Mobiele menu

De beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB wat betreft hun leven in de wijk.

Dit project gaat over de beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB voor wat betreft hun leven in de wijk. Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) wonen gewoon in een wijk. Deze jongeren ervaren hierbij verschillende moeilijkheden en communiceren over deze moeilijkheden en kwetsbaarheden kan lastig zijn voor jongeren met LVB. In dit project gaan we op zoek naar manieren die hen in staat stellen om te verduidelijken wat het leven in de wijk voor hen betekent. Met behulp van photovoice en shadowing volgen we jongeren met LVB in hun dagelijks leven binnen een locatie van Stichting Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de Gemeente Loon op Zand. Wat ervaren zij in de wijk en wat hebben zij nodig? We werken toe naar visuele weergaven van wat de jongeren doen en ervaren op een gemiddelde dag, zodat zij hun ervaringen kunnen laten zien aan anderen. De resultaten van het project worden benut ter verbetering van het leven en de zorg voor jongeren met LVB in de wijk.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond
Volgens stichting Prisma en de Gemeente Loon op Zand is er op dit moment onvoldoende bekend waar jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) behoefte aan hebben als het gaat om wonen in de wijk.

Doel van de studie
Doelstellingen van dit onderzoek waren het vergaren van kennis over de beleving van het leven in de wijk door jongeren en jongvolwassenen met LVB, over wat zij belangrijk vinden als het gaat om goede zorg en ondersteuning, over wat nodig (of juist niet nodig), is om prettig(er) te leven in de wijk. Het uitgangspunt hierbij was dat de jongeren niet slechts als ‘informatieverstrekkers’ betrokken dienen te worden, maar als deelnemers in dit onderzoek, zodat zij een stem krijgen om hun zorgen en ervaringen wat betreft het leven in de wijk te kunnen delen.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de omschreven ervaringen van de jongeren en jongvolwassenen met LVB zich met name voordoen binnen de woning van de zorginstelling. De jongeren zijn al meerdere malen in hun leven verhuisd, vanuit thuis, pleeggezinnen of andere institutionele settingen. Doordat de jongeren niet in hun eigen vertrouwde omgeving leven voelen zij zich ontheemd. De jongeren zijn niet op zoek naar contacten of vrienden in de omgeving van Loon op Zand, omdat ze de bestaande contacten, met familie en vrienden, willen behouden. Echter de afstand die zij moeten afleggen met de fiets of openbaar vervoer en hun financiële mogelijkheden beperken hen hierin.
De jongeren zijn ook niet op de hoogte van wat zich in Loon op Zand afspeelt. Om te kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zijn zij afhankelijk van begeleiders die hen hierbij helpen. Deze begeleiders spelen een belangrijke rol in het leven van de jongeren, zij ervaren hulp en steun om zich te kunnen ontwikkelen naar een zelfstandig(er) leven. Enerzijds ervaren de jongeren een vertrouwensband met de begeleiders en anderzijds ervaren zij een grote mate van afhankelijkheid van de begeleiders. De jongeren willen leren om zelfstandig te leven maar worden hierin beperkt door hun begeleiders omdat zij hen beschermen.
Het samenleven met anderen waar niet voor gekozen is vraagt dat de jongeren zich dagelijks moeten aanpassen. De ervaren onrust op de woning zorgt ervoor dat jongeren op zoek gaan naar een rustige omgeving zoals de moskee of naar de Loonse en Drunense Duinen.
Tenslotte toont het onderzoek aan dat de jongeren het gevoel hebben dat zij niet geaccepteerd worden door de inwoners van de gemeente Loon op Zand. Dat er naar hen gekeken wordt als mensen met een beperking. Dit gevoel van miskenning leidt ertoe dat de jongeren bepaalde plekken in Loon op Zand mijden omdat zij zich niet op hun gemak voelen.

Conclusie
Het leven van de jongeren en jongvolwassenen speelt zich nauwelijks af in de wijk. Belangrijke factoren hierbij zijn dat de jongeren zich ontheemd en miskend voelen. Andere factoren zijn dat de jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden in Loon op Zand en hier in grote mate afhankelijk zijn van de begeleiders van de zorginstelling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Griffioen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Prisma