Mobiele menu

Cost-effectiveness of tailored treatment for older breast cancer patients

Doelmatigheid van behandeling bij oudere borstkankerpatiënten

Hoe doelmatig zijn de behandelingen bij oudere borstkankerpatiënten? Het doel van deze studie was het bestuderen van terugkeer van borstkanker (lokaal en uitzaaiingen) in een grote groep (18.419 patiënten).

De resultaten lieten zien dat oudere patiënten van 75 tot 80 jaar een hoger risico hebben op uitzaaiingen. Daarnaast bleek dat bijkomende ziektes van belang zijn. De terugkeer van borstkanker (borst of oksel) was laag voor alle oudere patiënten met een vroeg stadium tumor na een borstsparende operatie. Er werd in deze studie geen verband gevonden tussen het gebruik van radiotherapie in de ziekenhuizen en lokale terugkeer. Tevens had het achterwege laten van chirurgie geen effect in de eerste 5 jaar na diagnose, echter na 5 jaar zagen we een slechtere overleving voor patiënten van 80 jaar en ouder met laag stadium hormoongevoelige borstkanker. Angst voor terugkeer van de ziekte, suboptimale zorg en sociale ondersteuning werden vaak genoemd als barrière voor achterwege laten van therapie. Aan de andere kant werden de relatie met de specialisten, informatie voorziening en vertrouwen in de wetenschap vaak genoemd als punten waarom de behandeling achterwege zou kunnen worden gelaten.

Een gedeelde besluitvorming en een optimale behandeling op maat zijn van groot belang voor
deze groep oudere patiënten met borstkanker.

Kenmerken

Projectnummer:
843002623
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.J. Liefers
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center