Mobiele menu

Covid-19 lockdown and its impact on mortality rate in Alzheimer’s - the CORAL project

De patiënten die in de Corona-lockdown op de geheugenpoli zijn geweest, zijn vergeleken met historische controle patiënten. Er wordt een hoger risico op mortaliteit gezien bij geheugenpoli-patiënten die de pandemie hebben meegemaakt, met name patiënten met dementie én met name patiënten die opgenomen waren in een verpleeghuis. Bij het vergelijken van doodsoorzaken tussen pandemie patiënten en historische controles, zien we een hoger sterftecijfer bij pandemie patiënten voor overlijden door COVID-19-infectie en overige doodsoorzaken (o.a. externe doodsoorzaak). Een lager sterftecijfer bij pandemie patiënten wordt gezien voor overlijden door neoplasmata en hart- en vaatziekten. Alleen het verschil tussen pandemie patiënten en historische controles voor overlijden aan COVID-19-infectie is significant. We hebben geen inschatting van het zorggebruik gedurende de hele COVID-19 pandemie. Desalniettemin analyseerden we de zorgkosten van 2015-2020, waaruit bleek dat onze pandemie patiënten in 2020 aanzienlijk minder zorgkosten hadden in vergelijking met historische controles in 2018.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.M. van der Flier
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc