Mobiele menu

De MDT Academy 4 Life Skills

De MDT-reis

Soms weten jongeren even niet hoe het verder moet. Wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken? Dat zijn de vragen die voor hen dan belangrijk zijn. De MDT Academy 4 Life Skills helpt hen verder. De jongeren krijgen de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, andere mensen te leren kennen en iets nuttigs te doen voor de samenleving.

De MDT Academy 4 Life Skills start met trainingen en workshops onder de naam ‘Dromen, doelen en keuzes’. Daarbij bespreken zij met elkaar welke dromen zij willen waarmaken,  welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en welke keuzes ze daarbij moeten maken. Zo leren ze van en met elkaar. Daarna kunnen de jongeren kiezen uit verschillende trainingen: van Ontwerpend leren en Work-skills tot Sportcoach en Rots- en watertraining. Vervolgens brengen ze het geleerde in de praktijk. Als vrijwilliger bij de Vrijwilligerscentrale van Versa, als sportcoach op een school, of als ICT-er in een buurthuis in de wijk. Jongeren met andere interesses bijvoorbeeld in de muziek- of de evenementenbranche kunnen via het Amsterdam Platform MDT instromen in passende MDT-plek.

Betekenis

  • Voor jongeren

In de workshops ontdekken en versterken jongeren hun eigen talenten. Ze leren creatief zijn en probleemoplossend denken. Vaardigheden die goed van pas komen bij het zoeken naar betaald werk. Verder maken ze hun eigen visitekaartje en bouwen ze een netwerk op waar ze nog jaren profijt van kunnen hebben. Voor de trainingen ontvangen ze een certificaat waarmee ze als sportassistent op scholen kunnen meedraaien. Op de doe-plek ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding. Jongeren die dat willen, kunnen na deze MDT ambassadeur worden of een opleiding krijgen als specialist Wetenschap & technologie in het basisonderwijs.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Met deze MDT kunnen alle deelnemende partijen en gemeentes jongeren opleiden als rolmodel voor andere jongeren. Door hiervoor structureel de workshops ‘Dromen, doelen en keuzes’ in te zetten, kunnen ze de principes van het leren van en met elkaar (peer-to-peer) ook in hun eigen organisatie toepassen. Daarnaast profiteren scholen en leerlingen van jongeren die als specialist Wetenschap & Technologie voor de klas komen te staan. Voor een sector die doorgaans kampt met een ernstig tekort aan onderwijzend personeel is dit een belangrijk pluspunt.  

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar

Regio

Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek

Kenmerken

Projectnummer:
743004048
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.R. Siere-Brons
Verantwoordelijke organisatie:
Saga Interproject Nederland