Mobiele menu

De (digitale) huiskamer van Caleidoz. Opschaling van het gebruik van digitale middelen op de dagbesteding, de trefpunten en thuis door inwoners van Doesburg en Zevenaar".

Projectomschrijving

Voel je welkom in de huiskamers van Caleidoz
Caleidoz vindt het belangrijk om onze inwoners (doelgroep) te blijven zien en horen. Corona zorgt ervoor dat er minder contact mogelijk is. Veel mensen zijn bang om de deur uit te gaan en ontvangen minder of geen bezoek. Tijdens de lockdown is onze dagbesteding op verschillende locaties gesloten. Het belang van goede dagbesteding is in Corona tijd duidelijk geworden. Na de lockdown kwamen onze bezoekers terug met een verslechterde conditie van lichamelijke en psychische gezondheid. Ouderen zijn hun dagritme kwijt, spreken minder mensen en worden niet meer uitgedaagd.

De huiskamers van Caleidoz: op de IPad en op locatie!
Onze locaties zijn voor veel inwoners een extra thuis, een extra plaats om elkaar te ontmoeten. Wij noemen dat onze huiskamers. Caleidoz heeft fysieke huiskamers en trefpunten op diverse locaties. Onze huiskamerfunctie kunnen wij nu ook digitaal voortzetten. Wij hebben de beschikking over 70 IPads. Het probleem in zorg en welzijn is dat “offline en online” hulp niet vaak samengaan. En dat wil Caleidoz wel doen. Bezoekers van de locaties kunnen nu dus ook op andere dagen (digitaal) verbonden zijn met Caleidoz. En vrijwilligers helpen bij deze digitalisering.

Met "De digitale huiskamer" brengen we dagelijkse structuur en activiteiten en persoonlijk onlineadvies en contact in de eigen huiskamer van onze cliënten. De digitale huiskamer van Caleidoz is bedoeld voor de groep van 190 thuiswonende ouderen, die zonder welzijnsaanbod in een isolement terecht komen. Hiermee dragen wij bij aan het voorkomen/verminderen van eenzaamheid onder ouderen.
 
Dit plan sluit aan bij het inspirerende innovatieplan “De huiskamers van Caleidoz”. Caleidoz wil laagdrempelige locaties hebben, waar mensen binnenlopen en graag zijn. De huiskamers zijn bedoeld om mensen zoveel mogelijk hun eigen keuzes te laten maken. We gaan uit van hun talent en zelfstandigheid. De digitale en de fysieke huiskamers van Caleidoz komen in dit project bij elkaar.

De zorginnovatie
Door deze innovatie willen wij dat onze bezoekers (inwoners van Doesburg en Zevenaar) gebruik maken van de mogelijkheid om naar de sociale trefpunten of dagbesteding te komen, en ook thuis (of op locatie) gebruik maken van de tablets van de digitale huiskamer. Voor welzijn is het door elkaar gebruiken van online en offline begeleiding een (snel groeiende) maar nieuwe tak van sport.

In afgelopen periode is de digitale huiskamer geïmplementeerd. Daarbij zijn bezoekers, professionals en vrijwilligers betrokken. De grootste innovatie tot nu toe was het gebruik en de demonstratie van de tablets door vrijwilligers. Caleidoz laat zoveel mogelijk door inwoners doen voor andere inwoners. Wij begeleiden en faciliteren. De innovatie is geïmplementeerd en wordt gebruikt.

Het koppelen van de digitale huiskamers met de trefpunten of dagbesteding zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven verbetert. De gebruiker heeft vaker contact met familie, een vrijwilliger of een activiteitenbegeleider. De IPad kan op maat worden ingesteld, zo kunnen ouderen blijven uitdagen door bijvoorbeeld geheugenapps en online activiteiten. Ook huisbezoek of individuele begeleiding kan via de Digitale Huiskamer.

Het samenvoegen van verschillende vormen van vrijetijdsbesteding is nieuw voor Caleidoz. Door het inzetten van coaching willen wij het gebruik van de Digitale Huiskamer door de inwoners (de doelgroep) vergroten. We stimuleren bezoekers van dagbesteding en trefpunten om ook de digitale huiskamer te gebruiken. Niet alleen thuis, maar ook op locaties van Caleidoz. We kunnen dan nog beter leren inspelen met het in elkaar laten overlopen van welzijn (preventie) en zorg (dagbesteding).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De huiskamers van Caleidoz: op de IPad en op locatie! Onze locaties zijn voor veel inwoners een extra thuis, een extra plaats om elkaar te ontmoeten. Wij noemen dat onze huiskamers. Caleidoz heeft fysieke huiskamers en trefpunten op diverse locaties. Daarnaast hebben we de beschikking over 70 IPads, voor bij mensen thuis; ons project de digitale huiskamer. Zo hebben we de kans onze huiskamerfunctie digitaal voort te zetten. Het probleem in zorg en welzijn is dat “offline en online” hulp niet vaak samengaan. En dat wil Caleidoz wel doen. Dat betekent dat we over schuttingen heen kijken. Bezoekers van de locaties kunnen ook op andere dagen (digitaal) verbonden zijn met Caleidoz. En vrijwilligers helpen bij deze digitalisering. De innovatie die Caleidoz wil opschalen is de Digitale Huiskamer. Het is een gecombineerde sociale en technologische innovatie. Deze vorm van beeldschermzorg is in Corona tijd opgezet. De innovatie die we nastreven is dat onze bezoekers (inwoners van Doesburg en Zevenaar) zowel gebruik maken van de mogelijkheid om naar de sociale trefpunten of dagbesteding te komen, en ook thuis (of op locatie) gebruik maken van de tablets van de digitale huiskamer. Voor welzijn is het door elkaar gebruiken van online en offline begeleiding een (snel groeiende) maar nieuwe tak van sport. Met "De digitale huiskamer" brengen we dagelijkse structuur en activiteiten en persoonlijk onlineadvies en contact in de eigen huiskamer van onze cliënten. De Digitale Huiskamer is een IPad met daarop een aantal apps voor de doelgroep. De digitale huiskamer van Caleidoz is bedoeld voor de groep van 190 thuiswonende ouderen, die zonder welzijnsaanbod in een isolement terecht komen. Hiermee dragen wij bij aan het voorkomen/ verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Met dit project zorgen we ervoor dat gebruikers, vrijwilligers en professionals elkaar weten te vinden. Het doel is dat de digitale huiskamer meer impact krijgt in het leven van mensen. De coaching draagt bij aan het benutten van de mogelijkheden van de tablets en aan het benutten van elkaars talenten. De coaching vergroot de effectiviteit van de samenwerking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002561
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stolte
Verantwoordelijke organisatie:
Caleidoz welzijn Zevenaar