Mobiele menu

Cross-cultural validation of the SQUASH

Projectomschrijving

Is de SQUASH geschikt voor beweegrapportage bij alle etnische groepen?

Vraagstuk

Andere etnische groepen dan autochtonen vormen een belangrijke doelgroep voor gezondheidsbevordering. De SQUASH is een populair instrument om fysieke activiteit te meten, maar is alleen onder de autochtone Nederlandse bevolking gevalideerd. Geeft de SQUASH ook betrouwbare informatie over de fysieke activiteit van andere etnische groepen in Nederland?

Onderzoek

In deze studie is de SQUASH gevalideerd voor de vijf grootste etnische groepen in Nederland; autochtone Nederlanders, Surinaamse Hindostanen, Surinaamse Creolen, Turken en Marokkanen.

Uitkomst

Ongeacht etniciteit hebben mensen moeite met het rapporteren van hun lichamelijke activiteit via de SQUASH-vragenlijst. Deze lijst heeft in alle etnische groepen een lage test-hertest-betrouwbaarheid. Wel zijn er etnische verschillen in de mate van over- en onderrapportage. Zelfgerapporteerde lichamelijke activiteit moet dus met zorg worden geïnterpreteerd, vooral bij het vergelijken van etnische groepen.

Producten

Titel: Cross-cultural validation of the “Short questionnaire to assess health enhancing physical activity” (SQUASH) in the HELIUS cohort

Verslagen


Eindverslag

Lichamelijk Activiteit is een belangrijk, beïnvloedbare determinant van gezondheid. In Nederland, de SQUASH (short questionnaire to assess health enhancing physical activity) is het standaard instrument om lichamelijk activiteit te meten op populatie niveau. Het doel van deze studie was de SQUASH te valideren binnen de vijf grootste etnische groepen in Nederland; autochtone Nederlanders, Surinaamse Hindostanen, Surinaamse Creolen, Turken en Marokkanen.

De studie was een prospectieve validatie studie onder 500 deelnemers in totaal, vijf groepen van 100 personen (50 mannen en 50 vrouwen). De SQUASH is verlengd/aangevuld met een aantal vragen gericht op het meten van het aantal uren per week besteed aan zittende activiteiten. Het doel was de volgende aspecten van validiteit te meten:
Betrouwbaarheid: deelnemers hebben de SQUASH twee keer ingevuld met een tussenperiode van 4-13 weken. We hebben Intra-class correlaties (ICC) berekend voor continue metingen uit de vragenlijst; aantal minuten per week in licht, matig en hoog intensieve activiteit en het aantal minuten per week in zittende activiteiten.
Construct validiteit: variabelen gemeten door de SQUASH zijn vergeleken met een objectieve meting van lichamelijk activiteit; deelnemers hebben gedurende 4 dagen (inclusief ten minste 1 weekend dag) een gecombineerde beweeg- en hartslagmeter (Actiheart) gedragen. De Actiheart was gekalibreerd op basis van een step-test van 8 minuten.
Bias: Verschillende vormen van bias (construct, methode, item) zijn geëvalueerd in een kwalitatieve studie met gebruik van cognitieve interviews bij tien mannen en vrouwen per etnische groep.
Op basis van deze inzichten is de SQUASH aangepast en getest onder een nieuwe groep deelnemers; 20 mannen en vrouwen, verspreid onder de verschillende etnische groepen.

In Nederland, de SQUASH (short questionnaire to assess health enhancing physical activity) is het standaard instrument om lichamelijk activiteit te meten op populatie niveau. De SQUASH is gevalideerd voor de autochtone Nederlandse populatie. Maar het is niet bekend of de SQUASH ook valide informatie over de lichamelijke activiteit van etnische minderheden geeft. Onze doel is de SQUASH te valideren bij drie van de grootste etnische groepen in Nederland.
Dit onderzoek is een prospectieve validatie studie. Er worden in totaal 500 deelnemers uit 5 etnische groepen geïncludeerd (100 per groep; 50 mannen en 50 vrouwen), namelijk autochtone Nederlanders, Surinaamse Hindostanen, Surinaamse Creolen, Turken en Marokkanen. Naast het invullen van de SQUASH, deelnemers zullen een gecombineerd beweeg- en hartslagmeter (Actiheart) dragen gedurende 5 dagen. Cognitieve interviews met een subgroep (10-15 per etnische groep) zullen worden gehouden om inzicht te krijgen in de problemen die deelnemers ervaren bij het invullen van de vragenlijst. Op basis hiervan zal de SQUASH aangepast worden en nogmaals gevalideerd onder een willekeurig geselecteerde groep van 20 nieuwe deelnemers (5 per groep).
De SQUASH is een waardevol instrument voor het meten van lichamelijk activiteit onder autochtone Nederlanders. De resultaten van de huidige studie kunnen geïmplementeerd worden in de praktijk. Maar, en misschien even belangrijk, de resultaten zullen nieuwe inzicht geven in bestaande gegevens van de lichamelijk activiteit van etnische minderheden.

Samenvatting van de aanvraag

Self-report questionnaires provide crucial information for the evaluation and development of health promotion interventions. In the Netherlands, the SQUASH (short questionnaire to assess health enhancing physical activity) is the standard instrument to assess the physical activity level. It is widely used by several universities, all Municipal Health Services and Statistics Netherlands. The SQUASH has been validated, but among the ethnic Dutch population only. However, ethnic minorities are often the target of health promotion interventions as these groups have an even higher prevalence of unhealthy lifestyles than the ethnic Dutch. Hence, it is not known whether the SQUASH provides reliable information about the physical activity level in ethnic minorities. The aim of our study is to cross-culturally validate the SQUASH among three main ethnic minority groups in the Netherlands. With this study we aim to provide a tool which validly assesses the effectiveness of health promotion interventions on a significant risk factor (physical activity) in ethnic minorities. Furthermore, we also aim to give insight in the construct and content validity as well as insight in the occurrence of different kinds of bias (construct, method and item bias) per ethnic minority group. This information is relevant for the development of questionnaires on other lifestyle factors (such as smoking and dietary habits) as well. The study will be set up as a prospective validation study. In total 500 participants will be recruited. They will constitute five groups of 100 persons (50 males and 50 females) from different ethnic background, knowingly: ethnic Dutch, Turkish, Moroccan, Surinamese Hindustani and Surinamese Creole. All participants will complete the SQUASH twice, once at baseline and the second time a month later. The SQUASH will be extended with a physical inactivity section to provide physical inactivity patterns of the diverse populations. Also the shortened version of the Marlowe-Crowne scale will be assessed at baseline to explore the occurrence of social desirability in the different ethnic minority groups. At the second visit all subjects will receive a combined accelerometer and heart rate monitor device (Actiheart) that will be worn for a week. Furthermore, to calibrate the Actiheart device, a sub maximal exercise test will be conducted at baseline. To obtain insight in content validity, the occurrence of bias and encountered difficulties of the questionnaire a cognitive interview will be carried out in a subset (15 persons per group). When necessary the SQUASH will be revised on the basis of the cognitive interview. This revised version will again be validated among a randomly chosen group of 20 new participants (5 Turks, 5 Moroccan, 5 Surinamese Hindustani, 5 Surinamese Creole). The same protocol as described above will be followed, with the exception that in all new participants a cognitive interview is conducted. The results of this trial will increase our insight into the validity and reliability of the SQUASH. The SQUASH has already proven its utility in the Dutch society. Hence the results of our study can immediately be implemented into practice, but perhaps just as important, our results also shed light on data about health-enhancing physical activity in ethnic minorities that was obtained in the past years. In other words, our study is relevant for the future, the present as well as the past.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200400012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Stronks
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC