectiviteit van 3 verschillende antibiotica-strategien voor de behandeling van longontsteking bij patienten die hiervoor in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. De 3 strategien verschillen zijn behandeling met 1 beta-lactam antibioticum, of met de combinatie van een beta-lactam antibioticum en een macrolide, of met een nieuw fluorochinolon. Op basis van de huidige kennis worden de 3 strategien als gelijkwaardig beschouwd, maar ze zijn nooit direct met elkaar vergeleken.

Kenmerken

Projectnummer:
171202002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.M. Bonten MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht