Mobiele menu

Data Driven Essential Care in District Nursing: improving patient outcomes and maintaining independence

Datagedreven wijkverpleging: optimaliseren van zelfstandigheid van cliënten met wijkverpleging

Voor veel thuiswonende ouderen is het behoud van zelfstandigheid een belangrijk doel. Er is weinig bekend over effectieve strategieën in de wijkverpleging om dit doel te bereiken. Ook wordt er tot op heden weinig gebruik gemaakt van de beschikbare data uit de zorgplannen om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Doel

We willen de kwaliteit van de verpleegkundige digitale data optimaliseren en deze data benutten voor het leren en verbeteren, zodat op cliëntniveau en op wijkniveau ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.

Aanpak

We ontwikkelen, testen en implementeren een innovatieve, persoonsgerichte en datagedreven interventiestrategie, die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid van ouderen die wijkverpleging ontvangen.

Consortium

Ons consortium draagt bij aan het versterken van de wetenschappelijke infrastructuur voor de wijkverpleging en bestaat uit ouderen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, datawetenschappers, docenten en onderzoekers.

Kenmerken

Projectnummer:
10040022010003
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. B.M. Buurman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Essentiële zorg

Essentiële zorg behoort tot de kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarom financieren wij projecten die het verpleegkundig en verzorgend handelen op het thema essentiële zorg wetenschappelijk onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.