Mobiele menu

Data onderzoek AVG praktijk Nijmegen

Projectomschrijving

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking (VB) in Nederland wordt geschat tussen de 112.000 en 231.000. De helft van deze mensen wonen in de maatschappij en ontvangen daar medische zorg via de huisarts. De huisarts kan patiënten met een VB verwijzen naar de AVG (arts verstandelijk gehandicapten). In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwijsreden van de huisarts, met betrekking tot de patiënt met VB, naar de AVG- praktijk. Ook wordt gekeken naar de diagnoses en het aanvullend onderzoek die de AVG artsen (in)stellen. De verwijsreden en diagnoses zijn opgeslagen in codes in het digitale patiënten dossier. Deze codes worden onderzocht.

Inzicht in medische vragen

Ons onderzoek geeft inzicht in de medische vragen van mensen met VB die huisartsen lastig vinden om te beantwoorden en ze daarom doorverwijzen. Daarnaast krijgen we ook inzicht of de AVG-arts nog meer nieuwe diagnoses op het spoor komt, waarvoor voorheen geen zicht op was

Producten

Titel: De AVGpraktijk voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Esther Bakker-van Gijssel, Marian Breuer, Bianca Schalk, Jenneken Naaldenberg, Geraline Leusink
Titel: Insight from electronic health records in the ID outpatient clinic
Auteur: Esther Bakker-van Gijssel, Marian Breuer, Bianca Schalk, Jenneken Naaldenberg, Geraline Leusink
Titel: De AVG praktijk voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Esther Bakker-van Gijssel, Marian Breuer, Bianca Schalk, Jenneken Naaldenberg, Geraline Leusink

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Inleiding Het aantal mensen met een verstandelijke beperking (VB) in Nederland wordt geschat tussen de 112.00 en 231.000. De helft van deze mensen woont niet in zorginstellingen, maar in de maatschappij. Vanuit de AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) - praktijk, gelinkt aan het Radboudumc, verlenen we sinds 2011 medische zorg aan mensen met VB die in de maatschappij wonen, en die voor hun dagelijkse medische zorg de huisarts bezoeken. In dit onderzoek willen we de data die we verzameld hebben in ons digitale medisch dossier gebruiken om de volgende vragen te beantwoorden: 1 Wat zijn de verwijsredenen van de huisarts naar de AVG praktijk? 2. Welke diagnoses stelt de AVG en zijn deze in de lijn met de verwijsreden? 3. Hoe vaak wordt er aanvullende diagnostiek aangevraagd? Onderzoeksdesign Retrospectieve cohort studie. Kwantitatief, met aanvullend dossieronderzoek Onderzoekspopulatie Mensen met een verschillende mate van verstandelijke beperking die de AVG praktijk hebben bezocht tussen 2013 en november 2019 Uitkomstmaten Verwijsredenen en gestelde diagnoses uitgedrukt in ICPC (international classification of primary care) en ICD10 (international classification of diseases) codes en de relatie tussen deze twee. Daarnaast de mate waarin en welke aanvullende diagnostiek wordt aangevraagd. Verwachte uitkomsten Inzicht in medische en psychologische problemen waar mensen met VB die buiten de zorginstellingen wonen mee van doen hebben en waar de huisarts geen antwoord op heeft. Overige bijkomende medische aandoeningen die door de inzet van de AVG aan het licht worden gebracht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006103
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. Bakker-van Gijssel
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc