Mobiele menu

De kracht van kracht: Een innovatieve, op kracht gerichte interventie om de lichaamssamenstelling te verbeteren en fysieke activiteit te stimuleren bij jongeren (12-18 jaar) met overgewicht of obesitas.

Projectomschrijving

Obesitas (extreem overgewicht) is een groot probleem. Het zorgt voor een hogere kans op fysieke en psychologische klachten en op chronische ziekten. Hoewel het probleem simpel op te lossen lijkt (“minder eten, meer bewegen”), komt hier meer bij kijken. Wij hebben een innovatief beweegprogramma voor jongeren met overgewicht ontwikkeld dat op scholen toepasbaar is. Wij gaan uit van waar jongeren goed in zijn en wat ze leuk vinden, in een beweegprogramma met kracht-gerelateerde en motivationele aspecten. Obese jongeren hebben meer lichaamsmassa en daarmee meer spiermassa. Hierdoor zijn ze sterker dan dunnere leeftijdsgenootjes. Ze zijn beter in kracht- dan in conditie-gerelateerde inspanningen en vinden dat leuker. Krachttraining zal de verhouding tussen spier en vet verbeteren waardoor de stofwisseling ook verbetert en lange termijn gezondheidseffecten haalbaar zijn. Ons programma leidde tot verbeterde lichaamssamenstelling en minder afname in fysieke activiteit.

Producten

Titel: Kracht helpt dikkerds by gym
Auteur: Hanneke van Houwelingen
Magazine: Algemeen Dagblad
Titel: Met krachttraining blinken dikkerds wel uit tijdens de gymles
Auteur: Hanneke van Houwelingen
Magazine: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad
Titel: Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition: a cluster randomized controlled trial
Auteur: G. A. Ten Hoor, G. M. Rutten, G. J. P. Van Breukelen, G. Kok, R. A. C. Ruiter, K Meijer, S. P. J. Kremers, F. J. M. Feron5, R. Crutzen, A. M. J. W. Schols and G. Plasqui
Magazine: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Titel: Aerobic and Strength Exercises for Youngsters Aged 12 to 15: What do Parents Think?
Auteur: Gill A. ten Hoor, Ester F. C. Sleddens, Stef P. J. Kremers, Annemie M. W. J. Schols, Gerjo Kok, Guy Plasqui
Magazine: BMC Public Health
Titel: Dik kind nu wel populair by de gym
Auteur: Hanneke van Houwelingen
Magazine: De Gelderlander
Titel: Combating adolescent obesity: an integrated physiological and psychological perspective
Auteur: Gill A. ten Hoor, Guy Plasqui, Annemie M.W.J. Schols, Gerjo Kok
Magazine: Current Opinion in Clinical Nutrition and metabolic Care
Titel: Test-retest reproducibility and validity of the back-leg-chest strength measurements
Auteur: Ten Hoor, Gill A., Musch, Kirsty, Meijer, Kenneth, Plasqui, Guy
Magazine: Isokinetics and Exercise Science
Titel: De Kracht van Kracht - benut het voordeel van extra gewicht
Auteur: Gill ten Hoor
Magazine: Voeding Nu
Titel: meer kracht in gymles in strijd tegen obesitas
Auteur: Merel Visscher
Magazine: Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad
Link: http://www.limburger.nl
Titel: The Dutch ‘Focus on Strength’ intervention study protocol: programme design and production, implementation and evaluation plan
Auteur: Ten Hoor, G. A., Kok, G., Rutten, G. M., Ruiter, R. A. C., Kremers, S. P. J., Schols, A. M. J. W., Plasqui, G.
Magazine: BMC Public Health
Titel: The Psychological Effects of Strength Exercises in People who are Overweight or Obese: A Systematic Review
Auteur: ten Hoor, Gill A., Kok, Gerjo, Peters, Gjalt-Jorn Y., Frissen, Tim, Schols, Annemie M. W. J., Plasqui, Guy
Magazine: Sports Medicine
Titel: Combating adolescent obesity: an integrated physiological and psychological perspective
Auteur: Gill A. ten Hoor, Guy Plasqui, Annemie M.W.J. Schols, Gerjo Kok
Titel: A new direction in psychology and health: Resistance exercise training for obese children and adolescents
Auteur: Gill A. Ten Hoor, Guy Plasqui, Robert A.C. Ruiter, Stef P.J. Kremers, Geert M. Rutten, Annemie M.W.J. Schols, Gerjo Kok
Magazine: Psychology & Health
Titel: Geen duurtraining maar krachttraining? Oplossing voor overgewicht bij jongeren?
Auteur: GA ten Hoor
Magazine: Sportgericht
Titel: Krachtinspanningen bij jongeren: de oplossing voor obesitas?
Auteur: Gill ten Hoor
Magazine: Voeding Nu
Titel: A Benefit of Being Heavier Is Being Strong: a Cross-Sectional Study in Young Adults
Auteur: Gill A. ten Hoor, Guy Plasqui, Annemie M. W. J. Schols, Gerjo Kok
Magazine: Sports Medicine
Titel: Associations between parental impulsivity and child body mass index
Auteur: Sleddens, Ester F. C., ten Hoor, Gill A., Kok, Gerjo, Kremers, Stef P. J.
Magazine: SpringerPlus
Titel: Focus on strength (2017)
Auteur: Gill A. ten Hoor
Magazine: Nieuwsbrief Kenniscentrum Sport
Link: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?focus-on-strength&kb_id=22411
Titel: Focus on Strength
Auteur: Gill A ten Hoor
Link: http://focusonstrength.net
Titel: Krachttraining houdt kinderen slanker dan gymles
Auteur: onbekend
Link: http://www.rtvmaastricht.nl
Titel: Krachttraining gunstig voor kinderen met overgewicht
Auteur: Maastricht University
Link: https://www.voedingonline.nl/
Titel: Focus on strength (2017) design, development, production, implementation and evaluation of an overweight prevention program
Auteur: Gill ten Hoor
Link: http://www.kenniscentrumsport.nl
Titel: krachttraining tijdens gymlessen ter preventie van overgewicht
Auteur: Angela
Link: http://www.nieuwsvoordietisten.nl
Titel: Focus on Strength
Auteur: Gill ten Hoor
Link: http://www.focusonstrength.net
Titel: Opmerkelijk: is dit de ideale manier om overgewicht te bestrijden?
Auteur: Belang van Limburg
Link: http://hbvl.be
Titel: Herman Schaalma Award (European Health Psychology Society)
Titel: Public Health Dissertation Award 2018

Verslagen


Eindverslag

Obesitas is een groot probleem. Het zorgt voor een hogere kans op fysieke en psychologische klachten en op chronische ziekten. Hoewel het probleem simpel op te lossen lijkt (“minder eten, meer bewegen”), komt hier meer bij kijken. Wij hebben een innovatief beweegprogramma voor jongeren met overgewicht ontwikkeld dat op scholen toepasbaar is. Wij gaan uit van waar jongeren goed in zijn en wat ze leuk vinden, in een beweegprogramma met kracht-gerelateerde en motivationele aspecten. Obese jongeren hebben meer lichaamsmassa en daarmee meer spiermassa. Hierdoor zijn ze sterker dan dunnere leeftijdsgenootjes. Ze zijn beter in kracht- dan in conditie-gerelateerde inspanningen en vinden dat leuker. Krachttraining zullen de verhouding tussen spier en vet verbeteren waardoor de stofwisseling ook verbetert en lange termijn gezondheidseffecten haalbaar zijn. Ons programma leidde tot verbeterde lichaamssamenstelling en minder afname in fysieke activiteit.

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond| Overgewicht bij jongeren is een groot en groeiend probleem; het verhoogt het risico op chronische ziekten en draagt bij aan een verminderd psychologisch welzijn. De huidige beweeginterventies bij jongeren zijn tot nu toe niet effectief op lange termijn. In dit project wordt op zowel biologische als psychologische basis een interventie ontwikkeld waarbij de focus ligt op kracht. Door een grotere vetvrije massa hebben jongeren met overgewicht over het algemeen meer kracht dan jongeren zonder overgewicht. Hierdoor zijn ze beter in krachtgerelateerde inspanningen en vinden ze deze mogelijk ook leuker dan conditiegerelateerde inspanningen. Onze hypothese is dat krachtgerelateerde training leidt tot een toename van vetvrije massa en daarmee ook een verhoogde stofwisseling. Dit stimuleert op de korte termijn de motivatie om fysiek actief te zijn en leidt op lange termijn tot gezondheidswinst. Doelen| Het doel van deze studie is om de lichaamssamenstelling van jongeren (12-18 jaar) met overgewicht of obesitas te verbeteren met behulp van een krachtgerichte fysieke interventie op maat in combinatie met een laagdrempelige motivationele interventie. Secundaire doelen zijn om een meer positieve attitude voor krachtgerelateerde training te bewerkstelligen en de motivatie te verhogen om deel te nemen aan fysieke activiteit, waardoor ze in het algemeen fysiek actiever worden. Studie| In een gerandomiseerde klinische trial (RCT) testen we de effecten van een gecombineerde fysiologische en psychologische interventie op lichaamssamenstelling, kracht, fitheid, lichamelijke activiteit, de associaties die jongeren hebben met sport en hun motivatie. De jongeren in deze studie participeren aan het multidisciplinaire zorgprogramma van COACH, AZM (Center of Obese Adolescents & Children’s Health care, zorgcentrum binnen het Academisch Ziekenhuis Maastricht), waar zij verzekerde zorg ontvangen. Als onderdeel daarvan wordt weliswaar een beweegadvies gegeven maar een op maat gesneden effectief beweegprogramma ontbreekt nog. Als eerste gaan we een aantal assumpties over impact en attitude ten aanzien van fysieke inspanning bij jongeren met overgewicht empirisch toetsen. Vervolgens identificeren en ontwikkelen we bruikbare krachtgerelateerde activiteiten, waarna we deze optimaliseren voor en met de jongeren zelf. Met deze kennis ontwikkelen we de optimale krachttraining en testen die in een pilotstudy. De belangrijkste uitkomstmaten zijn hier lichaamssamenstelling en kracht. Tegelijkertijd bestuderen we de psychologische determinanten van beweeggedrag. Met behulp van focusgroep interviews onderzoeken we in een determinantenstudie de attitudes en waarden ten aanzien van fysieke activiteit. Door middel van vragenlijsten en impliciete associatietaken (computertaken waarmee onbewuste associaties -voorkeuren- worden gemeten) meten we de bewuste en onbewuste associaties met sporten, niet sporten, krachtgerelateerde sport en conditiegerelateerde sport. Als laatste ontwikkelen we een motivationele interventie die we testen in een pilotstudy om zo de voorkeur voor krachtgerelateerde inspanningen en de motivatie tot sporten in het algemeen te verhogen. De belangrijkste uitkomstmaten zijn hier motivatie en associaties die de jongeren hebben met sport. Uiteindelijk integreren we de fysiologische en psychologische ontwikkelingen in een interventie strategie waarvan we in de RCT de effectiviteit bestuderen. Partners en valorisatie| Dit innovatieve, multidisciplinaire project is ingebed in COACH, AZM. Met ruim 150 jongeren met overgewicht of obesitas en twee nieuwe deelnemers per week is COACH de belangrijkste praktijkinstelling voor de beoogde doelgroep. Binnen het MUMC-MOVE netwerk kan in samenwerking met regionale partners en de andere LOSO-partners onze aanpak, indien effectief worden toegepast op een breder publiek: overgewicht en obesitas op middelbare scholen, en mogelijk ook bij mensen met een fysieke of mentale beperking in combinatie met obesitas. Verder past dit project ook perfect in Eatwell (http://www.um-eatwell.nl); een interfacultair initiatief van Maastricht University met externe regionale partners om een gezonde voeding en leefstijl te promoten ter preventie van overgewicht en obesitas. Het sluit aan bij het strategisch programma 2010-2015 van het AZM ‘Heel de Mens’ met een belangrijk accent op preventie en bij het Living Lab Limburg© op de Maastricht Health Campus, dat probeert een doorbraak te bereiken in vroege detectie, preventie en gepersonaliseerde behandeling in de gezondheidzorg en daarmee aansluit bij het topsectorenplan Life Science&Health. Voor valorisatie zijn naast COACH ook andere samenwerkende obesitasklinieken, de GGD, JGZ, FysioMaatwerk (een keten van fysiotherapeuten), middelbare scholen in en rond Maastricht en Maastricht Instruments betrokken. Toekomstige partners zijn onder andere ALO’s, NOC-NSF, centra voor geestelijke gezondheid en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen(NISB).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
525001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. A.M.W.J. Schols
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+