Mobiele menu

Cost effectiveness of medication withdrawal in older fallers: a randomized controlled trial at the Accident and Emergency Department.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Valincidenten bij ouderen vormen een groot maatschappelijk probleem. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72000 bezoeken aan een Spoedeisende Hulp. De oorzaak voor valincidenten bij ouderen is multifactorieel; bekende risicofactoren zijn leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en medicatiegebruik. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt een stijging verwacht van het aantal valincidenten en gerelateerde letsels. De onderzoeksvraag was of introductie van effectieve preventieve maatregelen kan bijdragen aan een beperking van valincidenten en letsel bij ouderen.

Het wetenschappelijk evaluatieonderzoek vergeleek patiënten >65 jaar met en zonder aanpassingen van geneesmiddelen. Zowel de controlegroep als de interventiegroep kregen een valanalyse. De interventiegroep kreeg daarnaast een gestructureerde medicatieanalyse, met indien mogelijk het reduceren of staken van valrisico verhogende middelen.

Resultaten

Uit het bereikte resultaat bleek dat de gestructureerde medicatieanalyse en het reduceren of staken van valrisico verhogende middelen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven in de interventiegroep, terwijl er geen verschil werd gevonden in het aantal nieuwe valincidenten.

Samenvatting bij start

Valincidenten vormen een groot maatschappelijk probleem bij ouderen. In 2008 leidden valincidenten bij ouderen tot meer dan 72000 Spoedeisende Hulp bezoeken. Door de vergrijzing in Nederland wordt een stijging verwacht in het aantal valincidenten en gerelateerde letsels. De introductie van effectieve preventieve maatregelen kan bijdragen aan een beperking van valincidenten en letsel bij ouderen.

Een risicofactor om te vallen is het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Om te bepalen of het verlagen of omzetten naar geneesmiddelen met minder bijwerkingen, of het stoppen (indien mogelijk) van deze geneesmiddelen inderdaad bijdraagt aan een afname van valincidenten bij ouderen, is er een wetenschappelijk evaluatieonderzoek opgezet, waarbij patiënten met en zonder aanpassingen van de geneesmiddelen met elkaar worden vergeleken. Ouderen (>65 jaar) die zich na een valincident op de Spoedeisende Hulp presenteren wordt gevraagd deel te nemen. Zij worden binnen 2 maanden na de val gezien op de onderzoekspolikliniek en worden een jaar lang gevolgd.

Producten

Titel: Falls and Drugs in the Older Population
Auteur: K.A. Hartholt
Link: http://repub.eur.nl/res/pub/26499/
Titel: Costs of falls in an ageing population: a nationwide study from the Netherlands (2007-2009).
Auteur: Hartholt KA, Polinder S, Van der Cammen TJM, Panneman MJM, Van der Velde N, Van Lieshout EMM, Patka P, Van Beeck EF
Magazine: Injury
Titel: The epidemic of hip fractures: are we on the right track?
Auteur: Hartholt KA, Oudshoorn C, Zielinski SM, Burgers PT, Panneman MJ, van Beeck EF, Patka P, van der Cammen TJ.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Adverse Drug Reactions Related Hospital Admissions in Persons Aged 60 Years and over, The Netherlands, 1981–2007: Less Rapid Increase, Different Drugs
Auteur: Hartholt KA, van der Velde N, Looman CWN, Panneman MJM, van Beeck EF, Patka P, van der Cammen TJM.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Rapid increase in hospitalizations resulting from fall-related traumatic head injury in older adults in the Netherlands 1986-2008
Auteur: Hartholt KA, van Lieshout EMM, Polinder S, Panneman MJM, van der Cammen TJM, Patka P.
Magazine: Journal of Neurotrauma
Titel: [Cost]effectiveness of withdrawal of fall-risk increasing drugs versus conservative treatment in older fallers: design of a multicenter randomized controlled trial (IMPROveFALL-study).
Auteur: Hartholt KA, Van der Velde N, Van Lieshout EM, Polinder S, De Vries OJ, Boyé ND, Kerver AJ, Ziere G, Bruijninckx MM, De Vries MR, Mattace-Raso FU, Uitterlinden AG, Van Beeck EF, Lips P, Patka P, Van der Cammen TJ.
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Perioperative care of the older patient
Auteur: Blommers E, Klimek M, Hartholt KA, van der Cammen TJ, Klein J, Noordzij PG.
Magazine: Z Gerontol Geriatr
Titel: Increase in fall-related hospitalizations in the United States, 2001-2008.
Auteur: Hartholt KA, Stevens JA, Polinder S, van der Cammen TJ, Patka P.
Magazine: Journal of Trauma
Titel: Why older people refuse to participate in falls prevention trials: a qualitative study.
Auteur: Elskamp AB, Hartholt KA, Patka P, van Beeck EF, van der Cammen TJM.
Magazine: Experimental Gerontology
Titel: Emergency department visits due to vertebral fractures in the Netherlands, 1986-2008: steep increase in the oldest old, strong association with falls.
Auteur: Oudshoorn C, Hartholt KA, Zillikens MC, Panneman MJM, van der Velde N, Colin EM, Patka P, van der Cammen TJM
Magazine: Injury
Titel: Better drug knowledge with fewer drugs, both in the young and the old.
Auteur: Hartholt KA, Val JJ, Looman CWN, Petrovic M, Schakel A, van der Cammen TJM
Magazine: Acta Clinica Belgica
Titel: Trends in fall-related hospital admissions in older persons in the Netherlands
Auteur: Hartholt KA, van der Velde N, Looman CWN, van Lieshout EMM, Panneman MJM, van Beeck EF, Patka P, van der Cammen TJM.
Magazine: Archives of Internal Medicine
Titel: Societal consequences of falls in the older population: injuries, healthcare costs, and long-term reduced quality of life.
Auteur: Hartholt KA, van Beeck EF, Polinder S, van der Velde N, van Lieshout EM, Panneman MJ, van der Cammen TJ, Patka P.
Magazine: Journal of Trauma

Verslagen


Eindverslag

Valincidenten bij ouderen vormen een groot maatschappelijk en gezondheidszorgprobleem. Een eenvoudige val gaat bij
ouderen met grote regelmaat gepaard met fors letsel, zoals een heup- of polsfractuur. Dit leidt tot veel spoedeisende hulp behandelingen, ziekenhuisopnamen en (tijdelijk) verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. De oorzaak voor valincidenten bij ouderen is multifactorieel. Bekende risicofactoren voor valincidenten zijn leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en medicatiegebruik.

Gezien het stijgend aantal ouderen in Nederland ten gevolge van de vergrijzing, is het van belang dat dit probleem goed
ondervangen wordt, om een verdere groei van valincidenten en de gevolgen en ervan te beperken.

Personen van 65 jaar en ouder die na een valincident de Spoedeisende Hulp bezochten en valrisico verhogende medicatie gebruikten, kwamen in aanmerking voor deelname aan de IMPROveFALL studie. Zowel de controlegroep als de
interventiegroep, kregen een valanalyse op de onderzoekspolikliniek Geriatrie. Tijdens dit bezoek werd de patiënt gerandomiseerd voor de interventie- of controlegroep. De interventiegroep kreeg naast de valanalyse nog een gestructureerde medicatie-analyse op de polikliniek Geriatrie, met indien mogelijk, het reduceren of staken van valrisico verhogende middelen.

Achtergrond: Valincidenten bij ouderen vormen een groot individueel, maatschappelijk en gezondheidszorgprobleem. Een eenvoudige val gaat bij ouderen met grote regelmaat gepaard met fors letsel, zoals een heup- of polsfractuur. Dit leidt tot veel spoedeisende hulp behandelingen, ziekenhuisopnamen en (tijdelijke) plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis. De zorgkosten die hiermee gepaard gaan zijn hoog. Bij ouderen boven de 80 jaar wordt er jaarlijks meer geld uitgegeven aan valincidenten dan aan ziekten zoals diabetes mellitus of cardiale aandoeningen. De oorzaak voor valincidenten bij ouderen is in het algemeen multifactorieel. Bekende risicofactoren voor valincidenten zijn leeftijd, geslacht, co-morbiditeit en medicatiegebruik. Gezien het stijgend aantal ouderen in Nederland door de dubbele vergrijzing, is het van belang dat dit probleem goed ondervangen wordt.
Studie opzet: Multicenter gerandomiseerde, enkelblinde, interventiestudie met 620 deelnemers. Deelnemende centra zijn het Erasmus MC (Rotterdam), Havenziekenhuis (Rotterdam), Sint Franciscus Gasthuis (Rotterdam), IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel), Reinier de Graaf Groep (Delft) en het VUmc (Amsterdam).
Populatie: Personen van 65 jaar en ouder, die na een valincident op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen voor medische behandeling. Indien zij valrisico verhogende medicatie gebruiken, komen zij in aanmerking voor deelname aan de studie. Zowel de controlegroep als de interventiegroep krijgt een valanalyse op de onderzoekspolikliniek Geriatrie. Direct na deze analyse wordt de patiënt gerandomiseerd voor de interventie- of controlegroep. De interventiegroep krijgt naast de valanalyse nog een gestructureerde medicatie-analyse op de polikliniek Geriatrie, met indien mogelijk, het reduceren of staken van valrisico verhogende geneesmiddelen.
Beloop: Het Erasmus MC is in oktober 2008 gestart met de inclusie van patiënten. In juli 2009 is het VUmc gestart met de inclusie van patiënten. Eind 2008 waren de inclusies, ondanks zorgvuldige screening van patiënten, lager dan gepland. Vanwege de achtergebleven inclusie-aantallen in het Erasmus MC en de later dan geplande start van de inclusie in het VUmc, is de IMPROveFALL studie uitgebreid met een derde centrum, het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) in Rotterdam waar patiënten geworven worden (start september 2009), waar nu omzetting naar participerend centrum voorbereid wordt (juni 2010), dit gezien de moeizame bereikbaarheid van het Erasmus MC door bouwactiviteiten. Daarnaast zijn in april 2010 het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel als wervend centrum en het Havenziekenhuis in Rotterdam als volledig participerend centrum toegevoegd. Bovendien wordt in de regio Rotterdam nu ook de Reinier de Graaf Groep in Delft als wervend centrum toegevoegd (juli 2010). In de regio Amsterdam zijn er besprekingen gaande met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis over eventuele participatie in de studie.
Op 30 juni 2011 zal de inclusieperiode worden afgesloten. Met de huidige inclusiesnelheid, van 20-25 patiënten per maand, verwachten wij dat er dan 580 tot 620 deelnemers in de studie zitten. Daarna volgt nog een jaar follow-up (tot 30 juni 2012) en nog 6 maanden voor de afrondende berekeningen, analyses en de eindrapportage. De einddatum van de studie is gesteld op 31 december 2012.

Samenvatting van de aanvraag

Objective/ research questions: To evaluate the positive and negative effects, and the cost-effectiveness of a systematic assessment of drug use and drugs modification in older fallers presenting at the Accident and Emergency (A+E) Department. Based on the results of this study, a clinical protocol will be developed for assessment and modification of drug use among older fallers at the A+E. Study design: RCT with one intervention and one control group, and with a single intervention. Study population: Older fallers (65+) presenting at the A+E of the Erasmus MC or VUmc, and on 1 or more fall-risk increasing drugs, are eligible. We will randomise 620 (2x310) patients. The intervention group will receive a systematic drugs assessment. Fall-risk increasing drugs will be stopped, reduced or substituted by safer drugs where possible. The control group will receive usual care. During 1 year of follow-up, fall incidence, fall-related injuries, medication use, recurrence of (disease)symptoms, and health care consumption (costs) will be registered. Intervention: Single intervention (i.e., fall-related drugs assessment + drugs modification + follow-up) in older fallers. Outcome measures: Primary outcome parameters will be the incidence of further falls and the possible negative health outcomes of drug withdrawal. Secondary outcome measures will be fall-related injuries, generic health-related quality of life (HRQOL), compliance and quality adjusted life years. Sample size calculation: All consecutive persons of 65+ who visit the A+E of the Erasmus MC and VUmc because of a fall and who use one or more fall-related drugs (n=about 1500-2000 in one year for both UMCs together) will be asked to participate. Based on previous studies, we may assume an annual cumulative incidence of further falling of 50% without intervention, a 15% drop-out (including death), drug withdrawal being possible in 50% of the participants in the intervention group, and a 52% decrease of further falls among participants with successful withdrawal. Under these assumptions, a sample size of 616 would have 80% power to detect a 26% decrease of respondents reporting further falls in the intervention group, with an alpha of 0.05. Data analysis: The intention-to-treat principle will be followed. The hazard ratio (HR) for falling will be calculated with Cox-regression analyses using the time between the intervention till the first/second fall as the outcome measure. Economic evaluation: Cost-effectiveness analysis, including costs per prevented fall as primary outcome measure, and costs per prevented fall-related injury and costs per QALY as secondary outcome measures.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170885607
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.J.M. van der Cammen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC