Mobiele menu

De juiste zorg in de laatste levensjaren op de juiste plek

Projectomschrijving

Wij willen de mensen in Den Bosch en omstreken de juiste zorg op de juiste plek bieden, zeker in hun laatste levensjaren. Daarvoor is het nodig om de wensen en behoeften van mensen te kennen en te weten wat voor iemand ècht belangrijk is. Ook wel proactieve zorg genoemd. Nu sterft een groot deel van de mensen waarbij sprake is van een verwacht overlijden niet op de plek die zij voor ogen hadden, dat kan anders.

Plan van aanpak

Wij zouden graag zien dat we regionaal gaan werken met eenzelfde individueel zorgplan. Opdat we weten wie iemand is, waar hij/zij zorg wil ontvangen en waar hij/zij zou willen sterven. Daarnaast willen we een regionale scholingsagenda implementeren en een publiekscampagne opzetten waarin we met burgers dit onderwerp bespreekbaar maken. Dit alles in samenwerking met burgers en betrokken (zorg)organisaties en het netwerk palliatieve zorg ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.

Producten

Titel: Laatste wensenboekje
Auteur: Project & werkgroepleden van het project: De juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek.
Link: https://www.vivent.nl/wp-content/uploads/2022/12/Laatstewensenboekje.pdf
Titel: Praten over de dood, doet leven
Auteur: Project & werkgroepleden van het project: De juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek.
Titel: Praatkaart
Auteur: Project & werkgroepleden van het project: De juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek.
Link: https://www.vivent.nl/wp-content/uploads/2022/12/Praatkaart-220927-05.pdf
Titel: Implementatie van het proactief zorgplan
Auteur: Carolien Burghout, verpleegkundig specialist hematologie & junior onderzoeker; Lenny Nahar- van Venrooij, senior onderzoeker; Stefanie van Dinther, projectleider Zorg in de laatste levensjaren; Tineke Smilde; internist-oncoloog
Magazine: Oncologica
Titel: Escapespel Zorg in de laatste levensjaren
Auteur: Christa van Tilborg, Joeri Burghout
Link: https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/escapespel-zorg-in-de-laatste-levensjaren
Titel: Eindpresentatie Uitwisseling van PZP (Proactieve Zorgplanning) gegevens in de regio Den Bosch
Auteur: Guido Out (klinisch informaticus i.o.)
Titel: De Juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek
Auteur: Projectgroep & werkgroep publiekscampagne
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WSdx3q0B9l4
Titel: Podcast: ‘Ik vraag aan jonge zorgprofessionals hun eigen dood te tekenen’
Auteur: Nathalie Beelen en Saskia Byvanck
Link: https://open.spotify.com/episode/22MkTY26UbuQZ4QqWCUZKG?si=a811a6c0a84c4187&nd=1
Titel: Podcast: ‘Van praten over sterven ga je niet dood’
Auteur: Marijke Biemans Ilona van der Loos
Link: https://open.spotify.com/episode/7FhC2hGd1BuqMQo7KmU5x5?si=d9dc02b47f044718&nd=1
Titel: Podcast 'In gesprek met oncoloog Tineke Smilde'
Auteur: Rijma Ruiter (rouwbegeleider regio Den Bosch), Tineke Smilde
Titel: Zorg in de laatste levensjaren webpagina Jeroen Bosch Ziekenhuis
Auteur: Project & werkgroepleden van het project: De juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek.
Link: https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/zorglaatstelevensjaren
Titel: Zorg in de laatste levensjaren
Auteur: Project & werkgroepleden van het project: De juiste zorg in de laatste levensjaren, op de juiste plek.
Link: https://www.vivent.nl/zill/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het rapport ‘kerncijfers palliatieve zorg’ van PZNL (2019), blijkt dat er mogelijk zorg wordt verleend aan mensen in de laatste levensjaren (oncologische patiënten) die niet aan zou sluiten bij de wensen en behoeften. Wij zijn als regio de mening toegedaan dat de zorg en ondersteuning in de laatste levensjaren beter afgestemd kan worden op de wensen en behoeften, wanneer hier eerder over gesproken durft te worden. Dit geldt niet enkel voor oncologische patiënten, maar voor alle patiënten met een chronische aandoening. Hiervoor is het nodig te luisteren naar dat wat voor iemand belangrijk is. Te vragen naar wie iemand nabij wil hebben, waarover er zorgen zijn, waar men de zorg wil ontvangen en uiteindelijk zelfs de vraag waar men bij voorkeur zou willen overlijden. En dit alles vast te leggen in een individueel zorgplan. In zorgtermen: het proces van proactieve individuele zorgplanning. Al sinds 2018 zijn we in regio Den Bosch e.o., in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard op zoek naar een geschikte wijze om onder andere proactieve zorgplanning, regionaal een plek te geven. Daarnaast is het duidelijk geworden dat het spreken over het levenseinde niet enkel voor de mensen in een patiënten-rol, maar ook voor de mensen in een zorgverleners-rol nog moeilijk is. Wij vragen de regio-impuls aan omdat wij er als netwerk van overtuigd zijn dat het noodzakelijk is dat er een duidelijke regionale campagne wordt opgestart – gericht op tijdig spreken over het levenseinde - , er gebruik gemaakt gaat worden van eenzelfde inhoud als we spreken over een individueel zorgplan en we hier het onderwijs en de ondersteuningsactiviteiten voor onze zorgprofessionals, ondersteuners en vrijwilligers eenduidig op aanpassen. Deze aanvraag is geschreven vanuit het bestaande samenwerkingsverband Den Bosch e.o .

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100022020008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.A.M. van Dinther
Verantwoordelijke organisatie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis