Mobiele menu

De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen

Vluchtelingen- en statushouderskinderen hebben een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door nadelige gebeurtenissen en gebrek aan zorg. Onderzoek toont aan dat fysieke en psychosociale problemen vaak niet of niet tijdig genoeg gesignaleerd worden.

Doel

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de zorg voor vluchtelingenkinderen en statushouderskinderen verbeterd kan worden, en hoe de afstemming tussen andere professionals verder bevorderd kan worden.

Werkwijze

We voeren we een observatiestudie uit onder deze doelgroep om te onderzoeken of deze kinderen in de regio Den Haag en Leiden in beeld zijn en hoe de huidige zorgpraktijk vanuit de JGZ en daarbuiten wordt uitgevoerd voor deze populatie. Op basis van deze inzichten en in combinatie met kwalitatief onderzoek onder betrokken professionals ontwikkelen we een aangepaste werkwijze die we vervolgens implementeren en evalueren. 

Kenmerken

Projectnummer:
08391092310003
Looptijd: 3%
Looptijd: 3 %
2024
2031
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek voor Artsen voor Maatschappij en Gezondheid

Om Artsen Maatschappij & Gezondheid beter te ondersteunen in de behandeling van hun patiënten, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Het gaat om diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.