Mobiele menu

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Vraagstuk

Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd wordt. De kraamverzorgende heeft een belangrijke rol in het stimuleren van gezond gedrag bij deze moeders, zodat hun baby’s zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk om zorg, advies en ondersteuning op maat te bieden.

Onderzoek

In dit project is onderzocht waarom kwetsbare vrouwen minder kraamzorguren gebruiken en wat hen kan stimuleren om meer kraamzorg af te nemen. Ook is nagegaan wat kraamverzorgenden nodig hebben om deze vrouwen goede zorg te kunnen bieden. Ook werd de relatie tussen het gebruik van kraamzorg en zorggebruik na de bevalling onderzocht.

Uitkomst

De belangrijkste uitkomsten van dit project zijn:

  • Kwetsbare zwangeren hebben behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke informatie over zwangerschap, bevalling en kraamtijd;
  • Kraamzorgorganisaties kunnen kwetsbare vrouwen beter informeren door tijdige en beter op deze doelgroep afgestemde informatie over nut en noodzaak van kraamzorg;
  • Kraamverzorgenden hebben behoefte aan scholing over deze doelgroep en denken dat samenwerking en afspraken in het VSV ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare vrouwen zich ook vaker aanmelden voor kraamzorg;
  • Minder uren kraamzorg afnemen hing samen met meer zorgkosten in het jaar na de bevalling.

Lees ook

Producten

Titel: Interventie middels eHealth en kraamzorg-op-maat om de zelfredzaamheid van kwetsbare kraamvrouwen te verbeteren: resultaten van een proces evaluatie
Auteur: Lyzette T. Laureij, Jacqueline Lagendijk, Jasper V. Been, Hiske Ernst-Smelt, Arie Franx
Titel: Factsheet Procesevaluatie De Beste Start
Auteur: L. Laureij et al.
Titel: Special "De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind"
Auteur: H.E. Ernst-Smelt, L.Laureij, J. Lagendijk, H. Torij, M. Wagener en L. Jansma
Magazine: Kraamsupport
Link: https://issuu.com/laurajansma/docs/kckz-special_beste_start
Titel: Inequity in postpartum healthcare provision at home and its association with subsequent healthcare expenditure
Auteur: Jacqueline Lagendijk, Eric A P Steegers, Jasper V Been
Magazine: European Journal of Public Health
Titel: Kraamzorgonderzoek ‘De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind'
Auteur: M. Wagener, L. Laureij, H. Ernst, H. Torij
Magazine: Kraamsupport
Titel: Zorgverlening aan kwetsbare kraamvrouwen; de visie van kraamverzorgenden
Auteur: Janine Branten
Titel: De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind
Auteur: L.T. Laureij, arts-onderzoeker en H.E. Ernst-Smelt, projectleider
Titel: Postpartum care uptake among vulnerable women: a qualitative exploration
Auteur: Lyzette T. Laureij, Marije van der Hulst, Jacky Lagendijk, Jasper V. Been, Hiske E. Ernst-Smelt, A.F. Franx, Marjolein Lugtenberg

Verslagen


Eindverslag

Het onderzoek 'De beste zorg voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind' is op 1 februari 2017 van start gegaan. Er is een onderzoeksteam samengesteld, bestaande uit twee arts-onderzoekers, projectleider en wetenschappelijk begeleiders vanuit het Erasmus MC en HogeSchool Rotterdam. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van kraamzorg en ongepland zorggebruik postpartum; 2. Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren om wel/niet kraamzorg af te nemen; 3. Onderzoek naar effectieve vroegtijdige signalering en zorg-op-maat aan kwetsbare zwangeren; 4. Onderzoek naar kennis en vaardigheden van kraamverzorgenden t.a.v. kwetsbare kraamvrouwen. In 2017 is het onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van kraamzorg en ongepland zorggebruik postpartum uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een artikel dat momenteel voor publicatie wordt aangeboden aan een (buitenlands) wetenschappelijk tijdschrift. Na publicatie zal ook gekeken worden hoe deze resultaten in het Nederlands gepubliceerd en/of gedeeld kunnen worden. In 2017 vonden tevens de voorbereidingen plaats voor het kwalitatief onderzoek (2) en het vragenlijstonderzoek (4). Voor beiden is een toetsing voor WMO-plichtigheid ingediend bij de METC-Commissie van het Erasmus MC. De onderzoeken zijn niet WMO-plichtig. Na goedkeuring zijn het kwalitatief onderzoek en het vragenlijstonderzoek gestart. De tussentijdse resultaten tot nu toe zijn onder ‘resultaten’ beschreven.

Kenmerken

Projectnummer:
209070002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.E. Ernst-Smelt
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC