Mobiele menu

De IUGR Risk Selection (IRIS) studie: Disseminatie en implementatie vanuit cliëntperspectief

Projectomschrijving

De IUGR Risk Selection (IRIS) studie: Disseminatie en implementatie vanuit cliëntperspectief

Onderzoekers van de IRIS studie en de cliëntenorganisatie Zelfbewust zwanger organiseren een wereldcafé onder 16 zwangeren en 5 verloskundigen om a) verwachtingen van zwangeren rondom echo’s te achterhalen; en b) voorlichtingsmateriaal te ontwikkelen ter verduidelijking wanneer echo’s medisch noodzakelijk zijn. De resultaten van deze bijeenkomst en het ontwikkelde materiaal wordt ingevoerd in de geboortezorg om ongerustheid onder zwangeren rondom groeivertraging en echo’s te voorkomen.
Groeivertraging tijdens de zwangerschap kan leiden tot ziekte en/of sterfte onder pasgeborenen. Om groeivertraging op te sporen, verricht men steeds meer standaardecho’s. 75% van de Nederlandse zwangeren heeft de voorkeur voor standaardecho’s om complicaties vroeg op te sporen en ongerustheid te voorkomen. Uit de IRIS studie onder 13.046 zwangeren met een laag risico op complicaties bleek dat standaardecho’s gezondheidsuitkomsten van pasgeborenen niet verbeteren vergeleken met de huidige gebruikelijke zorg (echo’s vanwege een medische reden).  

Producten

Titel: Voorlichtingsfilm: Meer echo's zijn niet altijd beter
Auteur: IRIS studie onderzoekers, Childbirth Network, Stichting Zelfbewustzwanger, Onno van der Wal (camera), Nicolette Lie (muziek), & Sander den Broeder (geluid en montage)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KR-YcPCwUZA
Titel: Meer echo's zijn niet altijd beter
Auteur: IRIS studie onderzoekers, Childbirth Network & Stichting Zelfbewustzwanger
Link: https://www.childbirthnetwork.nl/onderzoeken/24645/

Kenmerken

Projectnummer:
446001068
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Henrichs
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc