Mobiele menu

In de dichter bij stand, samen werken aan een menselijke relatie tussen professionals en inwoners met een bijstandsuitkering

Projectomschrijving

Actie-onderzoek naar menselijk contact bij de sociale dienst In dit project willen we samen met drie gemeenten onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten. We gaan na wat nodig is voor een goede en effectieve relatie tussen consulenten en mensen met een bijstandsuitkering. We verkennen hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen. Onderzoek hiernaar wisselen we af met leerbijeenkomsten waarin we samen met de praktijk lessen trekken uit de resultaten en proberen verandering in gang te zetten. Deze veranderingen willen we vervolgens weer onderzoeken om de opbrengsten van het project zo goed mogelijk te borgen. Samen ontwikkelen we o.a. handvatten en richtlijnen voor consulenten die hen helpen bij de verbetering van de werkrelatie met hun cliënten en bij reflectie op hoe zij met cliënten omgaan.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Actie-onderzoek naar menselijk contact bij de sociale dienst In dit project willen we samen met drie gemeenten onderzoeken wat nodig is om in het contact tussen overheid en burgers de menselijke maat voorop te zetten. We gaan na wat nodig is voor een goede en effectieve relatie tussen consulenten en mensen met een bijstandsuitkering. We verkennen hoe hun werkrelatie in elkaar steekt en hoe zij omgaan met de dilemma’s die zich daarbinnen kunnen voordoen. Onderzoek hiernaar wisselen we af met leerbijeenkomsten waarin we samen met de praktijk lessen trekken uit de resultaten en proberen verandering in gang te zetten. Deze veranderingen willen we vervolgens weer onderzoeken om de opbrengsten van het project zo goed mogelijk te borgen. Samen ontwikkelen we o.a. handvatten en richtlijnen voor consulenten die hen helpen bij de verbetering van de werkrelatie met hun cliënten en bij reflectie op hoe zij met cliënten omgaan.

Kenmerken

Projectnummer:
10420012110019
Looptijd: 61%
Looptijd: 61 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. Michon
Verantwoordelijke organisatie:
Movisie