Mobiele menu

Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illnes

De SMILE-studie heeft onderzocht of een leefstijlinterventie op maat, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, betere uitkomsten geeft op verminderen van gewicht en zorggebruik dan de standaard geleverde zorg. In totaal hebben 224 deelnemers aan het onderzoek meegedaan binnen 21 behandel- (FACT-)teams. De SMILE-interventie groep verloor gemiddeld meer gewicht (-3.3 kg) na 12 maanden dan de standaard zorg groep. Deelnemers die vaker aan de interventie-sessies deelnamen verloren meer gewicht dan deelnemers die minder vaak deelnamen. Patiënten en professionals zijn tevreden over de SMILE-interventie. In een periode van 12 maanden waren de kosten voor de deelnemers aan de SMILE-interventie gemiddeld 700 euro lager. Dit waren zowel kosten van de interventie, als van overige zorg, thuiszorg en werkverzuim. Meer afname van gewicht en lagere kosten betekent dat de SMILE-interventie kosteneffectief was. De SMILE-interventie was niet kosteneffectief als het gaat om verbetering van kwaliteit van leven.

Producten

Titel: Effectiveness of a Lifestyle Intervention for People With a Severe Mental Illness in Dutch Outpatient Mental Health Care: A Randomized Clinical Trial
Auteur: Florine Sanna Walburg 1, Berno van Meijel 2 3 4, Trynke Hoekstra 1, Jelle Kol 1, Laura Michelle Pape 1, Johanna Willemina de Joode 1, Maurits van Tulder 5, Marcel Adriaanse 1
Magazine: JAMA Psychiatry. 2023 Sep 1;80(9)
Link: https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.1566
Titel: Implementation of a lifestyle intervention for people with a severe mental illness (SMILE): a process evaluation
Auteur: Florine S. Walburg, Johanna W. de Joode, Hella E. Brandt, Maurits W. van Tulder, Marcel C. Adriaanse andBerno van Meijel
Magazine: BMC Health Services Research 2022 Jan 5;22(1)
Link: https://doi.org/10.1186/s12913-021-07391-3
Titel: Experiences and perceptions of people with a severe mental illness and health care professionals of a one-year group-based lifestyle programme (SMILE)
Auteur: Florine Walburg 1, Johanna Willemina de Joode 1, Hella Brandt 1, Maurits van Tulder 2, Marcel Adriaanse 1, Berno van Meijel 3 4 5
Magazine: PLoS One. 2022 Aug 4;17(8)
Link: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271990
Titel: Cost-effectiveness of a lifestyle intervention for people with a serious mental illness (SMILE): design of a pragmatic cluster randomised controlled trial
Auteur: Florine S. Walburg, Berno van Meijel Maurits W. van Tulder and Marcel C. Adriaanse
Magazine: BMC Psychiatry 2019 May 16;19(1)
Link: https://doi.org/10.1186/s12888-019-2132-5
Titel: Procesevaluatie van de SMILE leefstijlinterventie in FACT teams. Ervaringen van cliënten en hulpverleners.
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Workshop: Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE-studie
Auteur: Presentatie: Florine Walburg en Willemijn de Joode - van Berkel, een groepsleider/hulpverlener en een cliënt die hebben meegedaan met de interventie.
Titel: S-08-004, Process evaluation of the SMILE lifestyle intervention for people with a severe mental illness: The experiences of patients and healthcare professionals
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Leefstijlbevordering in groepen: ervaringen uit de SMILE-studie
Auteur: Presentatie: Florine Walburg Co-auteurs: Willemijn van Berkel, Hella Brandt, Marcel Adriaanse, Maurits van Tulder en Berno van Meijel
Titel: Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illness: the SMILE-project study protocol
Auteur: F. Walburg, M. Adriaanse, B. Stringer, B. van Meijel & M. van Tulder
Titel: Website SMILE studie
Auteur: F. Walburg, W de Joode, M. Adriaanse, B. van Meijel & M. van Tulder
Link: http://www.smile-studie.nl

Verslagen


Eindverslag

Het SMILE-onderzoek is uitgevoerd binnen 21 FACT-teams in Nederland. In 11 teams is de SMILE-interventie uitgevoerd en 10 teams hebben standaardzorg geleverd. In totaal hebben 224 volwassen deelnemers aan het onderzoek meegedaan. De SMILE-interventie was effectief. De interventie groep verloor gemiddeld meer gewicht na 12 maanden in vergelijking met de controle groep. Deelnemers die vaker aan de interventie-sessies deelnamen verloren meer gewicht dan deelnemers die minder vaak deelnamen. Achtennegentig procent van alle geplande groepssessies is uitgevoerd. Cliënten en professionals uitten hun tevredenheid over de SMILE-interventie. Over een heel jaar hadden de deelnemers aan de SMILE-interventie gemiddeld 700 euro lagere kosten. Dit waren zowel kosten van de interventie, als van overige zorg, thuiszorg en werkverzuim. Meer afname van gewicht en lagere kosten betekent dat de SMILE-interventie ook kosteneffectief was. De SMILE-interventie was niet kosteneffectief als het gaat om verbetering van kwaliteit van leven.

De SMILE leefstijlinterventie is effectief in het verminderen van gewicht na 12 maanden (-3.3 kg) bij volwassenen met overgewicht en obesitas met een ernstige psychische aandoening, behandeld door FACT-teams in Nederland, in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Deelnemers die vaker aan de interventie-sessies deelnamen verloren meer gewicht dan deelnemers die minder vaak deelnamen. Uit de procesevaluatie blijkt dat de SMILE interventie goed uitvoerbaar was en door zowel cliënten als zorgverleners positief werd beoordeeld. Bevorderende en belemmerende factoren, alsmede suggesties voor implementatie van SMILE in de dagelijkse praktijk zijn beschreven. Resutaten van het doelmatigheidsonderzoek laten zien dat de totale kosten in de interventie groep over een heel jaar, gemiddeld 700 euro lager waren per persoon, in vergelijking met de controlegroep. Dit waren zowel kosten van de interventie, als van overige zorg, thuiszorg en werkverzuim. Meer afname van gewicht en lagere kosten betekent dat de SMILE-interventie ook kosteneffectief was. De SMILE-interventie was niet kosteneffectief als het gaat om verbetering van kwaliteit van leven. De SMILE leefstijlinterventie voegt een waardevolle interventie toe aan het bestaande aanbod en is uniek in de zin dat het een groepsaanbod betreft dat door patiënten en professionals hoog werd gewaardeerd en positieve effecten liet zin in de evaluatie (effectiviteit en kosten).

Kenmerken

Projectnummer:
843002702
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C. Adriaanse
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam