Mobiele menu

De beweegcoach, lokale aanbieders, seniorenverenigingen, gemeente en eerstelijnszorg werken samen om inactieve senioren in de Limburgse dorpen Neer/Haelen/Nunhem/Horn en Buggenum dmv GALM in beweging te brengen en te houden door veelzijdig aanbod

In 2018 - 2020 worden inactieve 65-plussers uit de Limburgse gemeente Leudal middels de GALM interventie in beweging gebracht en gehouden. Doel: senioren stimuleren om actiever te worden, hun leefstijl en fitheid te bevorderen en participeren in passend, laagdrempelig en lokaal beweegaanbod. De beweegcoach, het sportdorp, lokale sportaanbieders, seniorenverenigingen, de gemeente en de lokale eerstelijnszorg, werken samen om dit te realiseren. GALM wordt aangeboden in Neer, Haelen, Nunhem, Horn en Buggenum. Middels de GALM benaderingsmethode wordt de doelgroep persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor een uitgebreide fitheidstest. Na de test worden in een 1-op-1 gesprek de resultaten besproken en een beweegaanbod gedaan. De deelnemers starten met veelzijdig bewegen in het introductie en vervolgtraject. De deelnemers betalen een kostendekkende bijdrage voor de beweeglessen onder deskundige leiding. Na 1 jaar wordt de fitheidstest herhaald. Ook daarna blijft men actief in de beweeggroep.

Verslagen


Eindverslag

Als gevolg van de GALM interventie in de dorpen Nunhem-Buggenum-Neer-Haelen en Horn (in de gemeente Leudal) hebben 335 ouderen deelgenomen aan de fittesten, zijn 101 ouderen gestart met het introductieprogramma en zijn 60 (+10) ouderen structureel doorgestroomd in (nieuwe of reeds bestaande) beweeggroepen. Hiermee zijn de doelstellingen van de GALM interventie gerealiseerd.
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de beweeggroepen tijdelijk niet actief (geweest).
De goede samenwerking met en tussen de samenwerkingspartners is een belangrijke schakel geweest bij het bereiken en motiveren van de doelgroep. De projectgroep is trots op het gerealiseerde resultaat.

In de gemeente Leudal is gestart met de GALM interventie. In totaal krijgen senioren woonachtig in 5 van de totaal 16 kernen van de gemeente Leudal de kans om deel te nemen. Gestart is met 3 kernen (Buggenum-Neer-Nunhem). Hier heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden, is de fittest georganiseerd en is het kennismakingsprogramma afgerond.
In het najaar van 2019 wordt gestart met de interventie in de twee resterende kernen: Haelen en Horn.
Om de interventie succesvol te laten verlopen is de samenwerking opgezocht met diverse partijen: Huis voor de Sport, gemeente Leudal, fysiotherapeuten, seniorenvereningingen en huisartspraktijken. Via diverse communicatiekanalen is de doelgroep benaderd. De Galm interventie kent hierdoor een grote bekendheid. Doorstroom naar structureel beweegaanbod is inmiddels gerealiseerd. De interventie verloopt succesvol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Boonen
Verantwoordelijke organisatie:
Bewegingscoach Senioren