Mobiele menu

DDAVP treatment combIneD with FVIII clotting factor concentrates in patients with non-severe hemophilia A; DAVID study

Patiënten met hemofilie A worden rondom operaties behandeld met stollingsfactorconcentraat. Een alternatief is toediening van DDAVP. Echter, het toedienen van DDAVP leidt vaak niet tot voldoende stolling om een operatie veilig te kunnen uitvoeren. Een combinatie van beide behandelingen is ook mogelijk, maar nog niet eerder toegepast.

Opzet

De DAVID-studie onderzoekt de veiligheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze gecombineerde behandeling van DDAVP en stollingsfactorconcentraat bij milde hemofilie A patiënten die geopereerd worden.

Verwachte resultaten

De onderzoekers verwachten dat de gecombineerde behandeling veilig, effectief en uitvoerbaar is. Daarnaast zullen kosten worden bespaard, doordat DDAVP goedkoper is dan stollingsfactorconcentraat. Met de verzamelde gegevens wordt een model ontwikkeld. Dit model zal het opstellen van een individueel behandelplan voor gecombineerde behandeling mogelijk maken.

Meer informatie

Producten

Titel: Best of both worlds’: combination treatment of desmopressin and FVIII concentrates in hemophilia A patients optimizes therapy and reduces costs
Auteur: L.G.R. Romano, L.M. Schütte, R.M. van Hest, K. Meijer, B.A.P. Laros- van Gorkom, L. Nieuwenhuizen, J. Eikenboom, F.C.J.I. Heubel-Moenen, N. Uitslager, M. Coppens, M.H. Cnossen, K. Fijnvandraat, M.H.E. Driessens, S. Polinder, F.W.G. Leebeek, R.A.A. Mathôt, M.J.H.A. Kruip
Titel: Third time's the charm? Tachyphylaxis of desmopressin response in non-severe hemophilia A patients and comparison to earlier response; the DAVID study.
Auteur: L.G.R. Romano, L.M. Schütte, R.M. van Hest, K. Meijer, B.A.P. Laros- van Gorkom, L. Nieuwenhuizen, J. Eikenboom, F.C.J.I. Moenen, N. Uitslager, M. Coppens, M.H. Cnossen, K. Fijnvandraat, M.H.E. Driessens, S. Polinder, F.W.G. Leebeek, Ron A.A. Mathôt, Marieke J.H.A. Kruip.
Titel: Desmopressin in haemophilia: The need for a standardised clinical response and individualised test regimen
Auteur: Stoof, S. C. M., Schütte, L. M., Leebeek, F. W. G., Cnossen, M. H., Kruip, M. J. H. A.
Magazine: Haemophilia
Titel: DAVID-studie: perioperatieve combinatiebehandeling van DDAVP met factor VIII-concentraat bij milde hemofilie-A-patienten
Auteur: L.M. Schütte, R.M. van Hest, M. Coppens, M.H.E. Driessens, H.C.J. Eikenboom, K. Fijnvandraat, B.A.P. Laros-van Gorkom, E.P. Mauser-Bunschoten, K. Meijer, L. Nieuwenhuizen, S. Polinder, F.W.G. Leebeek, M.H. Cnossen, R.A.A. Mathot, M.J.H.A. Kruip
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met niet-ernstige hemofilie A worden rondom operaties behandeld met stollingsfactorconcentraat. Een alternatief is toediening van DDAVP. Echter, het toedienen van DDAVP leidt vaak tot onvoldoende stolling om een operatie veilig uit te kunnen uitvoeren. Een combinatie van beide behandelingen is ook mogelijk, maar nog niet eerder toegepast. In de DAVID-studie zijn uitgevoerd bij twintig patiënten met combinatietherapie behandeld rondom eenentwintig procedures. Hieruit is gebleken dat combinatietherapie veilig en uitvoerbaar is. Ook wordt voor tenminste de oplaaddosis minder stollingsfactorconcentraat gebruikt dan in geval van standaardbehandeling zonder DDAVP. Het ontwikkeld model voor combinatietherapie zal in de toekomst gebruikt worden om een individueel behandelplan mogelijk te maken.

Kenmerken

Projectnummer:
836031003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.H.A. Kruip
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC