Mobiele menu

De dood of de gladiolen: taakherschikking om de forensische zorg te kunnen blijven organiseren

De forensische geneeskunde staat onder grote druk vanwege een groeiend tekort aan forensisch artsen. Andere zorgprofessionals, zoals basisartsen, verpleegkundig specialisten of physician assistants, kunnen mogelijk taken overnemen van forensisch artsen om deze zorg toegankelijk te houden, maar ook hier geldt krapte op de arbeidsmarkt.

Doel
Dit project brengt in kaart welke taken op welke wijze onder welke omstandigheden door wie kunnen worden uitgevoerd in de forensische geneeskunde, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Aanpak
Om de (meer)waarde van taakherschikking voor het oplossen van het capaciteitsprobleem te bepalen, worden succesfactoren, belemmeringen, risico’s en effecten van taakherschikking op de huidige organisatie van de forensische zorg onderzocht en gewogen.

Verwacht resultaat
Dit resulteert uiteindelijk in een aantal doorgerekende en met het veld afgestemde taakherschikkingsscenario’s die (potentieel) bijdragen aan het oplossen van het capaciteitsprobleem binnen de forensische geneeskunde.

Kenmerken

Projectnummer:
10480022220002
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. L.H.D. van Tuyl
Verantwoordelijke organisatie:
Nivel
Afbeelding

Forensische geneeskunde

Om de kwaliteit van zorgverlening en waarheidsvinding in de eerstelijns forensische context te ondersteunen, financieren we projecten die de forensische zorg wetenschappelijke onderbouwen hiervan. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.