Mobiele menu

De Medemblikse sportomgeving als Gallisch dorp

De doelstelling was het huidige sportaanbod (nog) beter te laten aansluiten bij de sportbehoefte,
door te onderzoeken welke barrières (fysiek, sociaal of mentaal) niet bewegende sporters op dit
moment ervaren. Door inzicht te krijgen in de ervaren barrières werd ook kennis verkregen hoe
deze om te buigen naar passende interventies. De rol die de kernencultuur in de gemeente hierin
speelde was een voornaam aandachtspunt.
Op een online platform is de methode van concept mapping, een brainstormmethode, gebruikt.
Eerst zijn zoveel mogelijk ideeën opgehaald die vervolgens gescoord worden om tot één gedeelde
ideeënlijst te komen.
Er was een beperkte respons van de doelgroep, waardoor de inzichten niet voldoende diepgaand
zijn. Dit maakt het niet mogelijk om te spreken van een representatief resultaat. Dit komt o.a. door
het digitale participatieproces en het gebrek aan ervaren urgentie bij de doelgroep. Er kan gesteld
worden dat het niet juiste moment was voor dit lab.

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling was het huidige sportaanbod (nog) beter te laten aansluiten bij de sportbehoefte, door te onderzoeken welke barrières (fysiek, sociaal of mentaal) niet bewegende sporters op dit moment ervaren. Door inzicht te krijgen in de ervaren barrières werd ook kennis verkregen hoe deze om te buigen naar passende interventies. De rol die de kernencultuur in de gemeente hierin speelde was een voornaam aandachtspunt.

Op een online platform is de methode van concept mapping, een brainstormmethode, gebruikt. Eerst zijn zoveel mogelijk ideeën opgehaald die vervolgens gescoord worden om tot één gedeelde ideeënlijst te komen.

Er was een beperkte respons van de doelgroep, waardoor de inzichten niet voldoende diepgaand zijn. Dit maakt het niet mogelijk om te spreken van een representatief resultaat. Dit komt o.a. door het digitale participatieproces en het gebrek aan ervaren urgentie bij de doelgroep. Er kan gesteld worden dat het niet juiste moment was voor dit lab.

Kenmerken

Projectnummer:
546006009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Scholten
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Medemblik