Mobiele menu

Cost-effectiveness of lower extremity nerve decompression surgery in diabetic subjects.

Diabetespatiënten met klachten van neuropathie hebben vaker beknelde zenuwen in het onderbeen. Patiënten met zenuwbeknellingen hebben tevens méér klachten van tintelingen, een brandend gevoel alsook gevoelloosheid aan de voeten. De klachten van gevoelloosheid gaan gepaard met een daadwerkelijk verminderd gevoel aan de voeten, gemeten met gevoelstesten.

Deze zenuwschade vergroot het risico op het oplopen van wonden aan de voeten. Dit zijn vaak hardnekkige wonden waarbij het regelmatig voorkomt dat een amputatie van bijvoorbeeld een teen nodig is om de voet of het been te behouden.

De DeCompressie (DECO) studie onderzoekt of het chirurgisch opheffen van de zenuwbeknelling in het onderbeen in deze groep patiënten een verbetering van kwaliteit van leven oplevert, door vermindering van neuropathie klachten en een verbeterd gevoel aan de voeten. Tevens onderzoeken we of deze interventie kosteneffectief is, in het voorkomen van kostbare wonden en amputaties.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852001906
Looptijd: 79%
Looptijd: 79 %
2019
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. W.D. Rinkel MD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht