Mobiele menu

De Grote Waal actief, Hoorn

In goede samenwerking met badmintonvereniging HBV, wijkpartners in wijk De Grote Waal, de drie basisscholen en de gemeente Hoorn is de methodiek Beweeg Wijs succesvol geïmplementeerd, zijn schoolpleinen gestructureerd, is er een doordacht jaar-speelprogramma beschikbaar en is de samenwerking met sportverenigingen geïntensiveerd middels o.a. extra activiteiten in het naschools programma. De trainers van de badmintonvereniging kunnen de gedragsmethodiek zoals die op de scholen gebruikt wordt ook toepassen in hun eigen trainingen en tijdens clinics in de wijk.
De partners blijven ook in de toekomst samenwerken aan verdere verfijning van het programma. Daarbij heeft ook tennisvereniging De Hulk geparticipeerd en positief bijgedragen aan het succes en is er optimaal gebruik gemaakt van het bestaande netwerk om de bereikte resultaten voort te zetten en te borgen.

Producten

Titel: Juniorcoachtraining - groep 8 - Jules Verne
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Workshop - trainers - Hoornse Badminton Vereniging
Auteur: Erik Boot, Machiel van der Wolf
Titel: Juniorcoachtraining - groep 7 - Jules Verne
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Teamtraining - schoolteam Jules Verne
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Juniorcoach training - groep 8 - Ichthus
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Teamtraining - Schoolteam Zonnewijzer
Auteur: Ron ten Broeke.
Titel: Teamtraining - schoolteam Ichthus - pleinrekenen
Auteur: Ron ten Broeke
Titel: Workshop trainers - Hoornse Badminton Vereniging
Auteur: Ron ten Broeke, Erik Boot
Titel: Juniorcoachtraining - groep 8 - Zonnewzijzer
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Van pleinwacht naar pleincoach
Auteur: Michiel Krabbenborg
Titel: Teamtraining - schoolteam - Jules Verne
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Teamtraining - Schoolteam Ichthus
Auteur: Ron ten Broeke
Titel: Workshop trainers - Hoornse Badminton Vereniging
Auteur: Erik Boot, Machiel van der Wolf
Titel: Naschoolsprogramma Grote Waal
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Wijkdag Grote Waal
Auteur: Machiel van der Wolf
Titel: Op twee basisscholen
Auteur: Mirjam Scholten
Magazine: Wijkkrant Grote Waal
Titel: Beweeg Wijs verovert de wijk
Auteur: Mirjam Scholten
Magazine: Wijkkrant Grote Waal
Titel: Wijkdag Grote Waal - Grote Waal
Auteur: Machiel van der Wolf
Link: https://beweegwijs.nl/wijkbeweegdag-grote-waal-gemeente-hoorn/

Verslagen


Eindverslag

Tijdens de sportimpuls periode heeft de implementatie van de methodiek op drie basisscholen en bij één sportvereniging in wijk De Grote Waal plaatsgevonden. Onderdeel hiervan is dat er een jaar-speelprogramma is opgesteld, passend bij deze scholen, deze leerlingen en deze pleinen. Inmiddels heeft elke school een doordacht jaar-speelprogramma met elke week een uitdagend speelprogramma voor de onder- en bovenbouw.
De kleuren vanuit de gedragsmethodiek worden inmiddels ingezet, zowel op het schoolplein, in het naschools programma in de wijk en tijdens de clinics namens de badmintonvereniging op de scholen. Ook de jeugdtrainers maken tijdens hun trainingen gebruik van de opgedane kennis.

Op de schoolpleinen van de drie scholen heeft Beweeg Wijs wekelijks speelinstructies verzorgd onder schooltijd. Deze spelactiviteiten kwamen vervolgens op alle schooldagen terug tijdens de pauzemomenten. Ook is er een link gelegd tussen het Beweeg Wijs programma op het plein en het programma van het Beweegmanagement in de wijk. Hiermee is een rode draad gevormd tussen het bewegen binnen en buiten.

Daarnaast heeft de badmintonvereniging op alle bovenstaande locaties hun aanbod verzorgd, te beginnen met clinics in de gymzaal onder schooltijd, vervolgens clinics na schooltijd op het schoolplein en in de sporthal van de wijk en tot slot heeft de badmintonvereniging kennismakingslessen aangeboden bij de eigen vereniging. Op deze manier hebben kinderen op een prettige, laagdrempelige en sociaal veilige manier kennis kunnen maken met de sport badminton.

Alle partners hebben zich volledig ingezet om de doelen te bereiken die we vooraf hebben afgesproken. Daarbij is het aansluiten bij de bestaande structuren een succesvolle gebleken.
De scholen zijn geholpen om structuur in hun schoolomgeving aan te brengen en ze zijn ondersteund om de kinderen extra speelles te geven.
Er is daarbij wekelijks een uitbreiding van de beweegmogelijkheden in het naschools programma.

De badmintonvereniging heeft met behoud van hun eigen kwaliteitsprogramma geleerd hoe ze het aanbod kunnen aanpassen bij de verschillende leeftijden en hoe ze dit dusdanig kunnen aanbieden dat iedereen heel veel plezier heeft op z'n eigen niveau.

Dit proces van de Sportimpuls is inmiddels onderdeel geworden van het Brede School Netwerk in wijk De Grote Waal, waar ook partners vanuit de kinderopvang aansluiten.

De projectperiode was vanaf het begin voor alle partijen een aanwinst. Iedereen heeft de voordelen ervaren en zich heel coöperatief opgesteld.

In september 2015 is de Sportimpuls “De Grote Waal actief, Hoorn” van start gegaan.
In de eerste projectmaanden is de interventie Beweeg Wijs ingezet om het spelen en bewegen op het schoolplein te bevorderen. Op drie scholen is gestart met een teamtraining en zijn juniorcoaches (leerlingen uit groep 7/8) opgeleid. Samen met een pleinspeelbegeleider is er een jaarprogramma opgesteld om het spelen en bewegen vóór, tijdens en na schooltijd een extra impuls te geven.
Beweeg Wijs heeft de school als hart van de wijk genomen en heeft het afgelopen jaar nauw samengewerkt met de drie deelnemende basisscholen, de Hoornse Badminton Vereniging, gemeente Hoorn en andere partners.
De Beweeg Wijs methode is inmiddels op de scholen goed geïmplementeerd en gaat het aankomende jaar inzetten om een verdiepingsslag te maken en de methode over te dragen zodat de scholen het na dit jaar zelfstandig kunnen voortzetten.

In september 2016 is gestart met de verbinding naar de wijk en de sportvereniging. Er heeft een wijkstartdag plaatsgevonden waar alle partners een grote bijdrage aan hebben geleverd. Deze dag was een groot succes en daarmee een mooi startpunt om middels sportkennismakingslessen in de gymles, op het schoolplein, in de wijk en uiteindelijk bij de Hoornse Badminton Vereniging
meer kinderen duurzaam te laten bewegen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004313
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. ten Broeke
Verantwoordelijke organisatie:
Hoornse Badminton Vereniging