Mobiele menu

Dagactiviteiten om de hoek voor vergeetachtige buurtbewoners

De gemeente Amsterdam gaat in pilots van een jaar aansprekende dagactiviteiten organiseren voor een of twee dagen in de week. Deze activiteiten zijn bedoeld voor thuiswonende ouderen in stadsdeel Nieuw-West, die te maken hebben met beginnende dementie, eenzaamheidsgevoelens en/of lichte GGZ-problemen. Daarnaast is er een half jaar nodig voor de opstart, monitoring en implementatie/borging van deze dagbesteding.

Vooral onder migrantengroepen is er sprake van steeds meer vergrijzing en dementie. Daarom moet het bestaande aanbod beter gaan aansluiten op deze doelgroep en hun mantelzorgers. Ook moet het bestaande aanbod aan dagactiviteiten uitgebreid worden om aan de groeiende vraag tegemoet te komen. 

Aanpak

Dit is te bereiken door het organiseren van buurtinlopen, waarin formele partijen (zorg) en informele partijen (welzijn en vrijwilligersinitiatieven van betrokken buurtbewoners) samenwerken. Ook het faciliteren van zelfstandige buurtgerichte vrijwilligersinitiatieven helpt bij het bereiken en aansluiten op de doelgroep. Bij gebleken succes, gaat de gemeente Amsterdam deze aanpak verduurzamen binnen het regulier beleid.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310003
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Borgt
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amsterdam
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.