Mobiele menu

Cumulative live birth rate after cleavage-stage versus blastocyst stage embryo transfer in good prognosis IVF/ICSI cycles

De TOF (Three or Five) Zorgevaluatie studie is een onderzoek binnen de Voortplantingsgeneeskunde dat in Nederland plaatsgevonden heeft.
De inclusiefase had last van een vertraging in de verwachtte studielooptijd, waarbij werd ingeschat dat een versnelling mogelijk was met behulp van de inclusieversneller. De doelstelling van de inclusieversneller was om de studielooptijd met acht maanden te versnellen.
De inclusieversneller is ingezet op de volgende punten: extra financiële compensatie voor inclusies, counselingtrainingen en awareness acties.
Het directe effect van een actie aantonen is complex, maar de verschillende acties hebben onafhankelijk gewerkt en ook elkaars werking verstrekt.
De inclusieversneller op de TOF Zorgevaluatie, heeft ondanks de langdurige beperkende maatregelen in de COVID-19 pandemie met een negatief effect op het doorgaan van IVF behandelingen en de druk op de zorg(medewerkers), het gewenste inclusieproces met zes maanden versneld. 

Zorgevaluatie

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Verslagen


Eindverslag

De TOF (Three or Five) Zorgevaluatie studie betreft een onderzoek binnen de Voortplantingsgeneeskunde welke in meerdere centra in Nederland plaatsgevonden heeft. Hierbij werd bestudeerd of tijdens een IVF behandeling een embryo het beste op de derde dag of de vijfde dag van de embryonale ontwikkeling kan worden geplaatst in de baarmoeder om de kans op een zwangerschap zo hoog mogelijk te maken. Om een betrouwbare uitspraak over deze vergelijking te doen waren 1200 deelnemers nodig. Het inclusieaantal van 1200 deelnemers is behaald in December 2021. In 2022 vinden de laatste behandeling plaats die onderdeel zijn van deze studie. Daarna worden de resultaten geanalyseerd en openbaar gemaakt. Het onderzoek heeft de subsidie van de inclusieversneller ingezet op de volgende punten: • Financiële compensatie • Counselingtrainingen • Awareness
Op 1 september is de inclusieversneller 2020 subsidie die deel uit maakt van het programma Evaluatieonderzoek Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) van start gegaan, ten aanzien van de volgende project:’Cumulative live birth rate after cleavage-stage versus blastocyst stage embryo transfer in good prognosis IVF/ICSI cycles'. De werknaam van het project betreft de TOF(Three or Five) zorgevaluatie. Een project dat onderzoekt op welke dag van de embryonale ontwikkeling een embryo in een IVF behandeling kan worden terug geplaatst tav de hoogste zwangerschapskans. Met behulp van de inclusieversneller 2020 zijn we gestart met de volgende actiepunten: -Counselingstrainingen Van start gegaan: digitaal ipv fysiek -Awareness Uitgevoerd in December, nieuwe actie in Mei -Extra financiële vergoeding voor het includeren van patiënten. Volgt Door de corona pandemie is de inclusie snelheid anders dan voorzien.

Kenmerken

Projectnummer:
10330112010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S. Mastenbroek
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc