Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illnes

Projectomschrijving

De SMILE-studie heeft onderzocht of een leefstijlinterventie op maat, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, betere uitkomsten geeft op verminderen van gewicht en zorggebruik dan de standaard geleverde zorg. In totaal hebben 224 deelnemers aan het onderzoek meegedaan binnen 21 behandel- (FACT-)teams. De SMILE-interventie groep verloor gemiddeld meer gewicht (-3.3 kg) na 12 maanden dan de standaard zorg groep. Deelnemers die vaker aan de interventie-sessies deelnamen verloren meer gewicht dan deelnemers die minder vaak deelnamen. Patiënten en professionals zijn tevreden over de SMILE-interventie. In een periode van 12 maanden waren de kosten voor de deelnemers aan de SMILE-interventie gemiddeld 700 euro lager. Dit waren zowel kosten van de interventie, als van overige zorg, thuiszorg en werkverzuim. Meer afname van gewicht en lagere kosten betekent dat de SMILE-interventie kosteneffectief was. De SMILE-interventie was niet kosteneffectief als het gaat om verbetering van kwaliteit van leven.

Producten
Titel: Procesevaluatie van de SMILE leefstijlinterventie in FACT teams. Ervaringen van cliënten en hulpverleners.
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Workshop: Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE-studie
Auteur: Presentatie: Florine Walburg en Willemijn de Joode - van Berkel, een groepsleider/hulpverlener en een cliënt die hebben meegedaan met de interventie.
Titel: S-08-004, Process evaluation of the SMILE lifestyle intervention for people with a severe mental illness: The experiences of patients and healthcare professionals
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE-studie
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illness: the SMILE-project study protocol
Auteur: F. Walburg, M. Adriaanse, B. Stringer, B. van Meijel & M. van Tulder
Titel: Cost-effectiveness of a lifestyle intervention for people with a serious mental illness (SMILE): design of a pragmatic cluster randomised controlled trial
Auteur: Florine S. Walburg, Berno van Meijel Maurits W. van Tulder and Marcel C. Adriaanse
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Implementation of a lifestyle intervention for people with a severe mental illness (SMILE): a process evaluation
Auteur: Florine S. Walburg, Johanna W. de Joode, Hella E. Brandt, Maurits W. van Tulder, Marcel C. Adriaanse and Berno van Meijel
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Website SMILE studie
Auteur: F. Walburg, W de Joode, M. Adriaanse, B. van Meijel & M. van Tulder
Link: http://www.smile-studie.nl
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
SAMENVATTING DOEL: Het evalueren van de kosteneffectiviteit van een leefstijlinterventie op maat voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in vergelijking met standaard ambulante zorg. HYPOTHESE: De leefstijlinterventie is effectiever dan de standaard zorg in het verminderen van gewicht, het verminderen van cardiovasculaire risico’s, en vermindering van zorggebruik. STUDIE OPZET: Een economische evaluatie die wordt uitgevoerd binnen een cluster gerandomiseerd onderzoek. STUDIEPOPULATIE: Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening en een body mass index van 27 of hoger die in behandeling zijn bij ambulante FACT-teams. INNTERVENTIE: Een leefstijlinterventie in een groep, uitgevoerd op maat, en gericht op een gezond dieet en toename van lichamelijke activiteit. GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING: Standaard-zorg zoals deze wordt aangeboden binnen gecertificeerde FACT-teams volgens nationale richtlijnen. UIKOMSTMATEN: Gewichtsverlies (primair), buikomvang, lipiden, bloeddruk, bloedglucosespiegel, leefstijlgedrag, kwaliteit van leven, en zorggebruikskosten na 1 jaar. SAMPLE SIZE BEREKENING: 200 deelnemers. ECONOMISCHE EVALUATIE: De economische evaluatie wordt gedaan vanuit maatschappelijk perspectief. Kosten en indirecte kosten door bijvoorbeeld ziekteverzuim van werk worden gemeten met behulp van de Trimbos en iTMA vragenlijst on Costs associated with Psychiatric illness (TiC-P) en worden gewaardeerd met Nederlandse standaardprijzen. Statistische onzekerheid wordt geschat met behulp van bootstrapping technieken en zal grafisch worden weergegeven. TIJDPAD: totale projectduur 48 (maanden): voorbereiding, goedkeuring METC, werving & selectie (0-12); start leefstijlinterventie, nulmeting (12-24); opvolgen patiënten (24-40); analyse, schrijven en publicatie (40-48). SUMMARY OBJECTIVE: to evaluate the cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in persons with serious mental illness (SMI) in outpatient psychiatric treatment settings. HYPOTHESIS: the intervention will be more effective than usual care in reducing weight, cardiovascular risks, and health care costs. DESIGN: Economic evaluation alongside cluster randomized controlled trial. STUDY POPULATION: Adults with a serious mental illness and a body mass index of 27 or higher, treated by Flexible Assertive Community Treatment Teams (FACT-teams). INTERVENTION: A tailored lifestyle intervention aiming at a healthy diet and increased physical activity. USUAL CARE/COMPARISON: Usual care includes unrestricted access to mental health care and treatment for their mental illness according to existing clinical guidelines. OUTCOMES: weight loss (primary), central obesity, lipids, blood pressure, glucose, lifestyle behaviors, quality of life, and societal costs after 1 year follow-up. SAMPLE SIZE CALCULATION: 200 participants. ECONOMIC EVALUATION: The economic evaluation will be conducted from the societal perspective. Health care utilization and costs will be measured using the Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness (TiC-P) and valued using Dutch standard prices. Cost-effectiveness ratios and planes will be estimated using bootstrapping techniques. TIME SCHEDULE: a total of 48 (months): preparation, approval METC, selection & recruitment (0-12); start lifestyle intervention, baseline measurements (12-24); trial follow-up (24-40); analysis, writing and submitting publications (40-48).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
843002702
Looptijd:
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C. Adriaanse
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam