Mobiele menu

The (cost-)effectiveness of a combined lifestyle intervention in overweight and obese patients with knee osteoarthritis in primary care

GLI naast huisartszorg voor personen met knie artrose

Vraagstuk:

Knie artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening die gepaard gaat met pijn en stijfheid van de knie. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van knie artrose en gewichtsafname lijkt een positief effect te hebben op het beloop van de klachten. Sinds 2019 is het voor de huisarts in Nederland mogelijk om patiënten met artrose én overgewicht te verwijzen naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Onderzoek:

Dit onderzoek heeft als doel om de (kosten)effectiviteit van de GLI, in aanvulling op de gebruikelijke zorg van de huisarts, bij patiënten met vroege klachten van knie artrose én overgewicht te onderzoeken.

(Verwachte) Uitkomst:

Het is nog onbekend wat de (kosten)effectiviteit is van deze interventie bij deze doelgroep.

Producten van ZonMw

Lees ook het interview Inzetten van de gecombineerde leefstijl voor patiënten met knie artrose en overgewicht uit onze artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
555003207
Looptijd: 89%
Looptijd: 89 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. van Middelkoop
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum