Mobiele menu

Cursus Mental Health First Aid voor eerstelijns werkers in de buurt

Projectomschrijving

Mental Health First Aid (MHFA) in de regio Maastricht-Heuvelland is een onderdeel van het programma Dicht bij huis, waarin met een samenhangend palet van projecten op wijkniveau gestreefd wordt naar een leefklimaat waarin er plek is voor iedereen en de zorg-voor-elkaar een belangrijke factor is.

Doel

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen:

  • tegengaan van stigma
  • vergroten van het kennisniveau
  • verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie

Werkwijze

In het project worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. De training die wordt ingezet is Mental Health First Aid (www.mhfa.nl). Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet) te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers.

Resultaten

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland bijgedragen aan het tegengaan van stigma, het vergroten van het kennisniveau en het verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie. In 2018 hebben 150 deelnemers uit de regio (professionals en niet-professionals) de cursus met succes afgerond.

Kennis

Deelnemers vonden de cursus goed aansluiten bij de praktijk en direct toepasbaar in een werk-of privésituatie. De cursus vergroot de kennis en het begrip over een aantal psychiatrische ziektebeelden en geeft mensen houvast aan hoe te handelen in een (crisis) situatie.

Verslagen


Eindverslag

De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland bijgedragen aan het tegengaan van stigma, het vergroten van het kennisniveau en het verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie. In 2018 hebben 150 deelnemers uit de regio (professionals en niet-professionals) met succes de cursus afgerond.

Deelnemers vonden de cursus goed aansluiten bij de praktijk en direct toepasbaar in een werk- of privésituatie. De cursus vergroot de kennis en het begrip over aantal psychiatrische ziektebeelden en geeft mensen houvast over hoe te handelen in een (crisis) situatie.

Samenvatting van de aanvraag

Tijdens het project worden professionals en burgers getraind om signalen van verward gedrag vroegtijdig te herkennen en eerste hulp te verlenen bij psychische problemen. De training die wordt ingezet is “Mental Health First Aid”, hierna genoemd MHFA (www.mhfa.nl). Het trainingsprogramma is gericht op wat (niet)te doen en welke hulp concreet nodig is als iemand verward is. Deze cursus richt zich naast professionals ook op burgers. Het is een van de weinig evidence-based programma's in de wereld. Deze training wordt in Nederlands uitgevoerd door GGZ-E en Mondriaan. De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen: • Tegengaan van stigma; • Vergroten van het kennisniveau; • Verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie. We willen in de regio Maastricht-Heuvelland aan 150 werkers in de buurten en wijken deze cursus aanbieden in de periode december 2017 - december 2018.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.H. Reiters
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Maastricht

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Limburg: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.