Mobiele menu

Dagbesteding in de buurt: Actie onderzoek naar behoeften,activiteiten en een stadsdeel gedragen implementatieplan voor buurtgerichte dagbesteding die aansluit op de doelgroep 55+ in Amsterdam Nieuw West met een hoog aandeel niet westerse migranten.

Projectomschrijving

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Noorda
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amsterdam