Mobiele menu

COST-EFFECTIVENESS OF A GENOTYPE-GUIDED STRATEGY FOR ANTITHROMBOTIC THERAPY IN PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Internationale richtlijnen bevelen clopidogrel aan als bloedverdunner vanwege het verhoogde risico op stolselvorming in slagaders bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Echter circa 30% is drager van een DNA verandering in het gen dat codeert voor het CYP2C19 enzym dat clopidogrel moet omzetten in de werkzame stof, waardoor clopidogrel slechts gedeeltelijk of niet wordt omgezet. Het voorschrijven van bloedverdunners op basis van de aanwezigheid van een DNA verandering in het CYP2C19 gen, kan leiden tot een vermindering van complicaties gerelateerd aan stolselvorming in slagaders bij patiënten met PAV. Met de subsidie zal vanuit het Radboudumc een gerandomiseerde klinische trial worden gecoördineerd. Deze trial zal de kosteneffectiviteit van een DNA onderzoek-geleide strategie bij het voorschrijven van bloedverdunners versus clopidogrel als standaard behandeling evalueren bij 2286 patiënten met PAV.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de Kennisagenda Heelkunde

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Inclusiemonitor - Voortgang deelnemende patiënten

Bekijk de voortgang van het aantal deelnemende patiënten (inclusies) aan deze studie.

Kenmerken

Projectnummer:
10330022010007
Looptijd: 93%
Looptijd: 93 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MC Warlé MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum