Mobiele menu

The (cost-)effectiveness of patient-tailored interdisciplinary Medical Specialist Cancer Rehabilitation compared with usual care in patients with complex adverse effects of cancer or the treatment

In Nederland leven meer dan 600.000 mensen met kanker of de lichamelijke, psychische of sociale gevolgen ervan. Pijn, vermoeidheid, depressie en angst zijn de voornaamste klachten en kunnen leiden tot lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijkse leven en verminderde deelname aan de arbeidsmarkt. Het is onvoldoende bekend wat het effect van een interdisciplinair revalidatieprogramma is op de klachten en het functioneren van patiënten. Ook weten we niet wat de kosten van dit revalidatieprogramma zijn en hoe die zich verhouden tot de gebruikelijke nazorg. In dit gerandomiseerde onderzoek met twee groepen gaan we bekijken wat het effect is van medisch specialistische oncologische revalidatie op de kwaliteit van leven, de lichamelijke fitheid, het activiteitenniveau, de stemming en de (arbeids)participatie van mensen die kanker hebben gehad. In de uitkomsten worden naast de afname van zorgconsumptie ook maatschappelijke kosten meegenomen.

Deze studie is voortijdig gestopt. De onderzoeksvragen zijn niet (volledig) beantwoord.

Kenmerken

Projectnummer:
852002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.H. Vrieling
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen