Mobiele menu

Cost-effectiveness of care for patients with type 2 diabetes, an evaluation of an innovative shared diabetes care model ("Ketenzorg model").

Type 2 diabetes (‘suikerziekte) is een veelvoorkomende ziekte die gepaard gaat met een verhoogd risico op tal van aandoeningen waaronder hart- en vaataandoeningen. Goede zorg bij diabetes is daardoor ingewikkeld. Voor veel diabetespatiënten in Nederland schiet de zorg tekort, wat op termijn leidt tot meer lichamelijke klachten en meer zorgkosten. Onderzoek in Amsterdam vergeleek de uitkomsten en kosten van de gebruikelijke zorg bij diabetes met die indien er sprake is van ketenzorg. Bij dat laatste werken huisarts en specialist nauw met elkaar samen en is er ook aandacht voor voorlichting, dieetadviezen etc. Twee vormen van ketenzorg, zorg zoals georganiseerd door huisartsen in Amstelland en het Diabetes Zorg Systeem in West-Friesland, zijn onderzocht.  Hierbij bleek dat het Diabetes Zorg Systeem het beste presteert, zowel wat betreft de kwaliteit van (langdurige) zorg, patiëntentevredenheid als kosten.

Producten

Titel: Diabetes Care
Auteur: Van der Heijden AA, Ortegon MM, Niessen LW, Nijpels G, Dekker JM
Magazine: Diabetes Care

Verslagen


Eindverslag

De kosten, effecten en kosteneffectiviteit van diabeteszorg in een ketenmodel, geïmplementeerd in Amstellandse huisartsenpraktijken, werd vergeleken met de momenteel gebruikelijke diabeteszorg. Ook werd de momenteel gebruikelijke diabeteszorg vergeleken met diabeteszorg gebaseerd op het Chronic Care Model zoals geïmplementeerd in het Diabetes Zorg Systeem West-Friesland. In totaal zijn 1200 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. In samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM) en met het Instituut voor Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit Rotterdam (iMTA) is een diabetesmodel ontwikkeld (het MICADO model) waarmee de lange termijn (kosten)effectiviteit kan worden berekend. Het project heeft twee belangrijke vraagstellingen: 1) De kwaliteit, effecten en kosten van de diabetes zorgsystemen op de korte termijn. Deze worden in een quasi-experimenteel pre-test-post-test design met controle groep gemeten. 2) De lange termijn kosten en effecten, zoals de gevolgen voor het optreden van micro- en macrovasculaire complicaties. Deze zullen worden geschat uit analyses met MICADO. Hiermee kunnen tevens de lange termijn uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en levensverwachting worden berekend. Resultaten laten zien dat diabeteszorg volgens het Chronic Care Model, met een gespecialiseerd diabetescentrum geassocieerd is met lagere kosten, een betere naleving van de NHG richtlijnen en meer tevreden patiënten ten opzichte van de momenteel gebruikelijke zorg.Diabeteszorg volgens een ketenmodel zoals dat in Amstelland is geïmplementeerd, blijkt niet kosteneffectief. Er zijn geen verschillen gevonden in de verandering van de UKPDS risico score tussen beide groepen.
Diabeteszorg in een ketenmodel of het Diabetes Management Model wordt geïntroduceerd bij een deel van de Amsterdamse en Amstelveense huisartsen. De introductie is een uitgelezen kans om de korte termijn kosteneffectiviteit van deze zorg te bepalen. In samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven (RIVM ) en met het Instituut voor Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit Rotterdam (iMTA) zal bovendien een model worden ontwikkeld dat de lange termijn effecten en kosten kan berekenen. Dit model zal een combinatie vormen van de diabetes module in het RIVM Chronische Ziekten Model en het IMTA diabetes model en zal voortaan het “Modelling Integrated Care for Diabetes based on Observational data” (MICADO) model worden genoemd. Het project zal daarom twee belangrijke vraagstellingen hebben. Ten eerste is dat de vraag naar de kwaliteit, effecten en kosten op de korte termijn. Deze zullen in een quasi-experimenteel pre-test-post-test design met controle groep worden gemeten, met patiënten van huisartsen uit Amsterdam en Amstelveen in de interventiegroep en een controlegroep van huisartsen geworven via het Landelijk Netwerk van het NIVEL. Ten tweede de vraag naar de lange termijn kosten en effecten, zoals de gevolgen voor het optreden van micro- en macrovasculaire complicaties. Deze zullen worden geschat uit analyses met MICADO. Hiermee kunnen tevens de lange termijn uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en levensverwachting worden berekend. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het model en is een update van de systematische review over ketenzorg in een gevorderd stadium. De controle populatiepraktijken uit het NIVEL netwerk zijn deels geworven. Vanaf augustus zijn ook de huisartsen in de interventiegroep gestart. In totaal zijn nu 400 patiënten bij de studie betrokken. In 2008 zal het aantal deelnemende huisartsen in de interventiegroep worden aangevuld tot 12 huisartspraktijken. Alle praktijken hebben toegezegd om in het diabetes ketenzorgmodel te participeren.

Kenmerken

Projectnummer:
94506214
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G. Nijpels
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc