Mobiele menu

De doorontwikkeling van het reablement-programma Langer Actief Thuis

Projectomschrijving

In het programma LAT worden ouderen die zich aanmelden voor wijkverpleging in een periode van maximaal 12 weken door een wijkteam, fysiotherapeut en ergotherapeut begeleid naar zo zelfstandig mogelijk functioneren. Met behulp van de ervaringen van cliënten en medewerkers brengen we tijdens dit project in beeld welke rolverdeling van het LAT-team zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze in LAT. Met deze gegevens willen we LAT aanpassen tot een programma wat uitvoerbaar is voor medewerkers, betaalbaar en toepasbaar om ouderen te begeleiden zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis te kunnen blijven functioneren. In de doorontwikkeling van LAT maken we gebruik van een regionale netwerkgroep Reablement waarin ouderen, naasten, huisartsen, gemeente en andere partijen betrokken zijn om mee te denken. Daarnaast voeren we binnen 1 gemeente een pilot uit met LAT in samenwerking met een gemeente en huisarts om te komen tot optimale communicatie en zo vroeg mogelijk LAT.

Kenmerken

Projectnummer:
10830012310002
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
NJE Branderhorst MSc