Mobiele menu

De kloof tussen onderzoek en zorg overbruggen. UNIEK: Utrechts Netwerk Implementatie En Kennisoverdracht

De gezondheidszorg moet effectief zijn. De resultaten van het nieuwste wetenschappelijke onderzoek zouden in de praktijk gebruikt moeten worden. Maar in werkelijkheid is er een kloof tussen onderzoek en zorg. Nieuwe kennis komt maar langzaam, en op een onvoorspelbare manier bij de zorgverleners terecht. En die zorgverleners benutten niet alle kennis die hen wel bereikt.

Het Utrechts Netwerk Implementatie En Kennisoverdracht (UNIEK) wil de kloof tussen onderzoek en praktijk overbruggen. UNIEK wil:

  • beschikbare kennis in kaart brengen
  • die kennis waar nodig beter vertalen naar de praktijk van de zorg
  • de toegankelijkheid van die kennis bevorderen door systematische verspreiding
  • de toepassing van die kennis bevorderen

Daarnaast omvat het UNIEK programma een scholingsprogramma rond kennissynthese  en de praktische toepassing van kennis in de zorg.

In eerste instantie richt UNIEK zich op een aantal specifieke aandoeningen en op de patiëntveiligheid binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Verslagen


Eindverslag

Doelstelling van dit project was het beter beschikbaar en toegankelijk maken van kennis en informatie uit onderzoek over best practices, plus vertaling naar en verspreiding van best practices in de zorg.
Rond de indiening voorafgaand aan de honorering van dit project vond er een wisseling binnen de RvB plaats. Daardoor bleek vanaf aanvang van dit project het eerdere draagvalk vrijwel volledig te vervallenweinig. De centraal gestuurde discussie over de nieuwe strategiekeuzes binnen het UMC Utrecht heeft de doelstellingen van het onderhavige project geheel doorkruist en heeft de ontwikkeling van het project sterk geremd. Daardoor heeft bestendiging van project resultaten binnen het UMC Utrecht geen vorm kunnen krijgen.
Pas tegen het einde van de projectlooptijd kwamen de geformuleerde strategische thema’s Kwaliteit & Veiligheid en Operationele Effectiviteit daarbij aan bod. Hierbij werd alle aandacht gericht op JCI-accreditatie. Door de volledig interne focus van dit veranderingsproces bleek aansluiting met de projectdoelstellingen spijtig genoeg te ontbreken en bleek er geen plaats voor breder toepasbaar strategisch implementatieonderzoek.
Veel van de - desondanks - tijdens het project geïdentificeerde onderwerpen voor implementatie-onderzoek bleken vervolgens beter aan te sluiten bij andere ZonMw programma’s dan het implementatie programma binnen het doelmatigheidsprogramma. Er is door de fellow en projectleider bijgedragen aan 15 projectaanvragen waarvan er 6 gehonoreerd zijn. Daarnaast zijn er 3 publicaties verschenen waaraan de fellow of de projectleider bijgedragen en wordt er aan een aantal nog gewerkt.
Een triage instrument inzake belemmerende en bevorderende factoren voor toepassing van best practices is het meest tastbare blijvende project resultaat. Dit instrument zal na validatie in de praktijk ter beschikking komen. De doorontwikkeling en evaluatie van eerste gebruik en implementatie in de praktijk verdienen nadere overweging.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170996003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht