Mobiele menu

De huisarts en de wijkverpleegkundige in Amsterdam Bijlmer-Oost: een stevig duo voor de buurtbewoner

In Gezondheidscentrum Klein Gooioord in de Amsterdamse Bijlmer zijn 3 extra wijkverpleegkundigen (2,9 fte) ingezet. Zij werkten direct samen met de huisartsen uit de buurt waardoor ze snel kunnen handelen op basis van een ‘niet-pluis-gevoel’ van de arts.

Doel

Het doel was om zo kwetsbare mensen te bereiken voor goed gebruik van gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. De wijkverpleegkundige helpt ook patiënten die niet bij de huisarts zouden aankloppen (zorgmijders) de weg naar de juiste zorg te vinden. Belangrijke doelgroepen waren patiënten van niet-westerse afkomst, multi problem gezinnen en ouderen. 

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen hebben samen met de huisarts activiteiten ontwikkeld om buurtbewoners te ondersteunen en te versterken. Daarnaast werd geïnvesteerd in samenwerking met beroepskrachten in zorg en welzijn en met buurtorganisaties, ook van bewoners zelf.

Resultaten

De rol van de wijkverpleegkundige, ‘de zichtbare schakel’, is zichtbaar geworden. Waar eerst de wijkverpleegkundige gebonden was aan tijd (vanwege de indicaties) en niet gehuisvest in de wijk, is haar vaste plaats nu in het GAZO Gezondheidscentrum midden in de wijk, waar de huisartsenvoorziening een centrale rol vervult, met meer vrijheid om zorg zelf in te richten. Er wordt niet meer gewerkt op indicatie en wijkverpleegkundigen sturen meer aan op zelfredzaamheid van cliënten. Door dit project is er een kleine revolutie ontstaan in het wijkgericht werken in Amsterdam Zuidoost. De diverse hulpverleners in de wijk, waaronder de huisarts, de politieagent, het buurthuis, de maatschappelijk werker, de ggz en de informele zorgverleners, hebben elkaar gevonden als samenwerkingspartner. Voor cliënten, met name de kwetsbare populatie, is deze manier van werken zeer laagdrempelig. De vaste plaats van de wijkverpleegkundige in het Gezondheidscentrum heeft de schakel verstevigd.

Producten

Titel: De wijkverpleegkundige voor een gezonde EGK-buurt
Titel: Zichtbare Schakel, de wijkverpleegkundige in een gezonde buurt

Verslagen


Eindverslag

In dit project is de rol van de wijkverpleegkundige, ‘de zichtbare schakel’, zichtbaar geworden. Waar eerst de wijkverpleegkundige gebonden was aan tijd (vanwege de indicaties) en niet gehuisvest in de wijk, is haar vaste plaats nu in het GAZO Gezondheidscentrum midden in de wijk, waar de huisartsenvoorziening een centrale rol vervult, met meer vrijheid om zorg zelf in te richten. Er wordt niet meer gewerkt op indicatie en wijkverpleegkundigen sturen meer aan op zelfredzaamheid van cliënten. Door dit project is er een kleine revolutie ontstaan in het wijkgericht werken in Amsterdam Zuidoost. De diverse hulpverleners in de wijk, waaronder de huisarts, de politieagent, het buurthuis, de maatschappelijk werker, de GGZ en de informele zorgverleners, hebben elkaar gevonden als samenwerkingspartner en zien elkaar minder als concurrent. Voor cliënten, met name de kwetsbare populatie en mensen met lage SES, is deze manier van werken zeer laagdrempelig. De vaste plaats van de wijkverpleegkundige in het Gezondheidscentrum heeft de schakel verstevigd. Er was een prettige, intensieve samenwerking tussen de huisartsenvoorziening en de thuiszorgorganisatie.

Kenmerken

Projectnummer:
206010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Keijser
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Gezondheidscentra Amsterdam ZuidOost
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.