Mobiele menu

De “drie goede vragen” om emotionele belasting van verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen.

Projectomschrijving

Aanleiding

Werken in de zorg tijdens de COVID-19-uitbraak vraagt veel van verpleegkundigen (in opleiding). Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o.) in alle zorgsectoren. Collard & Vermeulen (2020) formuleerden 3 vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in de huidige extreme omstandigheden.

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak emotionele en fysieke overbelasting hebben ervaren. Verpleegkundigen (i.o.) ervaren peersupport binnen hun eigen team of vanuit de opleiding als positief tijdens hun werkzaamheden in de COVID-19-braak. Het toepassen van de 3-vragen-methode biedt een meerwaarde in het omgaan met deze overbelasting. Het toepassen van de 3-vragen-methode kan proactief (en informeel) binnen het onderwijs, tijdens intervisiebijeenkomsten en studieloopbaanbegeleiding. Het toepassen van de 3-vragen-methode kan, zowel door de leidinggevenden en collega’s, proactief (en informeel) in de praktijk, tijdens de koffie- of lunchpauze en overdrachtsmomenten (dag-evaluaties).

Producten

Titel: Emotionele belasting tijdens en na corona
Auteur: De Bot, C., De Vos, A
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap
Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41184-021-0928-5
Titel: Onder de Loep
Auteur: A.Jonkers
Magazine: V&VN Magazine

Verslagen


Eindverslag

De drie-vragen-methode om emotionele belasting van verpleegkundige (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak te verminderen.

Werken in de zorg tijdens de COVID 19 uitbraak vraagt veel van verpleegkundigen (in opleiding). Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o.) in alle zorgsectoren. Collard & Vermeulen (2020) formuleerden drie vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in de huidige extreme omstandigheden. Uit dit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen (i.o.) tijdens de COVID-19 uitbraak emotionele en fysieke overbelasting hebben ervaren. Verpleegkundigen (i.o.) ervaren peersupport binnen hun eigen team of vanuit de opleiding als positief tijdens hun werkzaamheden in de COVID-19 uitbraak. Het toepassen van de drie-vragen-methode biedt een meerwaarde in het omgaan met deze overbelasting.
Het toepassen van de drie-vragen-methode kan proactief (en informeel) binnen het onderwijs, tijdens intervisiebijeenkomsten en studieloopbaanbegeleiding.
Het toepassen van de drie-vragen-methode kan, zowel door de leidinggevenden en collega’s, proactief (en informeel) in de praktijk, tijdens de koffie- of lunchpauze en overdrachtsmomenten (dag-evaluaties).

Samenvatting van de aanvraag

Werken in de zorg tijdens de COVID 19 uitbraak vraagt veel van verpleegkundigen (in opleiding (i.o.)). De COVID-19 uitbraak heeft in Noord-Brabant relatief veel slachtoffers geëist. De enorme toestroom van patiënten, de lange werkdagen en het grillige ziekteverloop bij patiënten brengen bij verpleegkundigen werkzaam in Amphia en verpleegkundigen i.o. van Avans Hogeschool gevoelens van machteloosheid, stress en angst teweeg (Nursing, 2020). Deze COVID-19 uitbraak treft de verpleegkundigen (i.o.) niet alleen tijdens hun werkzaamheden, maar ook privé en sociaal maatschappelijk. Tijdens én na de COVID-19 uitbraak moet er aandacht en ondersteuning zijn voor verpleegkundigen (i.o) in alle sectoren van de zorg (V&VN, 2020).Hierop formuleerden Collard & Vermeulen (2020) drie vragen voor verpleegkundigen die hun werk moeten doen in de huidige extreme omstandigheden. Ze zijn inleidend bedoeld, om laagdrempelig in te zetten en als steun om de juiste onderwerpen aan te kaarten in een gesprek. In de vragen wordt een opbouw gehanteerd, waarbij gestart wordt met een vraag die concreet is. Vervolgens keert men naar binnen met een vraag naar emoties. De derde vraag richt zich weer naar buiten. Dikwijls zal het stellen van deze vragen genoeg zijn om het gesprek op gang te brengen. 1. Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven? 2. Hoe voel je je (lichamelijk en mentaal)? 3. Heb je genoeg steun? Het doel is inzicht krijgen in hoeverre verpleegkundigen (i.o.) ervaren dat het stellen van ‘drie goede vragen’ bijdraagt aan het effectief omgaan met de emotionele belasting tijdens en na de COVID-19 uitbraak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ing. C.M.A. de Bot
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool