Mobiele menu

Data verzameling om preventie van mentale klachten wijkgerichter in te zetten in Amsterdam

Amsterdam mentaal gezond Thrive is een samenwerkingsverband van zorgverleners in GGZ, eerste lijn, patiëntenvereniging, burgerinitiatieven, kennisinstellingen, GGD en gemeente Amsterdam, met als doel de mentale gezondheid van Amsterdammers te bevorderen en mentale veerkracht te vergroten.

Het regiobeeld heeft de volgende conclusies opgeleverd die mede richting geven aan Thrive Amsterdam:

  • Basis en specialistische GGZ wordt in Amsterdam het meest gebruikt binnen de ring. Dit beeld komt niet overeen met zelf-gerapporteerde matige/ernstige psychische klachten in de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van 2016.
  • In Amsterdam wordt meer basis en specialistische GGZ gebruikt dan verwacht op basis van de populatiesamenstelling. Binnen de ring zijn meer gebruikers dan verwacht; wel zijn de kosten bij gebruik daar vaak lager.
  • In Amsterdam zien we minder gebruik van antidepressiva, antipsychotica en middelen bij ADHD dan verwacht op basis van de populatiesamenstelling. Middelen bij verslaving worden wel vaker gebruikt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Martens
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam