Mobiele menu

Covid-19 lockdown and its impact on mortality rate in Alzheimer’s - the CORAL project

Projectomschrijving

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn wereldwijd hoge sterftecijfers gemeld, vooral bij (pre)dementie patiënten. Het meeste onderzoek richt zich op ernstige dementie of patiënten in het verpleegtehuis. Het merendeel van de (pre)dementie patiënten woont echter thuis. In het POLAR-project (ZonMW #10430032010004) lieten wij zien dat de COVID-19 pandemie het welzijn van deze patiënten negatief beïnvloedde en zagen wij een snellere achteruitgang in cognitie vergeleken met controles. Een slechtere cognitie heeft direct een negatieve invloed op overleving bij dementie patiënten. De COVID-19 pandemie kan dus ook geleid hebben tot meer sterfgevallen. In het CORAL-project onderzoeken wij de oversterfte bij thuiswonende (pre)dementiepatiënten als gevolg van de COVID-19 pandemie. We vergelijken pandemie patiënten met historische controles en welke factoren deze oversterfte verder verklaren. Het project is zeer haalbaar door slim gebruik van bestaande data en door aan te sluiten bij POLAR.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn wereldwijd hoge sterftecijfers gemeld, vooral bij (pre)dementie patiënten. Het meeste onderzoek richt zich op ernstige dementie of patiënten in het verpleegtehuis. Het merendeel van de (pre)dementie patiënten woont echter thuis. In het POLAR-project (ZonMW #10430032010004) lieten wij zien dat de COVID-19 pandemie het welzijn van deze patiënten negatief beïnvloedde en zagen wij een snellere achteruitgang in cognitie vergeleken met controles. Een slechtere cognitie heeft direct een negatieve invloed op overleving bij dementie patiënten. De COVID-19 pandemie kan dus ook geleid hebben tot meer sterfgevallen. In het CORAL-project onderzoeken wij de oversterfte bij thuiswonende (pre)dementiepatiënten als gevolg van de COVID-19 pandemie. We vergelijken pandemie patiënten met historische controles en welke factoren deze oversterfte verder verklaren. Het project is zeer haalbaar door slim gebruik van bestaande data en door aan te sluiten bij POLAR.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.M. van der Flier
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc