Mobiele menu

De effectiviteit van eiwitsuppletie en beweging na een maagverkleining om spiermassa te behouden

Projectomschrijving
Het aantal mensen dat een maagverkleining voor ernstig overgewicht ondergaat stijgt, maar buitensporig verlies van spiermassa na zo’n operatie kan de gezondheid negatief beïnvloeden. Daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig die buitensporig spierverlies na een maagverkleining beperken. Dit project kan de nazorg van maagverkleiningen en de lange termijn gezondheid van 12.000 patiënten per jaar verbeteren en de zorgkosten verlagen.

Doel
In dit project (1) ontwikkelen we een interventie met extra eiwitten en krachttraining samen met patiënten en zorgverleners, (2) onderzoeken we het effect van de interventie op het voorkomen van buitensporig spierverlies en de metabole gezondheid, en (3) doen we een kostenanalyse.

Aanpak/werkwijze 
Er wordt een multicenter, geclusterde, randomized controlled trial uitgevoerd, waarin 400 patiënten die een maagverkleining ondergaan worden verdeeld over een controle- en interventiegroep. De interventiegroep krijgt gedurende 6 maanden eiwitsuppletie (30g whey-eiwit/dag), krachttraining (1 sessie/week) en tien extra counselingsessies met diëtist en bewegingsdeskundige. De controlegroep krijgt standaard zorg. Metingen worden uitgevoerd vóór de maagverkleining, en 6 + 12 maanden na operatie, en omvatten lichaamssamenstelling (bio-elektrische impedantieanalyse) en metabole uitkomsten (glucose, insuline, HbA1c, bloeddruk). Verder worden routinekosten van standaard perioperatieve zorg, interventiekosten en gezondheidszorgkosten geëxtraheerd om de investering per succesvol behandelde patiënt te bepalen (d.w.z. geen overmatig FFM-verlies; WP4).

Samenwerkingspartners 
We hebben een consortium opgezet met expertise in maagverkleiningen, metabole gezondheid, kostenanalyse en klinische studies met eiwit en training. Dit project vormt een samenwerking tussen het Radboudumc, de Nederlandse Obesitas Kliniek, het Groene Hart ziekenhuis en het Amsterdam UMC.

Verwachte resultaten
De resultaten van dit project kunnen de nazorg rondom MBS significant verbeteren, waardoor de gezondheid op de lange termijn verbetert van ~12.000 patiënten per jaar en de kosten voor gezondheidszorg dalen. Bovendien kunnen de inzichten van dit project worden gebruikt voor andere gewichtsverlies interventies of klinische populaties die buitensporig VVM verlies vertonen, zoals medicatie voor gewichtsverlies, zeer caloriearme diëten, ouderen en acuut/chronisch zieke patiënten. Om maximaal gebruik van verzamelde gegevens te bevorderen, zullen we de FAIR-principes en Open Science-principes opnemen.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310024
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Malou Nuijten
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum