Mobiele menu

Cost-effectiveness of two strategies to implement the NVOG guidelines on hypertension in pregnancy: An innovative strategy including a computerised decision support system compared to a common strategy of professional audit & feedback

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap zijn in Nederland de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte. Hier is de afgelopen jaren geen verbetering in opgetreden. De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft evidence-based richtlijnen voor de behandeling van deze ziektebeelden ontwikkeld. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat de andere NVOG richtlijnen niet goed worden opgevolgd en dat er grote variatie is in de zorg die verleend wordt aan patiënten. Een verklaring is dat de NVOG geen algemene strategie heeft om richtlijnen in de praktijk te implementeren.
Het doel van deze studie is om de kosten effectiviteit van een vernieuwende implementatie strategie te bepalen. Hierbij wordt een computergestuurd beslissingsondersteunend systeem (BOS) vergeleken met de gebruikelijke strategie van audit en feedback.
Een randomised controlled trial zal worden uitgevoerd met een economische evaluatie. 472 patiënten zullen geïncludeerd worden in twee groepen.

Producten

Titel: Study protocol: Cost effectiveness of two strategies to implement the NVOG guidelines on hypertension in pregnancy
Auteur: Susanne HE Luitjes, Maurice GAJ Wouters, Arie Franx, Hubertina CJ Scheepers, Veerle MH Coupé, Huub Wollersheim, Eric AP Steegers, Martijn P Heringa, Rosella PMG Hermens, Maurits W van Tulder
Magazine: Implementation Science
Titel: Guideline-based development of quality indicators for hypertensive diseases in pregnancy.
Auteur: Susanne H Luitjes, Maurice G Wouters, Arie Franx, Antoinette C Bolte, Christianne J de Groot, Maurits W van Tulder, Rosella P Hermens
Magazine: Hypertension in Pregnancy

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting
Het doel van deze studie was om de kosteneffectiviteit en haalbaarheid vast te stellen van een nieuwe implementatie-strategie voor de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) richtlijnen over hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.
In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek is de effectiviteit en haalbaarheid van een strategie met een beslissing-ondersteunende computerapplicatie (BOS) vergeleken met de gebruikelijke strategie van professionele audit en feedback. Daarnaast is een economische evaluatie uitgevoerd vanuit gezondheidszorg-perspectief naar de kosteneffectiviteit van beide interventies. Gynaecologen en zwangere vrouwen met ernstige hypertensie of preëclampsie hebben deelgenomen aan de studie.
De belangrijkste uitkomstmaten waren maternale mortaliteit en morbiditeit. Tevens zijn procesindicatoren afgeleid uit de belangrijkste parameters van de richtlijnen. Data voor zowel de uitkomstmaten als procesindicatoren zijn verzameld via medisch dossieronderzoek. Tevens is een procesevaluatie met behulp van vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van gynaecologen met BOS. Analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe met descriptieve en regressie technieken. Kosteneffectiviteit-ratio’s zijn berekend met behulp van bootstrapping.
Er zijn gegevens van 1762 zwangere vrouwen geëvalueerd. De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn in klinische uitkomsten tussen de interventiegroep (BOS) en de controlegroep. Wel blijkt dat de richtlijn-adherentie van de BOS-groep significant beter was in vergelijking met de periode voor de interventie; dit was niet het geval in de controle groep.
De incrementele kosteneffectiviteit ratio’s (ICER) voor de primaire uitkomstmaten lieten zien dat de BOS-interventie niet kosteneffectief was. Wel bleek BOS kosteneffectief in het percentage richtlijn-aanbevelingen dat werd opgevolgd.
Onze conclusie is dat het gebruik van BOS als beslissing-ondersteunend systeem geen verbetering in de klinische uitkomsten van zwangeren met hypertensie geeft, maar wel leidt tot een beter gebruik van de richtlijnen door de gynaecologen. De gebruikers van BOS zijn overwegend positief over het systeem. BOS zou hierdoor een goed hulpmiddel bij het dagelijks gebruik van richtlijnen kunnen zijn.
Tijdschema: 8 maanden voorbereiding, 24 maanden implementatiestudie en follow-up, en 4 maanden analyse, evaluatie en rapportage.

Samenvatting
De belangrijkste oorzaak van maternale sterfte in Nederland wordt veroorzaakt door hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Recente literatuur toont aan dat er over de periode van 2000 – 2004 bij 96% van alle maternale sterfte substandard care factoren aangetoond konden worden.
Op 1 maart 2008 is het onderzoek “Cost-effectiveness of two strategies to implement the NVOG guidelines on hypertension in pregnancy: an innovative strategy including a computerised decision support system compared to a common strategy of professional audit and feedback” (projectnr. 170883003) gestart. Het doel van deze studie is om de kosteneffectiviteit vast te stellen van een nieuwe implementatiestrategie voor de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie) -richtlijnen over hypertensie en zwangerschap.
In een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek zal een strategie met een beslissing-ondersteunende computerapplicatie vergeleken worden met de gebruikelijke strategie van
professionele audit en feedback. De belangrijkste uitkomstmaten zijn maternale mortaliteit en morbiditeit en de mate van adherentie aan de richtlijnen. De studie is gestart met het extraheren van alle aanbevelingen uit de NVOG-richtlijnen door 3 experts. Deze werden voorgelegd aan een panel van 12 gynaecologische experts op het gebied van hypertensie in de zwangerschap. Hieruit werden 14 kwaliteitsindicatoren samengesteld. Deze kwaliteitsindicatoren zijn in een face-to-face consensusbijeenkomst van Nederlandse gynaecologen besproken. De kwaliteitsindicatoren zijn omgezet in procesindicatoren en door middel van patiëntdossieronderzoek in 12 ziekenhuizen gescoord. Hierbij werd bevestigd dat er sprake is van een implementatie probleem van de betreffende richtlijnen en dat er ruimte is voor verbetering voor vrouwen met dit ziektebeeld in hun zwangerschap. De deelnemende ziekenhuizen zijn gerandomiseerd in twee groepen: de eerder beschreven strategie van professionele audit en feedback en dezelfde strategie samen met het gebruik van een beslissings ondersteunend systeem (BOS). De inclusie zijn 1/5/2010 gestart voor de periode van 1 jaar. In de meegstuurde grafiek wordt duidelijk dat de inclusie lopen zoals verwacht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170883003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.G.A.J. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc