Mobiele menu

Creative & Health Innovation WAys of Working Analysis (CHIWAWA)

Wat dragen creatieve wijzen van onderzoek doen en innovatie bij aan innovatieprocessen? Helpen ze om succesvolle innovaties te realiseren? Dit overkoepelend project doet onderzoek naar het gebruik van creatieve werkwijzen in de tien projecten uit het Create Health programma.

Doel

Dit overkoepelende project wil inzicht in mogelijkheden opleveren om de doorwerking van de onderzoeksprojecten te vergroten.

Aanpak

CHIWAWA doet samen met de projecten onderzoek naar hun werkwijzen op een manier die ook de projecten zelf verder brengt. In de projecten komen de werelden van creatieve professionals en gezondheidszorg bij elkaar. Daar ontstaan spannende en vernieuwende wijzen van werken met inbreng vanuit beide domeinen. Daarbij is de interactie tussen beiden interessant.

Resultaten

Er zijn richtlijnen en good practices over samenwerking tussen de creatieve sector en de gezondheidszorg gepubliceerd. De tien projecten kregen tijdens het onderzoek adviezen en input voor hun voortgangsrapportages.

Eindpublicatie Create Health

Bent u benieuwd naar de opbrengsten van het programma Create Health? Bekijk dan de eindpublicatie op onze website.

Producten

Titel: UCreate DMN_Netwerkdiner Innovatie & Crossovers in de Gezondheidszorg
Auteur: Van der Lugt, R.
Titel: Presentatie aan Klanbordgroep
Auteur: Godfroij, B., Van der Lugt, R., Andriessen, D., Zielhuis, M., Van Beest, W.
Titel: Grounding Practices
Auteur: Van Gessel, C.
Titel: Seven ways to foster interdisciplinary collaboration in research involving healthcare and creative research
Auteur: Andriessen, D. et al.
Titel: Voortgangspresentatie CHIWAWA-project (HU) - Vrijdag 15 maart, 2019
Auteur: Andriessen, D.
Titel: Co-design cross-overs in de gezondheidszorg
Auteur: Remko van der Lugt
Titel: E-HEALTH FOR HEALTHY AGING GET INSPIRED! - PART2
Auteur: Daan Andriessen, Remko van der Lugt, Marieke Zielhuis, Berit Godfroij, Wilke van Beest
Titel: Create-Health World Cafe. Day One.
Auteur: Godfroij, B., Zielhuis, M., Andriessen, D., Van Gessel, C., Van der Lugt, R.
Titel: Interdisciplinary Collaboration in Research Involving Healthcare and Creative Research Disciplines
Auteur: Andriessen, D., Zielhuis, M., Greven, K., van Beest, W., Godfroij, B. & van der Lugt, R.
Titel: Case portretten
Auteur: Van Beest, W., Zielhuis, M., Godfroij, B., Bassa, M. Enninga, T.
Titel: Chiwawa Partnerbijeenkomst - Hogeschool Utrecht - Vrijdag 22 februari, 2019
Auteur: Andriessen, D. et al.
Titel: E-HEALTH FOR HEALTHY AGING GET INSPIRED! - PART 1
Auteur: Daan Andriessen, Remko van der Lugt, Marieke Zielhuis, Berit Godfroij, Wilke van Beest
Titel: Online tools en co-design in de anderhalvemetermaatschappij. Men-Machine Interaction Platform.
Auteur: Godfroij, B., Dujardain, A.
Titel: Kickoff workshop DRIVE festival
Auteur: Andriessen, D. et al.
Titel: CHIWAWA presentatie NADR (DDW2020)
Auteur: Godfroij, B.
Titel: Co-design in de anderhalvemetermaatschappij. Workshop DDW2020 Embassy of Health.
Auteur: Godfroij, B., & Van Beest, W.
Titel: Partnerbijeenkomst Chiwawa 3 Oktober 2019
Auteur: Van der Lucht, R. et al.
Titel: Co-design in de anderhalvemetermaatschappij
Auteur: Godfroij, B., Van Beest, W., & Van Gessel, C.
Magazine: Dutch Design Week
Link: https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/
Titel: Change and Novelty for Industrial Designers in Complex Design Projects for Healthcare
Auteur: Godfroij, B, & Van der Lugt, R.
Magazine: Design4Health 2020 conference
Titel: Seven ways to foster interdisciplinary collaboration in research involving healthcare and creative research disciplines
Auteur: Daan Andriessen, Marieke Zielhuis, Kees Greven, Wilke van Beest, Berit Godfroij en Remko van der Lugt
Magazine: Communications in Computer and Information Science
Titel: Seven Ways to Foster Interdisciplinary Collaboration in Research Involving Healthcare and Creative Research Disciplines
Auteur: Andriessen, D., Zielhuis, M., Greven, K., Van Beest, W., Godfroij, B., Van der Lugt, R.
Magazine: Design4Health 2020 conference
Titel: Changing roles in interdisciplinary Research-through-Design
Auteur: Berit Godfroij, Sebastiaan Peek, Remko van der Lugt, and Rens Brankaert
Magazine: Design Thinking Research Symposium (DTRS)
Titel: Grounding practices
Auteur: Zielhuis, M., Van Gessel, C., Van der Lugt, R., Godfroij, B., Andriessen, D.
Magazine: Design4Health 2020 conference
Titel: A Research Pathway Model for evaluating the implementation of practice-based research
Auteur: Van Beest, W., Boon, W.P.C., Andriessen, D., Pol, H., Van der Veen, G., & Moors, E.H.M
Magazine: Research Evaluation
Titel: What makes design research more useful for design professionals?
Auteur: Zielhuis, M., Sleeswijk Visser, F., Andriessen, D., Stappers, P.J.
Magazine: Journal of Design Research
Titel: A process model on changing design practice
Auteur: Godfroij, B.
Magazine: Process Research Symposium (PROS)
Titel: Making design research relevant for design practice
Auteur: Zielhuis, M., Sleeswijk Visser, F., Andriessen, D., Stappers, P.J.
Magazine: Design Studies
Titel: How Health and Design could meet each other in involving people of the target group for eHealth projects
Auteur: Van Beest, W., Andriessen, D., Zielhuis, M., Boon, W.P.C.
Magazine: European Journal of Public Health
Titel: Create Health Ways of Working
Auteur: Van Beest, W., Godfroij, B., Zielhuis, M., Andriessen, D., Van der Lugt, R.
Titel: Create Health Ways of Working
Auteur: Van Beest, W., Godfroij, B., Zielhuis, M., Andriessen, D., Van der Lugt, R.
Titel: Amendments to the CHIWAWA proposal
Auteur: Andriessen, D. et al
Titel: Chiwawa factsheet
Auteur: Andriessen, D. et al.
Titel: Geactualiseerd datamanagementplan
Auteur: Van der Lugt, R., Zielhuis, M., Godfroij, B.
Titel: Insight Cards
Auteur: Zielhuis, M., Godfroij, B., Van Beest, W.

Verslagen


Eindverslag

De eerste vier maanden (sept.- dec. 2018) van het overkoepelende Create Health-project, genaamd CHIWAWA, hebben in het teken gestaan van het opstarten van samenwerkingsverbanden met de andere tien Create Health-projecten en met ZonMw. Om de samenwerking te waarborgen en ervoor te zorgen dat CHIWAWA haar doelstellingen behaalt is de projectfocus in december 2018 – in overleg met ZonMw – bijgesteld en zijn wijzigingen in het onderzoeksplan aangebracht. De belangrijkste wijzigingen betreffen: 1. Aandacht voor betere communicatie, 2. Focus op faciliteren, 3. Kennis uit andere projecten gebruiken, en 4. Afhankelijkheid van toegang tot projectactiviteiten. Tevens neemt CHIWAWA duidelijker een procesperspectief in (in tegenstelling tot een variantie-onderzoek), wat betekent dat het CHIWAWA-onderzoek zich richt op hoe en waarom verschijnselen ontstaan, zich ontvouwen en veranderen in de loop van tijd. Chiwawa onderzoekers hebben in 2019 in twee interviewrondes gesprekken gehad met de projectleiders (en onderzoekers) van de andere tien create-health projecten, waarin de gewijzigde aanpak uitgelegd is en dataverzameling heeft plaatsgevonden. De analyse van de eerste interviewronde en de projectaanvragen en voortgangsrapportages samen, hebben geleid tot projectposters van de tien create-health projecten die als analysetool, interview-probe en member-check gebruikt worden. Tevens heeft deze analyse geleid tot een paper en een posterpresentatie voor de conferentie van DementiaLab (oktober 2019) en zijn er twee abstracts ingediend voor de Design4Health conference 2020. Daarnaast wordt data benut uit een ander onderzoek – naar de implementatie van praktijkgericht onderzoek naar zelfmanagement innovaties in de zorg – waarvoor twee journal papers ingediend zijn (Journal of Public Health & Research Evaluation Journal). Analyse van de tweede interviewronde en van tussentijdse data die projecten met ons hebben gedeeld is momenteel gaande. Daarnaast heeft Chiwawa vijf workshops georganiseerd en heeft geelgenomen aan events van UCreate en het Design Management Network (2018), het Drive-festival 2018, Health Tuesday meet-ups, georganiseerd door AAL, ZonMw en UCREATE (2019), NADR Dutch Design Week 2019, DementiaLab Conference (2019) en het Health Food & Technology Event (2019). De vijf workshops die door Chiwawa georganiseerd en geleid zijn gingen over ‘Kansen & Angsten Co-research’ (2018), ‘Card Sort Create & Health Ways of Working’ (2019), ‘Create-health onderzoek voor dementie’ (2019), ‘Cocreatie – uitdagingen bij het betrekken van de doelgroep bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen’ (2019) en ‘Realiseren en opschalen – uitdagingen bij het realiseren van creatieve oplossingen naar opschaling in de praktijk’ (2019). Voor Chiwawa zal 2021 in het teken staan van het analyseren van interviewronde 2, het opzetten en uitvoeren van interviewronde 3, het organiseren van meet-ups en kennisuitwisselingssessies in samenwerking met Ucreate en ZonMw – waarbij de andere tien create-health projecten betrokken worden, het samenkomen van de verschillende deelonderzoeken en -analyses en van disseminatieactiviteiten in samenwerking met projectactoren en onze eigen partners.

Kenmerken

Projectnummer:
443002001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. R. van der Lugt
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht