Mobiele menu

De bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van E-Exercise, een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie, bij mensen met artrose

Projectomschrijving

Voor patiënten met artrose is bewegen niet alleen goed voor hun algemene gezondheid maar ook voor het voorkomen en verminderen van beperkingen in het dagelijks leven. Gezien het hoge aantal patiënten met artrose aan heup en/of knie is hierbij voorkeur voor een relatief goedkope beweeginterventie. Een combinatie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een digitaal beweegprogramma (E-Exercise) lijkt een goedkope en efficiënte vorm. Deze opzet betaat nog niet voor patiënten met artrose.

Het onderzoek is verdeeld over verschillende fasen. Als eerste wordt het protocol E-Exercise ontwikkeld. Het protocol van E-Exercise wordt hierna op effectiviteit onderzocht. Er worden metingen verricht bij aanvang van de studie, na 3 en na 12 maanden. Na afloop worden interviews gehouden en wordt bekeken op welke manier E-Exercise toepasbaar is volgens fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Tenslotte wordt een implementatieplan gemaakt en aanbevelingen om E-Exercise in de praktijk in te zetten.

Producten

Titel: Effectiveness of a Blended Physical Therapist Intervention in People With Hip Osteoarthritis, Knee Osteoarthritis, or Both: A Cluster-Randomized Controlled Trial
Auteur: Kloek, Corelien J J, Bossen, Daniël, Spreeuwenberg, Peter M, Dekker, Joost, de Bakker, Dinny H, Veenhof, Cindy
Magazine: Physical therapy
Titel: e-Exercise geeft vergelijkbare resultaten tegen lagere kosten
Auteur: C. Veenhof en C. Kloek
Magazine: Intramed
Link: https://www.intramed.nl/magazine/
Titel: e-Exercise voor patiënten met knie- en/of heupartrose
Auteur: Corelien Kloek
Magazine: Fysiopraxis
Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a blended exercise intervention for patients with hip and/or knee osteoarthritis: study protocol of a randomized controlled trial.
Auteur: Kloek CJ, Bossen D, Veenhof C, van Dongen JM, Dekker J, de Bakker DH.
Magazine: BMC Musculoskeletal Disorders
Titel: A Blended Intervention for Patients With Knee and Hip Osteoarthritis in the Physical Therapy Practice: Development and a Pilot Study
Auteur: Daniël Bossen, Corelien Kloek, Harm Wouter Snippe, Joost Dekker, Dinny de Bakker, Cindy Veenhof
Magazine: JMIR Research Protocols
Link: http://www.researchprotocols.org/2016/1/e32/
Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a blended exercise intervention for patients with hip and/or knee osteoarthritis: study protocol of a randomized controlled trial.
Auteur: Corelien JJ Kloek MSc, Daniël Bossen PhD, Cindy Veenhof PhD, Johanna M van Dongen PhD, Joost Dekker PhD and Dinny H de Bakker PhD
Titel: Blended Interventions to Change Behavior in Patients With Chronic Somatic Disorders: Systematic Review
Auteur: Kloek, Corelien, Bossen, Daniël, de Bakker, Dinny H, Veenhof, Cindy, Dekker, Joost
Magazine: Journal of medical internet research
Titel: Determinants of Adherence to the Online Component of a Blended Intervention for Patients with Hip and/or Knee Osteoarthritis: A Mixed Methods Study Embedded in the e-Exercise Trial
Auteur: Herman. J. de Vries, Corelien J.J. Kloek, Dinny H. de Bakker, Joost Dekker, Cindy Veenhof
Magazine: Telemedicine and eHealth
Titel: Cost-effectiveness of a blended physiotherapy intervention compared to usual physiotherapy in patients with hip and/or knee osteoarthritis: a cluster randomized controlled trial
Auteur: Kloek, Corelien J. J., van Dongen, Johanna M., de Bakker, Dinny H., Bossen, Daniël, Dekker, Joost, Veenhof, Cindy
Magazine: BMC Public Health
Titel: Physiotherapists’ experiences with a blended osteoarthritis intervention: a mixed methods study
Auteur: Kloek, Corelien J.J., Bossen, Daniël, de Vries, Herman J., de Bakker, Dinny H., Veenhof, Cindy, Dekker, Joost
Magazine: Physiotherapy Theory and Practice
Titel: A blended i?ntervent?on
Auteur: Veenhof C. and Kloek, C
Magazine: International Innovation
Titel: Hoe kan je technologie gebruiken om therapietrouw te verhogen
Auteur: C. Veenhof
Link: https://revalidatiegeneeskunde.nl
Titel: eHealth in Osteoarthritis
Auteur: Cindy Veenhof
Titel: Innovatie in Beweegzorg
Auteur: Cindy Veenhof
Titel: Blended fysiotherapie voor knie- en heupartrose
Auteur: C. Kloek
Link: https://www.artrosezorgnet.nl/3agenda/symposia/
Titel: Blended intervention with reduced face-to-face contact and usual physiotherapy show similar effectiveness in patients with osteoarthritis: a randomized controlled trial
Auteur: C.J.J. Kloek, D. Bossen, D.H. de Bakker, J. Dekker, C. Veenhof
Titel: Ontwikkeling van een blended fysiotherapeutisch beweegprogramma voor patiënten met heup en/of knie artrose: e-Exercise
Auteur: C. Kloek
Link: https://www.utwente.nl/en/bms/supporting-ehealth/files/poster-demo.pdf
Titel: Blended intervention with reduced face-to-face contact and usual physiotherapy show similar effectiveness in patients with osteoarthritis: a randomized controlled trial
Auteur: C. Kloek, D. Bossen, J. Dekker, D. de Bakker, C. Veenhof
Titel: e-Exercise voor patiënten met knie en heup artrose
Auteur: C. Veenhof
Titel: E-Exercise voor patiënten met knie en heup artrose
Auteur: C. Kloek
Link: http://www.beweging.org/
Titel: e-Exercise: de combinatie van eHealth en fysiotherapie
Auteur: C. Veenhof
Titel: Blended intervention with reduced face-to-face contact and usual physiotherapy show similar effectiveness in patients with osteoarthritis: a randomized controlled trial
Auteur: C.J.J. Kloek, D. Bossen, D.H. de Bakker, J. Dekker, C. Veenhof
Link: http://www.congress.eular.org/myUploadData/files/EULAR_2016_Final_Programme.pdf
Titel: Technology: Robotics & Gaming
Auteur: C. Kloek
Titel: Evaluating appropriateness and use of blended physical therapy intervention in patients with knee/hip osteoarthritis: a mixed methods study
Auteur: C. Kloek, D. Bossen, J. Dekker, C. Veenhof
Titel: E-Exercise voor patiënten met knie en heup artrose
Auteur: C. Kloek
Titel: Fysiotherapie in combinatie met eHealth, een blended interventie voor patiënten met knie/heup artrose
Auteur: C. Kloek
Titel: Blended interventie met beperkt face-to-face contact (e-Exercise) in vergelijking met reguliere fysiotherapie bij patiënten met knie- en heup artrose: resultaten op pijn gerelateerde uitkomstmaten
Auteur: C. Kloek
Link: https://congresscare.com/congress/najaarsvergadering-nvfg/
Titel: WCPT outstanding platform presentation award: European region
Link: http://www.wcpt.org/wcpt2017/awards
Titel: e-Exercise
Auteur: C. Kloek, D. Bossen, J. Dekker, D.H. de Bakker, C. Veenhof
Link: http://www.e-exercise.nl/
Titel: Aan de slag met eHealth applicaties
Auteur: C. Veenhof, D. Bossen, J. Pekaric, C. Kloek
Link: https://www.mijnkngf.nl/Event/00006779
Titel: e-Exercise
Auteur: Corelien Kloek en Bart Koopman
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4l9GoQWWy58
Titel: Contract met MijnZorgApp, die modules van e-Exercise heeft ingebouwd
Auteur: Corelien Kloek, Cindy Veenhof, Jelle Jouwsma, Gerard Boschman
Titel: e-Exercise: The integration of face-to-face physiotherapy with a web-application for patients with osteoarthritis of hip and knee
Auteur: Corelien J.J. Kloek

Verslagen


Eindverslag

Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het functioneren en verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het grote aantal patiënten met artrose is hierbij behoefte aan goedkope interventies. Gebruik van technologie lijkt daar een potentiële oplossing voor.

Tijdens de eerste fase van het project is, in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts, de interventie e-Exercise ontwikkeld. Binnen e-Exercise worden 5 fysiotherapiebehandelingen en een web-applicatie geïntegreerd aangeboden.

Na een pilot-fase is e-Exercise in een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde trial onderzocht op (kosten-)effectiviteit (n=208) met een follow-up van 12 maanden. Het onderzoek toonde aan dat er geen significante verschillen waren tussen de groepen, maar dat beide groepen (in vergelijkbare mate) vooruit gingen qua fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, self-efficacy en kwaliteit van leven.
De kosten van de interventie e-Exercise waren significant lager dan die van reguliere fysiotherapie, wat te verklaren is door het behandelgemiddelde dat bij e-Exercise op 5 sessies lag en bij reguliere fysiotherapie op 12. Vanuit maatschappelijk en gezondheidszorgperspectief waren er geen significante verschillen in kosten-effectiviteit.

Patiënten hebben gemiddeld 10 van de 12 modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief te worden. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van de trial viel tegen en behoeft nog aandacht. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan business modellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken.

Tijdens bijeenkomsten met de valorisatiegroep is er sinds het begin van het project nagedacht over de implementatie van e-Exercise. In het najaar van 2017 wordt e-Exercise ingebouwd in de HWO-Afsprakenapp.

Samenvatting van de aanvraag

Artrose gaat gepaard met klachten als pijn, beperkingen in het fysiek functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. Mede vanwege deze klachten is een groot deel van de patiënten met artrose niet of onvoldoende lichamelijke actief. Bewegen heeft tal van positieve effecten op de gezondheid. Regelmatig voldoende bewegen verkleint de kans op overlijden en verlaagt het risico op het ontstaan van ziekten. Ook heeft lichamelijke activiteit gunstige effecten op de mentale gezondheid en kwaliteit van leven. Bij patiënten met artrose komt daar ook nog bij dat lichamelijke inactiviteit op de lange termijn leidt tot een toename van hun beperkingen en een afname in het fysiek functioneren. Om het niveau van fysiek functioneren bij patiënten met artrose te behouden en te verbeteren is het dan ook belangrijk een gezond beweeggedrag te stimuleren. De vraag is echter op welke manier deze patiëntengroep het beste daarin ondersteund kan worden. Hiervoor zijn verschillende opties. Eén van de opties is een beweegprogramma van fysiotherapeuten. Het voordeel van een beweegprogramma dat aangeboden wordt door fysiotherapeuten is dat er face-to-face contact is. Het nadeel is echter dat de kosten relatief hoog zijn. En gezien het hoge en toenemende aantal patiënten met artrose is het van belang de kosten van dergelijke interventies juist te reduceren. Een relatief goedkope interventie is een beweegprogramma via internet aan te bieden, zoals de digitale beweeginterventie Artrose in Beweging. Aangezien 91% van de Nederlandse bevolking toegang heeft tot het internet kan een online beweeginterventie veel mensen bereiken met weinig kosten. Het nadeel van digitale interventies is echter dat relatief veel deelnemers gedurende de interventie afhaken (dropout varieert van 20 tot 60%) waardoor wordt aanbevolen een dergelijke interventie te combineren met face-to-face begeleiding. Tot nu toe is echter niet onderzocht of en op welke manier een digitale beweeginterventie geïntegreerd kan worden met een beweeg/oefenprogramma van fysiotherapeuten. Het hoofddoel van dit onderzoek is de bruikbaarheid en (kosten)effectiviteit van een dergelijke gecombineerd programma (genoemd E-Exercise) te bestuderen bij patiënten met artrose aan heup en/of knie en deze te vergelijken met een beweegprogramma van fysiotherapeuten. Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen: 1. VOORBEREIDINGSFASE Het doel van de voorbereidingsfase is om een protocol voor E-Exercise te ontwikkelen, waarbij de KNGF-standaard beweeginterventie artrose en het digitale beweegprogramma Artrose in Beweging als basis dienen. Verder worden een literatuurstudie en focusgroepen met fysiotherapeuten en patiënten verricht. 2. PILOT FASE De toepasbaarheid en bruikbaarheid van het E-Exercise protocol wordt onderzocht in een pilot studie waaraan 10 fysiotherapeuten en 20 patiënten met artrose aan de heup of knie deelnemen. Informatie wordt verzameld via vragenlijsten en aanvullende interviews. Op basis van de resultaten wordt het E-Exercise protocol aangepast. 3. RANDOMISED CONTROLLED TRIAL De kosteneffectiviteit van E-Exercise wordt onderzocht in een gerandomiseerde klinische studie waarbij twee interventies met elkaar worden vergeleken: E-Exercise (experimenteel) en een beweegprogramma van fysiotherapeuten (gebaseerd op de KNGF-standaard beweeginterventie artrose). In totaal worden 200 patiënten met artrose aan heup of knie voor de studie geworven en gerandomiseerd. Bij het werven wordt rekening gehouden met het includeren van patiënten met een lage sociaal economische status. Primaire uitkomstmaten zijn lichamelijke activiteit (SQUASH en accelerometer) en fysiek functioneren (HOOS/KOOS). Secondaire uitkomstmaten zijn medische kosten, pijn, zelf-effectiviteit, vermoeidheid, kwaliteit van leven en tevredenheid van patiënten. De metingen worden verricht op baseline en na 3 en 12 maanden. De economische evaluatie wordt uit maatschappelijk oogpunt verricht. Bij de analyses worden subgroepanalyses gedaan om te bepalen bij welke patiënten E-Exercise het meeste effect heeft. Deze analyses worden aangevuld met interviews onder verschillende groepen patiënten zoals patiënten met hoge/lage SES en hoge/lage leeftijd (mix-methods). 4. IMPLEMENTATIEFASE Tijdens de implementatiefase wordt aan de hand van vragenlijsten, interviews en focusgroepen informatie verzameld over de toepasbaarheid en bruikbaarheid van E-Exercise bij patiënten met artrose en andere chronische aandoeningen. Door de werkgroep valorisatie wordt een implementatieplan ontwikkeld voor de disseminatie van de resultaten onder de eindgebruikers. Onderdeel van dit implementatieplan is het ontwikkelen van een website E-Exercise waarin informatie over de beweeginterventie is opgenomen voor zowel fysiotherapeuten, patiënten als andere zorgverleners. Naast het protocol en de website E-Exercise resulteert het onderzoek in een proefschrift over de toepasbaarheid en effectiviteit van E-Exercise.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
525001007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C. Veenhof
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg