Mobiele menu

De Beweegcoach Amsterdam | Stadsdeel Oost

De Beweegcoach ondersteunt inwoners van Amsterdam Oost met een beperking bij het vinden van een passende beweegactiviteit in de buurt. De voorkeur gaat uit naar een plek binnen het reguliere beweegaanbod. Indien er geen passende beweegplek is, zal de beweegcoach in samenwerking met beweegaanbieders passend aanbod ontwikkelen. Daarnaast zal de Beweegcoach in gesprek gaan met sportaanbieders over de toegankelijkheid van hun aanbod.

In Amsterdam Oost is geconstateerd dat er een kloof bestaat tussen de eerste lijn en de beweegaanbieders. Wanneer bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn cliënt doorverwijst naar een beweegplek, komt de cliënt geregeld niet aan. Dit heeft verschillende oorzaken (geen passend beweegaanbod, onduidelijke communicatie, weinig motivatie, angst, gebrek aan financiën, etc).

De Beweegcoach doet een uitgebreide intake met de cliënt en gaat dan op zoek naar een geschikte beweegplek. De Beweegcoach volgt en stimuleert de cliënt gedurende een half jaar op deze beweegplek.

Verslagen


Eindverslag

De Beweegcoach Oost is een geslaagde interventie in Amsterdam-Oost.
De Beweegcoach Oost biedt individuele ondersteuning aan mensen met overgewicht en/of beperkingen of chronische ziekten. Door het persoonlijke contact met de deelnemers geeft de Beweegcoach Oost gericht advies over een passende sportplek. De Beweegcoach Oost gaat, indien nodig, de eerste een of twee keer met de deelnemer mee naar de nieuwe sportplek. Vervolgens volgt en motiveert de Beweegcoach Oost de deelnemer nog gedurende een half jaar.

De Beweegcoach Oost heeft van november 2013 tot november 2015, 218 deelnemers ondersteund bij het vinden van een passende sportplek. Van de 178 afgeronde trajecten, sport 57% nog na een half jaar. 40 deelnemers zitten nog in traject.

Mede door de succesvolle samenwerking met het Leefstijlnetwerk Oost en Stadsdeel Oost is de Beweegcoach Oost in het stadsdeel een begrip geworden.
De interventie wordt dan ook voortgezet en uitgebreid in 2016 in samenwerking met WPI, GGD Amsterdam en de Gemeente Amsterdam.

Voor veel mensen is het lastig om de stap van bijvoorbeeld een beweeggroep bij een fysiotherapiepraktijk naar regulier beweegaanbod te zetten. De beweegcoach ondersteunt hen hierbij.

Per 1 november 2013 is de beweegcoach van start gegaan in Amsterdam Oost. Zij ondersteunt mensen met overgewicht en/of een (lichamelijk, verstandelijke of psychische) beperking bij het vinden van passend beweegaanbod en volgt en motiveert hen gedurende een half jaar.
Daarnaast heeft de beweegcoach beweegaanbieders geadviseerd bij het toegankelijk maken van het beweegaanbod.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002337
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G.A. de Visser
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Amstel en Zaan