Mobiele menu

Data-gedreven zorg in de persoonsgerichte leefstijlbehandeling van depressie in de huisartsenpraktijk

Projectomschrijving 
In de behandeling van depressie in de huisartsgeneeskunde wordt de leefstijlbenadering nog onderbenut. Niet alleen hebben huisartsen nog te weinig handvatten om patiënten naar de juiste leefstijlinterventies te begeleiden, ook de NHG-richtlijnen zijn niet duidelijk in hoe we depressie moeten monitoren.

Hierdoor krijgt zowel de huisarts als de patiënt onvoldoende juiste feedback over de effectiviteit van de ingezette behandelingen, zoals gedragstherapie, medicatie of leefstijlaanpassingen. Het gebrek aan terugkoppeling (monitoring) maakt het moeilijk om langdurige motivatie en gedragsverandering vol te houden.In de behandeling van depressie in de huisartsgeneeskunde wordt de leefstijlbenadering nog onderbenut. Niet alleen hebben huisartsen nog te weinig handvatten om patiënten naar de juiste leefstijlinterventies te begeleiden, ook de NHG-richtlijnen zijn niet duidelijk in hoe we depressie moeten monitoren.

Afbeelding
Schematische weergave van de aanpak/werkwijze van dit project
Figuur 1

Aanpak/werkwijze (zie ook figuur 1)
Dit project bestaat uit 5 fasen. In de 1e en 2e fase staat de ontwikkeling centraal: in samenwerking met Interactive Studios integreren we vier nieuwe modules in hun bestaande patient-journey-app. Gedurende de ontwikkeling zal er middels vragenlijsten en interviews bij patiënten, huisartsen en de POH-GGZ informatie worden verzameld over eventuele verbeterpunten. In de 3e fase, zullen de ontwikkelde producten worden getoetst op haalbaarheid in meerdere huisartspraktijken. In fase 4 volgt een klinische studie in 200 patiënten verdeeld over twee groepen: standaard behandeling versus de standaard behandeling + de PLI en de bijbehorende monitoring. In de 5e fase staat de kennisdeling en implementatie van de innovatie centraal.

Samenwerkingspartners
Het onderzoek wordt gecoördineerd door het Radboudumc waarbij onderzoekers van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde samenwerken met de afdeling psychiatrie. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met twee andere UMC’s in Nederland; het UMCG en het AMC. De Academische Huisartsen Netwerken op deze drie locaties spelen een belangrijke rol bij de werving van praktijken die zich willen inzetten voor het onderzoek. Daarnaast zijn diverse partners betrokken zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, patiëntorganisatie Ixta Noa verzorgt de inzet van ervaringsdeskundigen en Pro Persona GGZ. Software ontwikkelaar Interactive Studios is een belangrijke partner waarmee de inhoud van de applicatie wordt ontwikkeld. 

Verwachte resultaten 
Dit project zal inzicht verschaffen in de effectiviteit van de gepersonaliseerde leefstijlinterventie en monitoring. Dit zal kunnen leiden tot het daadwerkelijke gebruik van deze innovatie in de praktijk, door zowel huisartsen zelf als de POH-GGZ. 

Deze innovatie zal toegankelijk worden voor alle patiënten met depressieve klachten in de huisartsenpraktijk, ongeacht verschillen in diversiteit zoals etniciteit en leeftijd. Bovendien kan de kennis die uit dit project voortkomt ook gebruikt worden voor het verbeteren van de behandelingen en monitoring van andere psychische aandoeningen.  

Overig
Het monitoren van de behandelingseffecten door middel van routinematige beoordelingen van de symptomen en andere behandeldoelen, is een procedure die ook wel Measurement Based Care (MBC) wordt genoemd. Het is opmerkelijk dat vrijwel alle somatische klachten, denk aan de glucosespiegel bij diabetes, goed worden gemonitord, terwijl deze monitoring niet is ontwikkeld voor mentale problematiek. In dit project betreft de MBC het invullen van korte gepersonaliseerde vragenlijsten, het dragen van een smartwatch en het teruggeven van gepersonaliseerde feedback op basis van deze metingen. Wij verwachten dat dit resulteert in een snellere inzet en monitoring van een voor-de-patiënt effectieve behandeling.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310037
Looptijd: 6%
Looptijd: 6 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Marcia Spoelder-Merkens
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum