crisiskaart in de regio

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
638013030
Looptijd:
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
Steunpunt GGZ Utrecht