Mobiele menu

Cost-effectiveness of joint distraction for young knee-osteoarthritis patients indicated for knee arthroplasty in routine care

Wanneer bij patiënten met knieartrose op jonge leeftijd (<65 jaar) een knieprothese geplaatst wordt, is de kans op complexe, minder succesvolle en dure heroperaties groter. Omdat de prothese dan vaker niet levenslang meegaat. Kniedistractie, waarbij het eigen gewricht gespaard blijft, lijkt een effectieve behandeloptie waarmee het plaatsen van een knieprothese voor lange tijd uitgesteld kan worden.
In deze studie onderzoeken we patiëntrelevante uitkomsten van kniedistractie zowel op de middellange termijn als op de lange termijn. We verwachten dat de uitkomsten op de middellange termijn vergelijkbaar zijn met een knieprothese. Op de lange termijn verwachten we dat de kniedistractie betere uitkomsten geeft en kosteneffectiever is, door behoud van het eigen gewricht tot een leeftijd waarop een prothese levenslang mee kan gaan.

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland,  de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase en op de website van het UMC Utrecht.

Kenmerken

Projectnummer:
2021013311
Looptijd: 53%
Looptijd: 53 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P.M.J. Welsing
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht