Mobiele menu

De Leuke Linde inclusief!

Projectomschrijving

Hoe maken we de bouwspeelplaats De Leuke Linde inclusief? Waar ook kinderen en ouders met een beperking zich thuis en welkom voelen, kunnen spelen en vooral samenspelen en anderen kunnen ontmoeten. Dat is de vraag die speelt bij de stichting, de vrijwilligers van de Leuke Linde, belangenbehartigers zoals Bijzonder in Arnhem, het Apcg en de gemeente Arnhem.

De Leuke Linde is een populaire bouwspeelplaats die draait op veel vrijwilligers. De bouwspeelplaats is sinds een aantal jaar volledig zelfstandig. De stichting en de vrijwilligers willen van de Leuke Linde een speeltuin maken die voor alle kinderen en ouders (met of zonder beperking) toegankelijk is en een plek is om samen te spelen en andere te ontmoeten. Er wordt samen met InnoSportLab Sport & Beweeg een plan opgesteld om te komen tot een inclusieve speeltuin. Hierbij wordt ook nadrukkelijk ingezet op samenspel en ontmoeten, dit wordt o.a. versterkt door de kansen van de eerste Speeltuinbende van Arnhem te verkennen.

Producten

Titel: Subsidie- en Fondsenscan De Leuke Linde
Auteur: InnoBeweegLab

Verslagen


Eindverslag

De Leuke Linde is een populaire bouwspeelplaats die draait op veel vrijwilligers. De stichting en de vrijwilligers willen van de Leuke Linde een speeltuin maken die voor alle kinderen en ouders (met of zonder beperking) toegankelijk is en een aantrekkelijke plek is om samen te spelen en andere te ontmoeten. Binnen een werkgroep van gemeente, stichting De Leuke Linde, de belangenorganisaties (Bijzonder in Arnhem en ACPG) en InnoBeweegLab is er gewerkt op 4 sporen. Er is een Samenspeelscan uitgevoerd om de inclusiviteit van de Leuke Linde te toetsen, er is een nieuw meerjarenplan voor de Leuke Linde opgesteld, de eerste stappen voor een herontwerp zijn gezet en op een gemeente breed niveau is onderzocht hoe de activiteiten in de gemeente voor iedereen toegankelijk kunnen worden. Zo vond er o.a. een startbijeenkomst ‘Samen spelen voor iedereen’ plaats. De komende maanden wordt er verder ingezet op een herontwerp van De Leuke Linde en wordt er aandacht besteed aan het inclusief maken van de huidige activiteiten van De Leuke Linde.

Samenvatting van de aanvraag

Hoe maken we de bouwspeelplaats De Leuke Linde inclusief? Waar ook kinderen en ouders met een beperking zich thuis en welkom voelen, kunnen spelen en vooral samenspelen en anderen kunnen ontmoeten. Dat is de vraag die speelt bij de stichting, de vrijwilligers van de Leuke Linde, belangenbehartigers zoals Bijzonder in Arnhem, het Apcg en de gemeente Arnhem.

De Leuke Linde is een populaire bouwspeelplaats die draait op veel vrijwilligers. De bouwspeelplaats is sinds een aantal jaar volledig zelfstandig. De stichting en de vrijwilligers willen van de Leuke Linde een speeltuin maken die voor alle kinderen en ouders (met of zonder beperking) toegankelijk is en een plek is om samen te spelen en andere te ontmoeten. Er wordt samen met InnoSportLab Sport & Beweeg een plan opgesteld om te komen tot een inclusieve speeltuin. Hierbij wordt ook nadrukkelijk ingezet op samenspel en ontmoeten, dit wordt o.a. versterkt door de kansen van de eerste Speeltuinbende van Arnhem te verkennen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001767
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Groenenberg
Verantwoordelijke organisatie:
InnoSportLab Sport & Beweeg!