Mobiele menu

De effecten van manuele therapie op het neuro-immuun-endocrien systeem bij dieren en mensen

Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'):

Manuele therapie is een effectieve behandeling bij musculoskeletale pijn. Het ontbreekt echter aan kennis over ‘hoe’ manuele therapie werkt. Dus wat is het werkingsmechanisme hierachter? Dit soort onderzoek wordt vooral uitgevoerd bij ratten. Alvorens een preklinisch dan wel humaan klinisch experimenteel onderzoek uit te gaan voeren, is het wenselijk om een goede synthese van de literatuur te verkrijgen. Een goede synthese kan helpen het juiste diermodel te kiezen of een verantwoorde transitie naar de mens te maken. Ook geeft dit inzicht in de biomarkers waar specifiek naar gezocht dient te worden, waar (in bloed, ruggenmerg, brein) de grootste effecten waarneembaar zullen zijn en wanneer deze optreden. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: ‘Wat is het werkingsmechanisme van manuele therapie (in de vorm van artrogene en neurogene mobilisaties/ manipulaties) op het neuro-immuun-endocrien systeem bij dieren en mensen? Het publiceren van de resultaten van deze systematische review is belangrijk om als verantwoording, onderbouwing van klinisch experimenteel onderzoek te dienen.

Producten

Titel: Neuro-immuun reacties na gewrichts- en zenuwmobilisaties bij neuro-musculoskeletale aandoeningen
Auteur: Lutke Schipholt IJ, Coppieters MW, Meijer OG, Tompra N, de Vries RBM, Scholten-Peeters GGM
Magazine: Fysiopraxis
Titel: Effects of joint and nerve mobilisation on neuroimmune responses in animals and humans with neuromusculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis. e927.
Auteur: Lutke Schipholt IJ, Coppieters MW, Meijer OG, Tompra N, de Vries RBM, Scholten-Peeters GGM
Magazine: Pain
Titel: Neuro-immuun reacties na gewrichts- en zenuwmobilisaties
Auteur: Lutke Schipholt IJ, Coppieters MW, Scholten-Peeters GGM
Titel: Perifere neuro-immuun responsen bij persisterende pijn
Auteur: Lutke-Schipholt I, Scholten-Peeters GGM, Coppieters MW

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024120
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.G.M. Scholten-Peeters
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam