Mobiele menu

Cross-walks voor zes PROMs aan de PROMIS meetschalen

Projectomschrijving

In de zorg worden vaak vragenlijsten gebruikt om ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten te bepalen. Er worden echter verschillende vragenlijsten gebruikt op verschillende afdelingen en in verschillende ziekenhuizen. Soms zijn hier goede redenen voor, maar een probleem is dat scores van verschillende vragenlijsten niet vergelijkbaar zijn, ook niet als de vragenlijsten hetzelfde beogen te meten (bijvoorbeeld sociaal functioneren).

Doel

Met behulp van statische modellen (cross-walks genoemd) omrekentabellen maken waarmee scores van de ene vragenlijst kunnen worden omgerekend in scores op een andere vragenlijst. Zo kunnen resultaten van verschillende afdelingen of ziekenhuizen toch vergelijkbaar worden gemaakt.

Resultaat

In dit project hebben wij omrekentabellen gemaakt om scores van een aantal veelgebruikte vragenlijsten in elkaar om te rekenen voor het meten van fysiek functioneren (TOPICS-SF en PROMIS) en sociaal functioneren (SF-36 en PROMIS). Deze vragenlijsten zijn allemaal opgenomen in de ‘Generieke PROM set’ die wordt aanbevolen door de overheid voor gebruik in alle medische specialistische zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de kernset Generieke PROMs van het programma Uitkomstgerichte Zorg worden per PRO (uitkomst) verschillende PROMs (vragenlijsten) aanbevolen. Een probleem met dit advies is dat scores op verschillende PROMs niet vergelijkbaar zijn waardoor uitkomsten van zorg niet (altijd) vergelijkbaar zijn en kansen om te leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie niet optimaal kunnen worden benut. Scores van verschillende PROMs kunnen echter vergelijkbaar gemaakt worden door middel van cross-walks, dat zijn omrekentabellen waarmee scores van de ene PROM kunnen worden omgerekend in scores op een andere PROM. Het doel van dit project is om cross-walks te ontwikkelen met de PROMIS meetschalen voor zes van de acht genoemde PROMs in de subsidieoproep: 1. VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) - Angst en PROMIS Angst 2. VierDimensionale KlachtenLijst (4DKL) - Depressie en PROMIS Depressie 3. TOPICS- SF - ‘Taken en bezigheden in het dagelijkse leven’ en PROMIS Lichamelijk functioneren 4. Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie - Participatie beperkingen (USER-P) en PROMIS Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten 5. SF-36/RAND-36 – Rol functioneren (emotioneel probleem) en PROMIS Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten 6. SF-36/RAND-36 – Rol functioneren (fysiek probleem) en PROMIS Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten Wij maken gebruik van alle datasets die in Nederland bestaan waarbij een PROMIS instrument is afgenomen tezamen met één van de (legacy) PROMs genoemd in de subsidieoproep. Daarnaast beschikken we over enkele datasets waarbij één van de legacy PROMs is afgenomen tezamen met een andere PROM die al aan een PROMIS meetschaal is gelinkt, waardoor een cross-walk kan worden ontwikkeld via indirecte linking procedure. In totaal wordt gebruik gemaakt van minimaal zeven verschillende, volledig geanonimiseerde datasets (n=150-900 per dataset), die door onze samenwerkingspartners ter beschikking zijn gesteld. De projectgroep vertegenwoordigt de ontwikkelaars en beheerders van PROMIS (HealthMeasures groep uit Chicago), het Dutch-Flemish PROMIS National Center, ontwikkelaars van de legacy PROMs, en het cross-walk platform van het programma Uitkomstgerichte Zorg, en beschikt over uitstekende psychometrische expertise. Voor het ontwikkelen van de cross-walks sluiten we aan bij de PROsetta Stone methodologie, die speciaal ontwikkeld is voor PROMIS. We gebruiken een op item response theorie (IRT) gebaseerde linking methode: fixed parameter linking. Dit is de beste linking methode voor dit project omdat de item parameters van PROMIS al vast staan (fixed). We gebruiken de officiële PROMIS itemparameters en scores worden uitgedrukt in T-scores. Voorwaarden voor linking worden vooraf gecheckt, waaronder unidimensionaliteit. Wanneer hier niet (voldoende) aan wordt voldaan, wordt een alternatieve linking methode gebruikt (calibrated projection). Waar mogelijk worden de cross-walks gevalideerd op basis van verschillen tussen omgerekende en werkelijke PROMIS T-scores. De cross-walks, inclusief gekalibreerde item parameters en omrekentabellen zullen binnen 6 maanden opgeleverd worden. De cross-walks en instructies voor gebruik worden vrij beschikbaar gemaakt op het cross-walk platform van het programma Uitkomstgerichte zorg. Om implementatie verder te versnellen wordt ook samengewerkt met eindgebruikers die betrokken zijn bij de dagelijkse implementatie van Uitkomstgerichte Zorg in Amsterdam UMC. Wij zijn de enige groep in Nederland die over zowel de data als de expertise en de betrokkenheid van alle benodigde stakeholders beschikt om deze cross-walks te ontwikkelen. Omdat de samenwerkingspartners, die de benodigde data bezitten, zelf niet over de expertise beschikken om een cross-walk te ontwikkelen, achten we het noodzakelijk om de duur van het project te verlengen tot 12 maanden, zodat toch alle cross-walks ontwikkeld kunnen worden en de resultaten van het project ook in wetenschappelijke artikelen kunnen worden opgeschreven.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.B. Terwee
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.