Mobiele menu

COVID-19 Follow-up care paths and Long-term Outcomes Within the Dutch health care system: a combined rehabilitation, pulmonary, and intensive care perspective (CO-FLOW study)

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, zoals bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis of fysiotherapiepraktijk. Er is nog weinig bekend over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie heeft een snelle ontwikkeling geforceerd van de nazorg voor COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest. Of deze nazorg de juiste zorg op de juiste plaats biedt voor patiënten die lange-termijn klachten ervaren na COVID-19 is onbekend.

Doel

Het in kaart brengen van de langetermijngevolgen van COVID-19 bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest en het doorontwikkelen van de nazorgpaden.

Onderzoeksopzet

Gedurende 2 jaar worden COVID-19 patiënten gevolgd die in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest in de regio Rotterdam-Rijnmond en Delft. Er worden gegevens verzameld over patiëntstromen in de diverse nazorgpaden, zorggebruik, faciliterende en belemmerende factoren in het nazorgproces zoals ervaren door zorgprofessionals en patiënten, (arbeids)participatie, kwaliteit van leven en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief en psychologisch herstel. Metingen worden verricht op 3, 6, 12 en 24 maanden na ziekenhuisontslag.

De eerste resultaten

De verwachting is dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek wordt inzichtelijk wat de langetermijngevolgen van COVID-19 zijn en wordt de nazorg beter op de patiënt afgestemd. Aan het onderzoek nemen 650 patiënten deel. Tussentijdse analyses laten zien dat ondanks vaak goed herstel van longschade en longfunctie, 51% van de patiënten een half jaar na ziekenhuisontslag nog vermoeid is, met impact op de kwaliteit van het leven.

Deze resulaten zijn terug te lezen in onderstaande artikelen.

Context Organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Erasmus MC, in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Zorggroep Laurens en ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond en Delft.

Meer informatie

Dr. H.J.G. van den Berg-Emons (Erasmus MC)
E-mailadres: h.j.g.vandenberg@erasmusmc.nl

Producten

Titel: A global systematic analysis of the occurrence, severity, and recovery pattern of long COVID in 2020 and 2021.
Auteur: Wulf Hanson S and collaborators.
Magazine: JAMA
Begin- en eindpagina:
Link: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797443
Titel: Persistent health problems beyond pulmonary recovery up to 6 months after hospitalization for SARS-CoV-2
Auteur: Hellemons ME, Huijts S, Bek L, Berentschot J, Nakshbandi G, Schurink CAM, Vlake J, van Genderen ME, van Bommel J, Gommers D, Odink A, Ciet P, Shamier MC, GeurtsvanKessel C, Baart SJ, Ribbers GM, van den Berg-Emons HG, Heijenbrok-Kal MH, Aerts JGJV.
Magazine: Annals of American Thoracic Society
Begin- en eindpagina:
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34582728/
Titel: Symptoms persisting after hospitalization for COVID-19: 12 months interim results of the CO-FLOW study.
Auteur: Bek LM, Berentschot JC, Heijenbrok-Kal, Huijts S, van Genderen ME, Vlake JH, van Bommel J, Aerts JGJV, Ribbers GM, van den Berg-Emons HJG, Hellemons M.
Magazine: European Respiratory Journal
Begin- en eindpagina:
Link: http://10.1183/2312.00355-2022
Titel: CO-FLOW: COvid-19 Follow-up care paths and Long-term Outcomes Within the Dutch health care system: study protocol of a multicenter prospective cohort study following patients 2 years after hospital discharge
Auteur: LM Bek, JC Berentschot, ME Hellemons, SM Huijts, JGJV Aerts, J van Bommel, ME van Genderen, DAMPJ Gommers, GM Ribbers, MH Heijenbrok-Kal, RJG van den Berg-Emons, and the CO-FLOW Collaboration Group
Magazine: BMC Health Services Research
Begin- en eindpagina:
Link: http://rdcu.be/cvRVg
Titel: Severe fatigue as symptom of long COVID and clinical and immunological profile
Auteur: Berentschot JC, Drexhage HA, Aynekulu Mersha DA, Wijkhuijs AJM, Geurts van Kessel CH, Koopmans MPG, Voermans J, Heijenbrok-Kal MH, Bek LM, Ribbers GM, van den Berg-Emons RJG, Aerts JGJV, Dik WA, Hellemons ME.
Magazine: medrxiv.org
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.09.15.22279970v1
Titel: Physical recovery across care pathways up to 12 months after hospitalization for COVID-19: a multicenter prospective cohort study (CO-FLOW).
Auteur: Berentschot JC, Heijenbrok-Kal MH, Bek LM, Huijts SM, van Bommel J, van Genderen ME, Aerts JGJV, Ribbers GM, Hellemons ME, van den Berg-Emons RJG, on behalf of the CO-FLOW Collaboration Group.
Magazine: Lancet Regional Health
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100485
Titel: Cognitive and psychological recovery patterns across different care pathways 12 months after hospitalization for COVID-19: a multicenter cohort study (CO-FLOW)
Auteur: Bek LM, Hellemons ME, Berentschot JC, Visser MM, Huijts SM, van Bommel J, van Genderen ME, Aerts JGJV, Ribbers GM, van den Berg-Emons RJG, Heijenbrok-Kal MH, on behalf of the CO-FLOW collaboration group.
Magazine: Annals of Physical and Rehabilitation Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.rehab.2023.101737
Titel: Symptoms persisting after hospitalization for COVID-19
Auteur: Bek LM, Berentschot JC, Heijenbrok-Kal, Huijts S, van Genderen ME, Vlake JH, van Bommel J, Aerts JGJV, Ribbers GM, van den Berg-Emons HJG, Hellemons M.
Magazine: medrxiv.org
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.11.21267652v1
Titel: A global systematic analysis of the occurrence, severity, and recovery pattern of long COVID in 2020 and 2021.
Auteur: Sarah Wulf Hanson, Cristiana Abbafati, Joachim G Aerts, Ziyad Al-Aly, Charlie Ashbaugh, Tala Ballouz, Oleg Blyuss, Polina Bobkova, Gouke Bonsel, Svetlana Borzakova, Danilo Buonsenso, Denis Butnaru, Austin Carter, Helen Chu, Cristina De Rose, Mohamed Mustafa Diab, Emil Ekbom, Maha El Tantawi, Victor Fomin, Robert Frithiof, Aysylu Gamirova, Petr V Glybochko, Juanita A. Haagsma, Shaghayegh Haghjooy Javanmard, Erin B Hamilton, Gabrielle Harris, Majanka H Heijenbrok-Kal, Raimund Helbok, Merel E H
Magazine: medrxiv.org
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1101/2022.05.26.22275532
Titel: Long COVID blijft een mysterie
Titel: CO-FLOW: onderwijs fysiotherapie studenten Haagse Hoge School
Titel: CO-FLOW onderzoek en patientparticipatie
Titel: (H)erken langdurige symptomen na COVID-19.
Link: https://www.doq.nl/herken-langdurige-symptomen-na-covid-19
Titel: Interview NPO 1 Journaal (radio): Langdurige klachten na COVID-19
Titel: Langdurige klachten na COVID-19
Titel: nieuwsfragment NPO 1 Journaal (TV): langdurige klachten na COVID-19
Titel: The Shadow Pandemic
Titel: Diverse kranten/media: 9 op de 10 patienten houden langdurige klachten na ziekenhuisopname voor COVID-19
Titel: Wetenschappers ontdekken steeds meer over long covid
Titel: Interview CO-FLOW TV Rijnmond in kader van Science Hotel
Link: http://rijnmond.nl/nieuws/amp/1408594/
Titel: 9 op de 10 patienten ervaart op 1 jaar nog klachten na ziekenhuisopname
Titel: Onderwijs: COVID-19 in de kliniek en het herstel daarna. Bachelor geneeskunde, Erasmus Universiteit
Titel: CO-FLOW: onderwijs bachelor studenten Geneeskunde Erasmus Universiteit, Leiden Universiteit, Technische Universiteit Delft
Titel: Genezen maar toch ziek
Titel: Mogelijk honderdduizenden met long covid
Titel: CO-FLOW: Onderwijs Bachelor Geneeskunde Erasmus universiteit, Leiden universiteit, Technische Universiteit Delft
Titel: Veel leraren hebben long covid
Titel: Bij mensen met long covid vertoont het immuunsysteem tal van afwijkingen
Titel: Recovery in aerobic capacity up to 12 months after hospitalization for COVID-19; results from the multicenter prospective CO-FLOW study.
Auteur: J Berentschot et al.
Titel: CO-FLOW
Auteur: L Bek, J Berentschot
Titel: Trajectory of patient-reported outcomes (PROMS) up to 6 months after hospitalization for SARS-CoV-2.
Auteur: J. Berentschot
Titel: Long COVID
Auteur: M Hellemons
Titel: Long COVID
Auteur: M Hellemons
Titel: CO-FLOW
Auteur: M Heijenbrok-Kal
Titel: CO-FLOW onderzoek, design
Auteur: M Bek
Titel: CO-FLOW onderzoek
Auteur: L Bek
Link: https://youtu.be/I4ac0gfOo9U
Titel: Rondetafelgesprek Long COVID van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Auteur: HJG van den Berg-Emons
Link: https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27207
Titel: Fatigue, psychological and cognitive outcomes up to 12 months after hospitalization for COVID-19
Auteur: L Bek et al.
Titel: Workshop Long COVID
Auteur: M Hellemons
Titel: CO-FLOW, onderzoeksdesign
Auteur: L Bek
Titel: The CO-FLOW long covid study at Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands
Auteur: Hellemons, Berentschot, Bek
Titel: Its time for action: we have a lot of work ahead of us
Auteur: WHO, Hellemons, Berentschot, Bek
Titel: Position Paper Rondetafelgesprek Long COVID van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Auteur: HJG van den Berg-Emons
Link: https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27207

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010026
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.J.G. van den Berg-Emons
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum